Ondernemingsraad van 2 mei

Organisatie AXX

De werknemers stellen zich vragen over de nieuwe organisatiestructuur voor AXX waarin bedrijfsoverste de ploegen zullen versterken. Worden ze meegerekend in de ploegbezetting, vervangen bij ziekte of tijdens hun vakantie?

De werkgever antwoord hierop dat ze een systeem uitwerken met terugkomdagen en dat ze ziekte en verlofdagen zelf zullen moeten regelen. Zij zullen worden tewerkgesteld in het vijfploegenstelsel maar geen deel uitmaken van de structuur van de ploegen.

De werknemers zien hier totaal geen voordeel in en stellen zich vragen over de motivatie van de leidinggevende van AXX.

De werkgever zegt dat hun meerwaarde eruit bestaat om doormiddel van hogere kennis en toegang tot informatie, die enkel vanaf het niveau BO kan vrijgegeven worden, storingen beter kunnen voorkomen worden om zo minder werk en onderhoud te genereren.

De werknemers zeggen dat ze al jaren vragende partij zijn om extra mankracht in de ploegen te krijgen maar hun vraag genegeerd wordt. Niemand vanop de werkvloer heeft baat bij nog maar eens een extra leidinggevende functie.

De werkgever blijft echter overtuigd de goede beslissing genomen te hebben.

SCM Lillo

De werknemers vragen hoe het komt dat er sedert een dikke week een schip ligt te wachten aan de kade maar niet geladen wordt ondanks een propvolle AS hal. De werkgever zal dit navragen.

GDPR ( General Data Protection Regulation)

Vanaf 25 mei gaat er een Europese verordening van kracht betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen waarvan data wordt verzamelt in databases. Eigenlijk gaat het hier om de aanpassing van een bestaande wet daterende van 1995.

Hieraan was er noodzaak omdat de bestaande wet niet meer voldeed aan de snelle evolutie van de digitale media in elke vorm.

De verordening is van kracht op elke organisatie die Persoonlijke gegevens verwerkt, vastlegt, ordent, structureert, bijwerkt, raadpleegt of gebruikt. Er moet een PDO, Data Protection Officer, aangesteld worden die verantwoordelijk draagt over de veiligheid van gegevens en bepaald hoe en waarom gegevens verwerkt worden. Buiten hem zijn er ook verwerkers die optreden in opdracht van de PDO maar deze laatste kan ook gegevens verwerken. Er worden ook een heel deel voorwaarden gesteld aan het bijhouden van gegevens.

 • Moet gebeuren op een eerlijke en rechtvaardige manier
 • Enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven wijze en rechtvaardige doelen.
 • Ze moeten relevant zijn tot de beoogde doelstelling.
 • Ze moeten accuraat en up to date zijn.
 • Ze mogen niet langer dan noodzakelijk bewaard blijven.
 • Ze moeten gebeuren op een manier waarop de veiligheid kan gegarandeerd worden.

Verantwoordelijkheidsplicht.

 • Er moet een dataregister worden bijgehouden
 • Er mag enkel een minimum aan gegevensnoodzakelijk voor de gebruiker worden gebruikt
 • Er moet een privacy notitie worden opgesteld die bepaald hoe gegevens worden verzameld.
 • Opmaken van interne richtlijnen en trainen van relevante medewerkers
 • Aanstellen van een DPO
 • Waar nodig gegevens beschermen en impactanalyse uitvoeren.

Toestemming tot verwerking

 • Uitvoeren van een overeenkomst.
 • Wettelijk verplicht tot gegevens aan RSZ of overheid.
 • Behartigen van een gerechtvaardigd belang bv veiligheid

De toestemming van de betrokkenen

 • Moet een duidelijke bevestigende handeling zijn
 • Mag geen stilzwijgende verlenging zijn door bv een vinkje
 • Ze moet controleerbaar zijn
 • Een toestemming kan door betrokkenen ten aller tijden worden ingetrokken.
 • Het intrekken van een toestemming moet eenvoudig zijn
 • Er zijn speciale regels voor kinderen
 • Vroegere gegeven toestemming blijft geldig indien de regels voldeden aan de nieuwe regels.

Rechten van de betrokkenen

 • Recht tot verwijdering ( Right to be forgotten)
 • Recht om geïnformeerd te worden.
 • Recht om onderworpen te worden aan automatische besluitvorming.
 • Recht van inzage
 • Recht op verzet.

Er zijn ook verplichte verwerkingen.

 • Overeenkomsten aanpassen met verwerkingsdoelstelling
 • Gepaste processen opzetten Verwerking buiten Europa
 • Er moet niets gebeuren inden er in dat land een adequate en vergelijkbare wet is
 • Lanxess gaat verder met een door de EU goedgekeurd model dat zal gelden voor al zijn vestigingen.

Verplichte verantwoordelijkheid bij een externe data inbreuk

 • Onmiddellijk de privacy commissie op de hoogte brengen indien risico voor vrijheid en recht van betrokken.
 • Dit binnen een tijdspanne van 72 uur.
 • Bij hoog risico betrokken op de hoogte brengen.

Economische situatie

AXX: Bij NaMBT/MOA was er een schommelende productielast door een tekort aan CS2 veroorzaakt door een spoorstaking in Frankrijk.

Voor NZ was er een stabiele productie. Voor DM was er een succesvolle productie op 2 drogers. Bij MBT zal er op droger 2 een test lopen gedurende 2 weken.

De verkoop verliep in april volgens budget maar voor de omzet lag dit lager dan het budget wegens een lage dollar koers. De logistieke problemen voor CS2 zullen nog aanslepen waardoor de prijs onder druk komt te staan.

Capro: Door storingen lag de productie voor april lager dan budget. Een stukgedraaide ventilator in het Hydraminebedrijf was hier de oorzaak van.

De C6 grondstoffen daalde verder in april maar voor mei wordt een lichte verhoging verwacht . De ammoniakprijs was laag en zal vermoedelijk verder dalen in mei. Door het seizoengebonden effect zal de prijs van AS dalen.

Er zal getracht worden het productieverlies, door diverse storingen, in het najaar in te halen.

Glasvezel: Er was een lagere productie dan gepland door werkzaamheden aan de oven. De grondstofprijzen zijn stabiel en in lijn met het budget. De energieprijzen zullen in mei verder dalen.

De verkoop ligt lager dan het budget maar de verkoopprijs hoger. Er wordt een stabiele volle productie gepland voor mei.

Nummerplaat speed pedelec

De werknemers zeggen duidelijke signalen te krijgen van collega´s van andere firma´s en fietsenwinkels dat B2Bike aan de oorzaak ligt van de lange wachttijden voor nummerplaten. Ze vragen de werkgever hierover contact op te nemen met B2Bike.

De werkgever zegt hierover navraag te zullen doen

Inbraakgolf Kallo

De werkgever zegt de 24 uursbewaking voorlopig te blijven behouden. Deze mensen krijgen als bijkomende taak het afsluiten en openen van burelen, rondgangen, verkeerscontroles en bij camera alarm een controle ter plekke uit te voeren.

Shiftbusjes

In de haven werd met verschillende partners een werkgroep mobiliteit opgericht die de problematiek van beide Scheldeoevers onderzoekt. Resultaten hiervan worden voor de zomer verwacht.


Print   Email