Ondernemingsraad van 8 maart

Werklastbepaling tankpark AXX

Het tijdstip voor het opstarten van de werklastbepaling van de afvulling ligt nog niet vast. Maar eerstdaags wordt er meer nieuws over verwacht.

Verschuiving ondernemingsraad juni

De werkgever stelt voor om de vergaderingen van mei en juni te verschuiven naar woensdag 2 mei en maandag 4 juni.

De werknemers gaan akkoord met 2 mei maar vragen om de vergadering van juni op een later tijdstip te plannen.

Periodieke informatie 4de kwartaal

 • De omzet van Lanxess steeg in het 4de kwartaal
 • De product gerelateerde omzet van Lanxess steeg
 • De capaciteitsbenutting ligt op 76.9%. Deze is lager door geplande stilstanden in Q4
 • De totale bedrijfskosten lagen iets hoger dan vorig jaar.

De werknemers vragen hoe het komt dat de transportkosten zo verhoogd zijn.

De werkgever zegt dat dit komt doordat het AS zout nu in eigen beheer wordt getransporteerd. Hij zegt dat Lanxess vorig jaar een heel mooi resultaat heeft behaald en de heer Zachert hem uitdrukkelijk heeft gevraagd het personeel te bedanken voor hun inzet.

Economische situatie

Capro: De gemiddelde dagproductie lag iets lager dan vorig jaar door technische problemen in het zwavelzuurbedrijf. De grondstofprijzen zijn in dalende lijn en zullen dat in maart blijven doen. De zwavelprijs blijft echter stabiel. Er wordt een volle uitlasting voor de productie verwacht.

Glasvezel: Stabiele productie gelopen. Grondstof – en energieprijzen blijven stabiel. Het verkoopvolume ligt in lijn met het budget. De verkoopprijzen liggen iets lager dan het budget. Stabiele productie verwacht.

AXX: Stabiele productie voor NaMBT en DM. Voor MOA RC2317 is er een campagne afgewerkt. De afzet voor NaMBT ligt 53% boven budget wegens een inhaalactie van een geannuleerde levering in december 2017. De aniline prijs is gedaald door goedkoper aan te kopen op de Europese markt. Stabiele energieprijzen.

Werkbaar werk

Op 1 maart kwam de werkgroep bij elkaar. Volgende thema´s kwamen aan bod:

 • Werken van thuis uit
 • Terug inbesteden van contractor functies
 • Eindeloopbaan
 • Systematiek voor POP gesprekken
 • Opwaarderen peterschap

Europa Forum

Op 23 en 24 februari was er een bijeenkomst in Duitsland van het werknemersforum.

Centralisatie logistiek HPM

Na een proefperiode blijkt het afwijkende uurrooster doeltreffend te zijn. Er bleek minder noodzaak aan overuren te zijn. De mogelijkheid om een systeem op te zetten binnen de bestaande regels wordt bekeken.

Organisatie interventiedienst Lillo

De werkgever hoopt tegen de zomer klaar te zijn met een mogelijk nieuw concept.

Database I-bus

De database zal uiterlijk tegen mei 2018 aangepast zijn aan de wet op de privacy.

Werkgroep Demografie

Op 1 maart kwam de werkgroep samen. De werknemers brachten volgende punten aan:

 • De afbouwregeling toepassen voor iedereen die van shift naar dag gaat
 • Bij passing tot het normale loon bij educatief verlof
 • Betalen van een geattesteerd verlof om dwingende reden
 • Een volledige medische controle op vrijwillige basis betaald door werkgever

Impact DLX op Lanxess NV

De werkgever heeft aan de IT afdeling de opdracht gegeven om iedere medewerker te voorzien van een persoonlijk ID en toegang tot het internet.

Comfort kleine shiftbusjes

Als proef werd er 1 busje voorzien van een dubbele vering. Indien dit succesvol blijkt en het comfort in de busjes verbetert, zullen alle busjes hiermee worden uitgerust.


Print   Email