Ondernemingsraad van 11 oktober 2018

Nieuwe regelgeving bewakingscamera’s

Sinds de aanpassing van de wet op de privacy in mei 2018 is er ook een nieuwe regelgeving voor bewakingscamera’s van kracht. Hierin staat dat onder andere het register moet worden herbekeken en dat de pictogrammen moeten aangepast worden. De werkgever is dit aan het voorbereiden. Hij heeft hiervoor nog tijd tot december 2018.

Collectieve ADV-dagen in 2019

Er werd al afgesproken om vrijdag 31 mei en vrijdag 16 augustus als collectieve ADV-dagen in te plannen. De werkgever zal nog bekijken of dinsdag 24 december en dinsdag 31 december ook als collectieve ADV-dagen kunnen weerhouden worden. Er werd ook afgesproken om de feestdagen die in een weekend vallen te verschuiven naar de eerstvolgende werkdag.

Statement vanuit het middenkader

Naar aanleiding van het ontslag van een middenkader leest de kadervertegenwoordiger een statement voor dat door zo goed als het hele middenkader ondertekend werd. Hij vraagt om dit integraal in het verslag op te nemen en om dit ontslag in te trekken en deze medewerker in één van de openstaande vacatures in te zetten. Op zijn vraag wie de taken van deze middenkader gaat overnemen antwoordt de werkgever dat deze zullen verdeeld worden onder de huidige oversten van AXX.

De secretaris zegt in naam van de werknemersafvaardiging dat zij achter dit statement staan. Zij vinden dat met dit ontslag een grens overschreden werd en dat er zo niet met personeel omgegaan wordt. Dit zorgt voor heel wat onrust en verontwaardiging onder al het personeel.

De werkgever zal de tekst aandachtig lezen en zal op de volgende ondernemingsraad reageren.

Organisatie ScCIP

Naar aanleiding van wat de werkgever op de vorige ondernemingsraad gezegd heeft, vragen wij of het in dienst nemen van het stoomnetwerk ‘Ecluse’ invloed zal hebben op het personeel. De werkgever stelt dat dit momenteel geen impact zal hebben op het personeel.

Demografiefonds

Op de vraag hoe en wanneer de maatregelen (zie verslag ‘ondernemingsraad van 13 september 2018’) in het kader van het demografiefonds van de scheikundige nijverheid zullen bekend gemaakt worden aan het personeel antwoordt de werkgever dat hij eerst de goedkeuring van het beheerscomité van het demografiefonds wil afwachten, daarna zal hij de werkgroep terug samenroepen om de praktische zaken te bespreken. Wij vragen om de startdatum van de maatregelen vast te leggen op 13 september 2018, de dag van aankondiging in de ondernemingsraad. De werkgever gaat hiermee akkoord.

Structuur PA6

Naar aanleiding van de vraag om de structuur van PA6 te wijzigen naar een apart bedrijf, zegt de werkgever dat hij hier niet op in zal gaan omdat er dan synergiën verloren gaan. Op de vraag wanneer de moduleleiders van PA6 het statuut van vervangend ploegleider krijgen, antwoordt de werkgever dat zij daarvoor de ploegleider van Capro moeten kunnen vervangen en dit is nu niet het geval. Wij stellen dat in de ondernemingsraad van juli 2015 al werd beloofd dat alle moduleleiders het statuut van vervangend ploegleider zouden krijgen. Dit is niets nieuw, het systeem van moduleleider bestond vroeger ook op het Vulkacitenbedrijf en daar waren dit allemaal vervangende ploegleiders. De werkgever zal dit nakijken

Economische situatie

AXX: de 2 reactoren NaMBT draaiden in september op vollast. DM haalde met productie op twee drogers een maandrecord. De voorraad vaste stoffen blijft stabiel, maar laag. Tijdens de komende NZ campagne is er een capaciteitstest gepland. Volgende week zal de nieuwe ploegenindeling voor 2019 bekend worden gemaakt. De stroomprijs stijgt door de combinatie van een aantal factoren. En ook de aardgasprijs gaat omhoog.

Capro: door verschillende productiestoringen ligt de gemiddelde dagproductie iets lager dan gepland. Voor oktober hebben werken aan het conti-gedeelte caprolactam een invloed op de productie. De verkoopvolumes Capro en AS liggen iets onder budget. De AS verkoopprijs ligt hoog boven budget. Ook hier gaan de energieprijzen – onder meer door de problemen met de kerncentrales – de hoogte in. De stilstand in het Anonbedrijf bevindt zich momenteel in de laatste fase.

Glasvezel: in september was er een kleine productievermindering door het herstel van ovenstenen. Voor oktober wordt een normale productie verwacht. De grondstofprijzen zijn stabiel, maar de energieprijzen liggen hoog.

Wij vragen of de overheid aan LANXESS gevraagd heeft om productie te minderen ingeval van een stroomtekort in België. De werkgever zegt dat die vraag nog niet is gekomen, hij zal tegen volgende ondernemingsraad achtergrondinformatie geven over de impact van het stroomtekort op de productie.

Shiftbusjes

Wij vragen met aandrang voor een degelijke oplossing voor het comfort van de shiftbusjes. De werkgever zegt dat de bezettingsgraad van alle shiftbusjes werd bekeken en hieruit bleek dat bus S44 bijna constant aan de maximale bezetting zat. Daarom werd beslist om deze door een grote bus te vervangen. Voor de andere lijnen wordt nog naar een oplossing gezocht. Hierover lopen er gesprekken met andere bedrijven op de Scheldelaan.

Fietsenstalling

De fietsenstalling in Lillo zal op een gelijkaardige manier gebouwd worden als die in Kallo. Hierdoor is er wel meer ruimte nodig dan in het eerste concept.

Overuren AXX

De werkgever zegt dat bij de huidige stiltand bij Anon de overurengrens op dag- en weekbasis wordt bewaakt. Deze test zal naar heel LANXESS nv worden uitgebreid. Op basis daarvan kan er sneller worden gereageerd op inbreuken. Aansluitend is er een opleiding gepland voor kaderleden over aansprakelijkheid en het niet respecteren van de wetgeving.

Aanmaken bindmiddelen Glasvezel

Door de stijgende productie van Glasvezel steeg ook het verbruik en de aanmaak van bindmiddelen. Uit een studie door de preventiedienst bleek dat er iets aan de ergonomie moest gebeuren. De werkgever heeft al enkele aanpassingen doorgevoerd en zal verder onderzoeken of er nog verder kan geautomatiseerd worden.

MEx project HPM

De werkgever was een onderzoek gestart naar een mogelijke centralisatie van de mechanische werkzaamheden binnen HPM. Uit de eerste bevindingen blijkt dat centraliseren op zich geen meerwaarde geeft. Er zal wel bekeken worden of de efficiëntie kan verhoogd worden door een betere samenwerking tussen de verschillende mechanische diensten.


Print   Email