Speciaal statuut voor wie in quarantaine zit!

Wie op doktersbevel thuis zit omdat hij mogelijk besmet is met het coronavirus maar geen symptomen heeft, zou binnenkort niet meer op het gewaarborgd loon van de werkgever kunnen rekenen.  Wie in die situatie zit en niet kan telewerken, valt terug op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Het statuut van wie in quarantaine zit, veroorzaakte tot nu onenigheid tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties. In de Groep van Tien zijn ze het evenwel eens geworden over een oplossing.

Voor wie echt ziek is en een doktersattest heeft, verandert er niets. Zo’n zieke heeft in eerste instantie recht op het gewaarborgd loon en nadien op een ziekte-uitkering.

Medisch attest

Voor wie geen symptomen heeft, maar uit voorzorg thuiszit, komt er een speciaal medisch attest. Dat attest geeft niet langer recht op het gewaarborgd loon, maar op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. De uitkering is begrensd tot 70 procent van het brutoloon, met een maximum van ruim 1.900 euro bruto.

Het akkoord tussen de sociale partners is een principeakkoord, dat vandaag nog formeel moet worden goedgekeurd. Nadien gaat het voorstel naar de regering, die er uitvoering aan moet geven. Normaal volgt de regering de voorstellen van de Groep van Tien op.


Print   Email