info

Syndicaal bureel Lillo  tel: 03 / 212.76.52     Syndicaal bureel Kallo  tel: 03 / 212.70.19

Vakbondsactie op donderdag 25 februari 2021

Koopkracht is het beste vaccin tegen de coronacrisis

Na een jaar werken tijdens de pandemie laten de werkgevers ons opnieuw naar adem snakken.

De onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord (IPA) zitten muurvast. De werkgevers willen geen duimbreed toegeven over de aalmoes die men de loonmarge noemt. 0,4% maximum koopkrachtverhoging in de komende twee jaar is de werknemers uitlachen in hun gezicht. Alle werknemers verdienen respect voor de inspanningen die ze het afgelopen jaar geleverd hebben. Met hun arrogante houding aan de onderhandelingstafel brengen de werkgevers de sociale vrede en de welvaart in ons land in gevaar.

0,4% opslag betekent voor iemand met een brutoloon van € 4000 een opslag van ongeveer € 200 bruto per jaar. Voor mensen met het minimumloon is het helemaal een slag in het gezicht. De loonnorm geeft hen recht op maximaal € 72 bruto-opslag per jaar. In het voorjaar kregen de mensen van de essentiële sectoren applaus en hingen de vlaggen buiten. Van applaus koop je geen eten en met een vlag kan je geen huur betalen. Met dit IPA blijven de werknemers opnieuw op hun honger zitten.

Een evenwichtig IPA is broodnodig om degelijke eindeloopbaanregelingen mogelijk te maken. Bestaande regelingen op sector- en bedrijfsniveau komen in gevaar  zonder open onderhandelingen op nationaal niveau.

Kan jij je ook niet vinden in een maximale koopkrachtverhoging van 0,4%, dan kan je dat laten zien door donderdag 25 februari niet te komen werken. Door te staken laat je zien dat je de eisen van de vakbonden steunt!

Concreet eisen het ACV-BIE en de Algemene Centrale ABVV:

  • Een evenwichtig en eerlijk IPA.
  • Het schrappen van de loonnorm en een substantiële loonsverhoging.
  • Verbetering van de eindeloopbaanstelsels met o.a. landingsbaan vanaf 55 jaar met RVA bijpassing, specifieke SWT-stelsels voor lange loopbaan en nachtarbeid.
  • Collectieve arbeidsduurvermindering om banen te redden.
  • Werkbaar werk.

De coronacrisis bewijst opnieuw dat de welvaart gecreëerd wordt door arbeid. Het is tijd dat we ons deel ervan opeisen.

Iedereen die deze actie wil ondersteunen en op die dag staakt, kan hiervoor een stakersvergoeding ontvangen. Om volledig in orde te zijn moet je wel op voorhand jouw directe leidinggevende laten weten dat je die dag niet komt werken. Breng voor de uitbetaling van de stakersvergoeding ook jouw vakbondsafgevaardigde op de hoogte.

De stakingsaanzegging loopt van woensdag 24 februari om 22 uur tot vrijdag 26 februari om 6 uur, dus wie normaal met de nacht moet werken kan of woensdagnacht of donderdagnacht aan de actie deelnemen.

Voor meer informatie kan je bij de afgevaardigde  van jouw vakbond terrecht.

Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV en ACV.

Interprofessioneel overleg 2021-2022

In het kader van de interprofessionele onderhandelingen en de opgelegde loonmarge van 0,4% organiseren de vakbonden op 12 februari 2021 een actiedag.

Door COVID19 kunnen er geen grote betogingen in Brussel of gerichte acties aan de bedrijven worden georganiseerd.

Er is voor die dag wel een stakingsaanzegging gedaan bij de werkgevers.

Iedereen die deze actie wil ondersteunen en op die dag staakt, zal hiervoor een stakersvergoeding kunnen ontvangen. Om volledig in orde te zijn moet je wel op voorhand jouw directe leidinggevende laten weten dat je die dag niet komt werken. Breng voor de uitbetaling van de stakersvergoeding ook jouw vakbondsafgevaardigde op de hoogte.

De stakingsaanzegging loopt van donderdag 11 februari om 22 uur tot zaterdag 13 februari om 6 uur, dus wie normaal met de nacht moet werken kan of donderdagnacht of vrijdagnacht aan de actie deelnemen.

Voor meer informatie kan je bij de afgevaardigde  van jouw vakbond terrecht.

Lees hieronder de pamfletten over de interprofessionele onderhandelingen:

Pamflet Loonmarge 4%

Pamflet acties 12 februari 2021