info

Syndicaal bureel Lillo  tel: 03 / 212.76.52     Syndicaal bureel Kallo  tel: 03 / 212.70.19

Pak meer studenten aast op job in chemie: 34 procent meer inschrijvingen in zevende jaar TSO

De studierichting Chemische Procestechnieken in het zevende jaar TSO breekt alle records. Er hebben zich 34 procent meer studenten ingeschreven dan vorig schooljaar. Iets meer dan de helft van de 221 studenten kiest voor duaal leren, waarbij de helft van de lestijd zich afspeelt op een werkvloer.

Liefst vijf van de tien Vlaamse scholen die Chemische Procestechnieken aanbieden, liggen in de stad Antwerpen of in de rand ervan. Nieuwkomers zijn avAnt Antwerpen en PTS Boom. In het PITO in Stabroek, Stella Maris in Merksem en Don Bosco in Hoboken stond het al langer op het studieprogramma. Chemische Procestechnieken leiden je op tot procesoperator in de chemie- en de farma-industrie. In die job zorg je ervoor dat alle processen in een fabriek goed en veilig verlopen.

Opgewaardeerd

Antwerpen heeft de grootste petrochemische cluster van Europa. Goed opgeleide technici zijn gegeerd. “We tellen nu over de tien scholen 221 studenten, tegenover 165 vorig jaar”, zegt Gert Verreth, woordvoerder van Essenscia, federatie van de chemische nijverheid. “Voor duaal leren is de stijging van het aantal inschrijvingen in verhouding nog forser: van 66 naar 113. Procesoperator is een knelpuntberoep. Dat TSO minder aanzien had, speelde een rol. Tien jaar geleden hadden we viermaal minder leerlingen. Dankzij het duaal leren is de opleiding opgewaardeerd. Je leert in dat extra jaar middelbaar al doende op de werkvloer in een hoogtechnologische en realistische werkomgeving. Tien procent van de studenten zijn meisjes.”

Klimaatuitdaging

Het merendeel van de studenten van het zevende jaar gaat na het behalen van zijn diploma meteen aan de slag. Een kleiner deel kiest voor hoger onderwijs. Essenscia wijst er trouwens op dat ook in coronatijden bedrijven zich inspannen om intensieve stages aan te bieden. In Antwerpen stoot je op bekende namen als BASF, Evonik, Agfa-Gevaert, ExxonMobil, Ineos en Lanxess. “Jongeren ontdekken dat dit een sector is die in de klimaatuitdaging en de aanpak van het coronavirus een sleutelrol speelt”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van Essenscia. “Ook in moeilijke economische omstandigheden liggen hier veel jobkansen.”

Een online beurs duaal leren loopt tot 25 september: www.duaallerencpt.be

 

Invullen papieren economische werkloosheid voor Glasvezelmedewerkers

 

Zoals eerder al aangekondigd, zal vanaf september tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd voor de medewerkers van het Glasvezelbedrijf.

Omdat vanaf 1 september de coronamaatregelen niet meer gelden voor de chemische industrie, kan de aanmelding ook niet meer op de vereenvoudigde manier gebeuren en moeten er enkele papieren ingevuld worden.

Een deel van deze papieren zal door de werkgever aangeleverd worden, maar er moeten ook nog papieren ingevuld worden bij de vakbond of de hulpkas.

Door de coronamaatregelen werken de ACV dienstencentra enkel nog op afspraak en kan het vrij lang duren om een afspraak te maken. Om het voor onze ACV leden vlotter te laten verlopen, willen wij de nodige papieren invullen op het syndicaal bureel in Kallo.

Wie  van deze dienst gebruik wil maken kan tijdens de kantooruren naar het syndicaal bureel komen. Je kan best eerst even telefoneren (( 03 212 70 19) om te verwittigen dat je eraan komt. Breng zeker de formulieren mee die je van de werkgever hebt gekregen. Je kan eventueel ook jouw identiteitskaart en bankkaart meebrengen zodat we de juiste gegevens kunnen invullen op de formulieren.

Let op! Wie een bijberoep heeft kan, onder bepaalde omstandigheden, een uitkering ontvangen (voor meer informatie zie: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t45 ). Hiervoor is het heel belangrijk om een extra formulier correct in te vullen. Wij raden deze mensen dan ook sterk aan om hen in één van de ACV dienstencentra te laten bijstaan door een gespecialiseerd medewerker.

Wij willen wel meegeven dat al deze papieren nog tot eind november 2020 bij de RVA kunnen worden ingediend. Het is dus niet erg dat jouw economische werkloosheid al is ingegaan voor je de papieren in orde hebt gebracht.

Het ACV-team

Nieuwe Vlaamse aanmoedigingspremie en nieuw thematisch verlof.

Vlaamse aanmoedigingspremie voor wie 1/10de ouderschapsverlof opneemt

Ouders die een halve dag per week ouderschapsverlof opnemen rekenen op een Vlaamse aanmoedigingspremie. De premie geldt zowel voor werknemers uit de privé- als de social profitsector.

Sinds 1 juni 2019 kunnen werknemers op basis van een federale regeling 1/10de ouderschapsverlof nemen. Dat houdt in dat wie voltijds werkt bijvoorbeeld wekelijks op woensdag- of een andere namiddag of om de twee weken op vrijdag thuisblijft voor de zorg van het gezin. Wie gebruik maakt van de regeling krijgt een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Maar wie de keuze maakt om 1/10de ouderschapsverlof op te nemen kon nog geen aanspraak maken op de Vlaamse aanmoedigingspremie die wél geldt voor wie voltijds, halftijds of voor 1/5de thuisblijft.

Dat verandert vanaf 1 september. Vanaf dan zullen werknemers in de privésector maandelijks 34,32 euro bruto krijgen als ze 1/10de ouderschapsverlof nemen. 

Op basis van het aantal mensen dat vandaag al 1/10de ouderschapsverlof opneemt, verwacht Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) dat er maandelijks een kleine 800 Vlamingen gebruik van zullen maken.

Officieel statuut en nieuw thematisch verlof voor mantelzorgers

Mantelzorgers die instaan voor de zorgverlening van hun naasten kunnen een officieel statuut krijgen via het ziekenfonds. Daarnaast wordt er een nieuw thematisch verlof in het leven geroepen voor deze groep. Werknemers die als mantelzorgers zijn erkend, zullen dit thematisch verlof kunnen aanvragen bij hun werkgever, en bij de RVA zullen ze de uitkering waarop ze recht hebben kunnen aanvragen. 

Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door iemand uit de directe omgeving van die persoon. Mantelzorgers bieden voor lange tijd hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking of een hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dat kan partner, ouder of kind zijn, maar ook familielid, vriend of kennis.

 

Aanvraag tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronamaatregelen (voorlopig tot 31-08-2020)

Om praktische redenen heeft het ACV de aanvraag voor tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronamaatregelen aangepast.

Het aanvraagformulier is niet meer te bereiken via de link die in de LANXESS infobrochure staat.

De infopagina over tijdelijke werkloosheid in het kader van de coronamaatregelen is nu via onderstaande link bereikbaar.

https://www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk/tijdelijkewerkloosheid 

ACV-leden kunnen op deze pagina op onderstaande knop drukken om hun aanvraag in te dienen.

knop2
Door op deze knop te drukken, opent een aanmeldpagina waarop er via een eID reader of itsme kan worden aangemeld.

Wie toch nog problemen zou ondervinden kan ons steeds contacteren via onze vaste telefoonnummers op LANXESS nv:

Kallo: 03 212 70 19         

Lillo: 03 212 76 52

Of via mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opgelet! E34 richting kust gaat twee weekends dicht voor plaatsen nieuwe bruggen Waaslandhaven-Oost

De aannemer van de Oosterweelwerken plaatst in augustus twee nieuwe bruggen over de E34 ter hoogte van complex 8 Waaslandhaven-Oost. Zij maken al deel uit van het nieuwe complex dat in de vorm van een kluifrotonde wordt aangelegd.

De plaatsing van de bruggen wordt uitgevoerd tijdens de weekends van 7 tot 10 augustus en 21 tot 24 augustus.

Bereikbaarheid van de E34 - richting Zelzate

De E34 richting Zelzate wordt tijdens deze weekends afgesloten vanaf vlak voorbij complex 8 Waaslandhaven-Oost. Dit telkens van vrijdagavond 22u tot maandagochtend 5u. Een omleiding wordt voorzien via afrit 8 Waaslandhaven-Oost, Keetberglaan, Steenlandlaan en oprit 10 Waaslandhaven-Zuid. Om deze omleiding veilig te laten verlopen, zullen de Canadastaat (omleiding via de Kwarikweg) en de aansluiting van de Keetberglaan met de N450/oprit 9 Melsele - in de richting van Zelzate - afgesloten zijn tijdens deze weekends. Oprit 9 Melsele vanop de N450 is wel toegankelijk. Ook oprit 7 Sint-Anna is tijdens deze weekends afgesloten. De omleiding loopt via de R1, E17 en de keerbrug in Kruibeke.

Bereikbaarheid van de E34 - richting Antwerpen

De E34 richting Antwerpen heeft één rijstrook ter beschikking op zaterdagen 8/8 en 22/8, van 5u tot 18u en zondag 9/8 van 5u tot 15u. Tijdens deze uren is ook afrit 7 Sint-Anna, komende van de E34, afgesloten.

Voor meer informatie zie:

Oosterweelwerken