Ouderschapsverlof Coronaversie

De superkern heeft zaterdag een akkoord bereikt over het bijzondere ouderschapsverlof voor de coronacrisis. Minister van Werk Nathalie Muylle heeft nu de voorwaarden voor dat ouderschapsverlof bekendgemaakt.

“Met een tijdelijk bijkomend ouderschapsverlof willen we het voor ouders makkelijker maken om werk en gezin te combineren tijdens de heropstart van de bedrijven vanaf 18 mei”, is minister Muylle tevreden met het 

- Om van het extra verlof te kunnen genieten, zijn er twee voorwaarden:

  • De werknemer moet ouder zijn van minstens één kind tot 12 jaar of een kind met een handicap. Ook adoptieouders en pleegouders vallen onder de regeling.
  • De werknemer moet ook minstens één maand verbonden zijn met de werkgever die hem tewerkstelt.

- Het corona-ouderschapsverlof kan enkel deeltijds worden opgenomen,

  • Een halftijdse opname is mogelijk voor wie voltijds of minstens 75 procent werkt.
  • Wie voltijds werkt heeft daarnaast ook de keuze voor een 1/5e opname.

- Het corona-ouderschapsverlof loopt van 1 mei tot 30 juni. Indien nodig kan die termijn nog verlengd worden.

- Het corona-ouderschapsverlof kan snel en flexibel worden opgenomen. De werknemer licht zijn werkgever ten minste drie dagen op voorhand in. In onderling overleg kunnen kortere termijnen worden gehanteerd.

- Het verlof kan opgenomen worden in één keer tot het einde van de maatregel, of in één of meerdere weken of maanden, die al dan niet bij elkaar aansluiten.

Er is steeds het akkoord van de werkgever voor nodig.

  • Het is ook mogelijk, een lopend ouderschapsverlof tot de buitenwerkingtreding van het besluit, zelfs retroactief tot 1 mei 2020, om te zetten naar een corona-ouderschapsverlof.
  • Ook is het mogelijk om een ouderschapsverlof tijdelijk te schorsen en het corona-ouderschapsverlof op te nemen.

Een halftijds ouderschapsverlof dat loopt tot eind augustus 2020 kan bijvoorbeeld omgezet worden naar een corona-ouderschapsverlof in de maanden mei en juni 2020.Vanaf 1 juli herneemt dat het gewone ouderschapsverlof tot eind augustus, zoals voorzien.

Het corona-ouderschapsverlof in mei en juni telt dan niet mee voor het maximale recht op ouderschapsverlof van de betrokken werknemer.

Een 1/10de ouderschapsverlof kan zo ook tijdelijk worden geschorst om gebruik te kunnen maken van een corona-ouderschapsverlof met een halftijdse of 1/5de vermindering van de arbeidsprestaties)

Verdere info betreffende oudershapverlofkan je vinden op de website van het ACV of op de website van de RVA


Print   Email