Nieuwe regeling ouderschapsverlof

Vandaag kan je ouderschapsverlof enkel voltijds, halftijds of gedurende 1 dag per week opnemen.Op 22 mei 2019 is er in het staatsblad een aangepast KB gepubliceerd dat opnamen met 1/10 mogelijk maakt. 

Vanaf 1 juni zal het mogelijk worden om buiten de bestaande regelingen het verlof ook op te nemen in halve dagen of 1 hele dag per 14 dagen. Deze vorm van verlof is echter enkel mogelijk mits het akkoord van de werkgever.

Ook nieuw is de versoepeling van het voltijdse en halftijdse ouderschapsverlof en het voltijds verlof voor medische bijstand.

Voortaan zal men die per week kunnen opnemen, terwijl dat vandaag nog minstens een maand is. Wie halftijds wil blijven werken, zal die thematische verloven per maand kunnen opnemen. Nu is dat nog ten minste twee maanden.


Print   Email