Ondernemingsraad van 12 april

Werklast bepaling AXX

De werklastbepaling is momenteel lopende op AXX

Vergaderdata ondernemingsraad

Een andere datum voor juni is niet haalbaar. Er wordt een nieuwe datum voor juli gezocht

Economische situatie AXX

Het BFS systeem en bleekloogproject zijn beide goedgekeurd .

Leden ondernemingsraad

De werkgever gaat een nieuwe lijst opstellen voor de leden langs werkgeverskant. Piet Van Loo zal vanaf juni deel uitmaken van de OR langs werkgeverzijde.

Economische situatie

AXX: De productie verliep stabiel. Voor MB2 en MG-c waren er enkele problemen met de afvulling. De verkoop lag fiks boven het budget voornamelijk door interne verkoop aan Lanxess corporation.

De voorraad staat op een normaal niveau. De Aniline prijs is gedaald door aankoop op de Europese markt. Hierdoor worden er import taksen vermeden. Alle overige grondstoffen liggen in lijn met het budget.

De plannen voor de nieuwe controlekamer zijn goedkeurt. Voor de budgetten verwachten ze in de loop van de maand een goedkeuring. Ook wordt een nieuwe organisatiestructuur voorgesteld waaruit blijkt dat er voor de ploegen niets veranderd. Wel komt er in elke ploeg een overste te staan die een middenkaderfunctie zal hebben en boven de ploegleider zal staan.

De werkgever benadrukt dat het niet de bedoeling is dat iedereen alles zal moeten kennen.

Capro: Door enkele storingen lag de productie iets onder het budget. De grondstofprijzen voor C6 en NH3 zijn in maart gedaald en naar verwachten zullen deze in april nog verder dalen. De zwavelprijs blijft stabiel. Door de storingen was er productieverlies waardoor de verkoop iets onder het budget lag. Na de zomermaanden zal er getracht worden het productieverlies in te halen. De markt voor Caprolactam blijft ook dit jaar nog heel goed. De verkoopprijs van AS lag 14.6% boven het budget maar doordat de prijzen seizoensgebonden zijn wordt een dalende prijs verwacht.

Glasvezel: Ook hier lag de productie lager dan het budget door enkele storingen. De prijzen voor grondstof en energie blijven stabiel de komende maanden. Na een stabilisatie in de spinnerij zal er terug een volledige productie zijn. Zowel voor Caprolactam als Glasvezel zijn de afzet mogelijkheden en prijzen zeer goed.

Logistieke cel Lillo

Om de huidige problematiek met verlading het hoofd te bieden stelt de werkgever een nieuwe structuur voor. Hier wordt 1 overkoepelende bedrijfsoverste en 3 ploegen van 8 man die een V/L/N systeem zullen lopen voorzien. Tevens zal iedereen alles moeten kennen.

Niemand zal op dit moment verplicht worden om in het nieuwe systeem te stappen maar wel de nieuwe toekomstige medewerkers.

GDPR

Vanaf 25 mei gaan de nieuwe Europese richtlijnen betreffende privacy van start. Grote bedrijven met meer dan 200 werknemers moeten hiervoor een manager aanstellen die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonlijke informatie dat bijgehouden wordt. Voor Lanxess NV zal Alain Cools de taak van PDO op zich nemen.

Verkiezingen

Met het oog op de verkiezing in het najaar vragen de werknemers het nodige te doen zoals vermeld in het sociaal memento.


Print   Email