Nieuw voorakkoord cao 2019-2020

Woensdagmiddag werd een nieuw cao-voorakkoord ondertekend tussen de werknemersvertegenwoordigers en de directie van LANXESS nv

Het vorige voorakkoord werd aangepast voor de verzekering medische zorgen en de compensatieregeling shift.

Verzekering

Zoals reeds overeengekomen wordt het bestaande plan verzekering ambulante zorgen (ambucare light) vanaf 1 januari 2020 uitgebreid. Vanaf 1 januari 2021 wordt de franchise van 75 euro herleid tot nul euro.

De verhoging van de premie ten gevolge van de uitbreiding van de waarborgen ambulante zorgen zal geen invloed hebben op de huidige premie betaald voor partners. Alle andere toekomstige premieverhogingen op initiatief van de verzekeraar (o.a. indexatie) worden wel doorgerekend.

Partners die nog niet aangesloten zijn zullen de mogelijkheid krijgen om dit alsnog te doen.

Shift

Als compensatie voor extra prestaties in het kader van een vlotte, kwaliteitsvolle en tijdige ploegwissel wordt de compensatieregeling vanaf 1 januari 2020 uitgebreid. Er wordt een compensatie in minuten voorzien voor iedere shiftmedewerker die zijn arbeid aanvangt met een maximum van 20 minuten vóór aanvang van de shift en 10 minuten na het einde van de reguliere arbeidstijd, met een maximale opbouw van 25 minuten per shift.

Stemming

Stemmingen over het voorakkoord worden in de kantine in Kallo en in Lillo georganiseerd op maandag 4 en op dinsdag 5 november. Waarbij één derde van de stemmen nodig is om het voorakkoord cao 2019-2020 definitief om te zetten.

Het volledig voorakkoord kan je hier lezen,.


Print   Email