info

Syndicaal bureel Lillo  tel: 03 / 212.76.52     Syndicaal bureel Kallo  tel: 03 / 212.70.19

Aandampen bril bij dragen mondmasker

De combinatie van het dragen van een (veiligheids) bril en een mondmasker is niet altijd vanzelfsprekend.

Brillen dampen aan waardoor het zicht drastisch verminderd en dit komt natuurlijk de veiligheid niet ten goede.

Men kan het aandampen van brillen eenvoudig voorkomen!

  • Doe langs elke kant van het brilglas een druppeltje afwasmiddel en verspreid dit met een doekje over de brilglazen.
  • Wrijf over de glazen tot de bril droog is.

De bril zal niet meer aandampen en het werk kan zonder belemmering veilig uitgevoerd worden!

I-BUS: uurwijziging op 25 & 26 juni

Omwille van periodieke onderhoudswerken aan de Liefkenshoektunnel, richting Gent, op donderdagnacht 25/06 van 21hr tot 5hr, zullen de routes S21, S22, S41, S43 en S44 voor de late af moeten omrijden via de Kennedy tunnel. Dit zal vertragingen met zich meebrengen.
De pendel van I-Bus hub naar Lanxess linkeroever voor de nacht op zal ook  moeten omrijden  via de Kennedy tunnel met tot gevolg dat deze mensen waarschijnlijk pas rond 22hr20 bij Lanxess linkeroever zullen aankomen voor de shiftwissel
De mensen van Lanxess linkeroever voor de late af zullen daarom per taxi huiswaarts vervoerd worden.

Omwille van periodieke onderhoudswerken aan de Liefkenshoektunnel, richting Nederland, op vrijdagnacht 26/06 van 21hr tot 5hr, zullen de routes S21, S22, S41, S43 en S44 voor de nacht op moeten omrijden via de Kennedy tunnel.

Daarom worden alle vertrekken van deze routes op  26/06 met 15 minuten vervroegd (wat betreft alle haltes) voor de nacht op.
Bovendien wordt de tijdelijke halte S21-11 van de hoek Fabriekstraat – Steenlandstraat verplaatst.

S21-11 Kallo Tijdelijke halte Hoek Fabriekstraat – Steenlandlaan  VERPLAATST naar Carpoolparking Melsele-Noord voor route op voor de nacht op


Op vrijdagnacht zou de pendel van de Lanxess linkeroever naar de hub voor de late af ook moeten rondrijden via de Kennedy tunnel wat een vermoedelijk aankomst rond  22hr40 – 22hr45 op de hub zou betekenen.
De mensen van Lanxess linkeroever voor de late af zullen daarom per taxi vervoerd worden.

Minder fiscale afhouding op uitkering tijdelijk werklozen

De kamercommissie heeft de tijdelijke verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor mensen met tijdelijke werkloosheid goedgekeurd.

Meer dan 1 miljoen mensen staan momenteel op tijdelijke werkloosheid. De kamercommissie heeft nu goedgekeurd dat debedrijfsvoorheffing verlaagd wordt naar 15 procent. De maatregel geldt vanaf 1 mei en blijft in voege tot 31 december van dit jaar.

De verlaging zorgt voor wat extra financiële ruimte voor de laagste inkomens. Het verschil zou ongeveer 187 euro per maand betekenen. Dat is vooral goed nieuws voor de laagste lonen, omdat daarvan gemiddeld te veel wordt afgehouden en dat ze anders tot twee jaar moeten wachten vooraleer ze het in de belastingen terugkrijgen.

Opgelet:

Eigenlijk wil dit zeggen dat de bedrijfsvoorheffing op de uitkering daalt van 26,75 naar 15%. De uitkeringen zullen dus met 187€/maand omhoog gaan.

Hou er rekening mee, dat hoewel de uitkering verhoogd, het werkelijk netto loon hiermee niet zal verhogen! De uitkering zal volgend jaar wel degelijk aangegeven moeten worden als inkomsten waardoor de resterende bedrijfsvoorheffing alsnog betaald zal moeten worden!

Ouderschapsverlof coronaversie op LANXESS nv

Deze morgen werd op de syndicale vergadering gemeld dat LANXESS nv bereid is om ouderschapsverlof omwille van corona te faciliteren wanneer dit de werkorganisatie niet beïnvloed.

Dit wil zeggen dat wie nu al in een systeem van ouderschapsverlof zit, de bestaande regeling kan opschorten en, in hetzelfde regime, de coronaversie kan opnemen.

Wie nog geen ouderschapsverlof aan het opnemen is, kan ook een aanvraag indienen voor een 4/5e regeling ouderschapsverlof omwille van corona. Hierbij zal wel, geval per geval, bekeken worden of de werkorganisatie dit toelaat.

Wil je de coronaversie van het ouderschapsverlof opnemen, dan moet je dit, vóór maandagavond 11 mei 2020 om 16u30, melden (best per mail) aan de HR-officer van jouw afdeling.

Voor AXX: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor HPM: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Meer informatie over de coronaversie van het ouderschapsverlof kan je lezen in ons artikel van 2 mei 2020 of op de website van het ACV:

https://www.hetacv.be/actualiteit/nieuws-en-persberichten/2020/05/02/corona-ouderschapsverlof

en de RVA:

https://www.rva.be/nl/nieuws/corona-ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof Coronaversie

De superkern heeft zaterdag een akkoord bereikt over het bijzondere ouderschapsverlof voor de coronacrisis. Minister van Werk Nathalie Muylle heeft nu de voorwaarden voor dat ouderschapsverlof bekendgemaakt.

“Met een tijdelijk bijkomend ouderschapsverlof willen we het voor ouders makkelijker maken om werk en gezin te combineren tijdens de heropstart van de bedrijven vanaf 18 mei”, is minister Muylle tevreden met het 

- Om van het extra verlof te kunnen genieten, zijn er twee voorwaarden:

  • De werknemer moet ouder zijn van minstens één kind tot 12 jaar of een kind met een handicap. Ook adoptieouders en pleegouders vallen onder de regeling.
  • De werknemer moet ook minstens één maand verbonden zijn met de werkgever die hem tewerkstelt.

- Het corona-ouderschapsverlof kan enkel deeltijds worden opgenomen,

  • Een halftijdse opname is mogelijk voor wie voltijds of minstens 75 procent werkt.
  • Wie voltijds werkt heeft daarnaast ook de keuze voor een 1/5e opname.

- Het corona-ouderschapsverlof loopt van 1 mei tot 30 juni. Indien nodig kan die termijn nog verlengd worden.

- Het corona-ouderschapsverlof kan snel en flexibel worden opgenomen. De werknemer licht zijn werkgever ten minste drie dagen op voorhand in. In onderling overleg kunnen kortere termijnen worden gehanteerd.

- Het verlof kan opgenomen worden in één keer tot het einde van de maatregel, of in één of meerdere weken of maanden, die al dan niet bij elkaar aansluiten.

Er is steeds het akkoord van de werkgever voor nodig.

  • Het is ook mogelijk, een lopend ouderschapsverlof tot de buitenwerkingtreding van het besluit, zelfs retroactief tot 1 mei 2020, om te zetten naar een corona-ouderschapsverlof.
  • Ook is het mogelijk om een ouderschapsverlof tijdelijk te schorsen en het corona-ouderschapsverlof op te nemen.

Een halftijds ouderschapsverlof dat loopt tot eind augustus 2020 kan bijvoorbeeld omgezet worden naar een corona-ouderschapsverlof in de maanden mei en juni 2020.Vanaf 1 juli herneemt dat het gewone ouderschapsverlof tot eind augustus, zoals voorzien.

Het corona-ouderschapsverlof in mei en juni telt dan niet mee voor het maximale recht op ouderschapsverlof van de betrokken werknemer.

Een 1/10de ouderschapsverlof kan zo ook tijdelijk worden geschorst om gebruik te kunnen maken van een corona-ouderschapsverlof met een halftijdse of 1/5de vermindering van de arbeidsprestaties)

Verdere info betreffende oudershapverlofkan je vinden op de website van het ACV of op de website van de RVA