info

Syndicaal bureel Lillo  tel: 03 / 212.76.52     Syndicaal bureel Kallo  tel: 03 / 212.70.19

Minder fiscale afhouding op uitkering tijdelijk werklozen

De kamercommissie heeft de tijdelijke verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor mensen met tijdelijke werkloosheid goedgekeurd.

Meer dan 1 miljoen mensen staan momenteel op tijdelijke werkloosheid. De kamercommissie heeft nu goedgekeurd dat debedrijfsvoorheffing verlaagd wordt naar 15 procent. De maatregel geldt vanaf 1 mei en blijft in voege tot 31 december van dit jaar.

De verlaging zorgt voor wat extra financiële ruimte voor de laagste inkomens. Het verschil zou ongeveer 187 euro per maand betekenen. Dat is vooral goed nieuws voor de laagste lonen, omdat daarvan gemiddeld te veel wordt afgehouden en dat ze anders tot twee jaar moeten wachten vooraleer ze het in de belastingen terugkrijgen.

Opgelet:

Eigenlijk wil dit zeggen dat de bedrijfsvoorheffing op de uitkering daalt van 26,75 naar 15%. De uitkeringen zullen dus met 187€/maand omhoog gaan.

Hou er rekening mee, dat hoewel de uitkering verhoogd, het werkelijk netto loon hiermee niet zal verhogen! De uitkering zal volgend jaar wel degelijk aangegeven moeten worden als inkomsten waardoor de resterende bedrijfsvoorheffing alsnog betaald zal moeten worden!

Ouderschapsverlof coronaversie op LANXESS nv

Deze morgen werd op de syndicale vergadering gemeld dat LANXESS nv bereid is om ouderschapsverlof omwille van corona te faciliteren wanneer dit de werkorganisatie niet beïnvloed.

Dit wil zeggen dat wie nu al in een systeem van ouderschapsverlof zit, de bestaande regeling kan opschorten en, in hetzelfde regime, de coronaversie kan opnemen.

Wie nog geen ouderschapsverlof aan het opnemen is, kan ook een aanvraag indienen voor een 4/5e regeling ouderschapsverlof omwille van corona. Hierbij zal wel, geval per geval, bekeken worden of de werkorganisatie dit toelaat.

Wil je de coronaversie van het ouderschapsverlof opnemen, dan moet je dit, vóór maandagavond 11 mei 2020 om 16u30, melden (best per mail) aan de HR-officer van jouw afdeling.

Voor AXX: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor HPM: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Meer informatie over de coronaversie van het ouderschapsverlof kan je lezen in ons artikel van 2 mei 2020 of op de website van het ACV:

https://www.hetacv.be/actualiteit/nieuws-en-persberichten/2020/05/02/corona-ouderschapsverlof

en de RVA:

https://www.rva.be/nl/nieuws/corona-ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof Coronaversie

De superkern heeft zaterdag een akkoord bereikt over het bijzondere ouderschapsverlof voor de coronacrisis. Minister van Werk Nathalie Muylle heeft nu de voorwaarden voor dat ouderschapsverlof bekendgemaakt.

“Met een tijdelijk bijkomend ouderschapsverlof willen we het voor ouders makkelijker maken om werk en gezin te combineren tijdens de heropstart van de bedrijven vanaf 18 mei”, is minister Muylle tevreden met het 

- Om van het extra verlof te kunnen genieten, zijn er twee voorwaarden:

  • De werknemer moet ouder zijn van minstens één kind tot 12 jaar of een kind met een handicap. Ook adoptieouders en pleegouders vallen onder de regeling.
  • De werknemer moet ook minstens één maand verbonden zijn met de werkgever die hem tewerkstelt.

- Het corona-ouderschapsverlof kan enkel deeltijds worden opgenomen,

  • Een halftijdse opname is mogelijk voor wie voltijds of minstens 75 procent werkt.
  • Wie voltijds werkt heeft daarnaast ook de keuze voor een 1/5e opname.

- Het corona-ouderschapsverlof loopt van 1 mei tot 30 juni. Indien nodig kan die termijn nog verlengd worden.

- Het corona-ouderschapsverlof kan snel en flexibel worden opgenomen. De werknemer licht zijn werkgever ten minste drie dagen op voorhand in. In onderling overleg kunnen kortere termijnen worden gehanteerd.

- Het verlof kan opgenomen worden in één keer tot het einde van de maatregel, of in één of meerdere weken of maanden, die al dan niet bij elkaar aansluiten.

Er is steeds het akkoord van de werkgever voor nodig.

  • Het is ook mogelijk, een lopend ouderschapsverlof tot de buitenwerkingtreding van het besluit, zelfs retroactief tot 1 mei 2020, om te zetten naar een corona-ouderschapsverlof.
  • Ook is het mogelijk om een ouderschapsverlof tijdelijk te schorsen en het corona-ouderschapsverlof op te nemen.

Een halftijds ouderschapsverlof dat loopt tot eind augustus 2020 kan bijvoorbeeld omgezet worden naar een corona-ouderschapsverlof in de maanden mei en juni 2020.Vanaf 1 juli herneemt dat het gewone ouderschapsverlof tot eind augustus, zoals voorzien.

Het corona-ouderschapsverlof in mei en juni telt dan niet mee voor het maximale recht op ouderschapsverlof van de betrokken werknemer.

Een 1/10de ouderschapsverlof kan zo ook tijdelijk worden geschorst om gebruik te kunnen maken van een corona-ouderschapsverlof met een halftijdse of 1/5de vermindering van de arbeidsprestaties)

Verdere info betreffende oudershapverlofkan je vinden op de website van het ACV of op de website van de RVA

Berekening loon bij technische werkloosheid (corona versie)

U kan op onderstaande link een exel file downloaden om een persoonlijke berekening te maken van uw loon bij technische werkloosheid.

Bij het openenen van de file zal je waarschijnlijk bovenaan gevraagd worden om bewerkingen toe te staan. Klik hier op bewerken inschakelen!

Vervolgens moeten uw persoonlijke gegevens in de gele vakjes ingevuld worden.

Download hier de Berekeningsmodule loon bij technische werkloosheid

Update Corona maatregelen.

Technische werkloosheid AXX

Ploegbezetting: t/m 3 mei -> 8 man, vanaf 4 mei t/m 7 mei -> 6 man, vanaf 8 mei t/m 17 mei -> 4 man en vanaf 18 mei -> 3 man.

De werkgever zegt dat het niet zijn bedoeling is om zoveel mogelijk mensen technisch werkloos te maken. Het ligt wel in de lijn van de verwachting om mensen zinvol (op basis van vrijwilligheid) in te kunnen zetten. Daarom worden er opleidingen aangeboden en zullen mensen ingezet kunnen worden voor technische ondersteuning e.a. op AXX.

Ook in de Caprolactam afdeling worden er mogelijkheden geboden. Hier kunnen mensen terecht in de logistieke afdeling, veiligheidswachten en administratie.

Verdere communicatie hierover zal nog volgen in de loop van volgende week.

Capro keten

Daar de Corona crisis grote gevolgen heeft voor de autoproductie en bijgevolg ook voor Caprolactam werden vandaag volgende maatregelen afgekondigd.

Glasvezel: er zullen 2 armen worden stilgelegd. Hierdoor zullen er een aantal acties lopen in het kader van de stilstand. Mogelijke invloed op de minimumbezetting van de ploegen zal later meegedeeld worden.

Polyamide: de productie zal naar 50% teruggeschroefd worden. Hierdoor zullen een aantal stilstandswerken naar voor geschoven worden.

Capro: er zal maximum geflaked worden in 2 ploegen.

Lanxess NV

Vermits de Corona maatregelen versoepeld worden zullen de Coronadagen vanaf 4 mei vervallen.