Ondernemingsraad van 7 november

Privacywetgeving myHR

De werkgever heeft nagezien of er schending van de privacy is in myHR. Volgens hem is alles conform de wetgeving en zijn er geen inbreuken. Ploegleiders hebben geen toegang tot persoonlijke gegevens en kunnen deze ook niet aanpassen.

De werknemers zeggen dat ze net nog te horen kregen dat een ploegleider wel kan beschikken over deze gegevens en zelfs in staat is om persoonlijke gegevens te wijzigen.

De werkgever zegt dat dit volgens hem niet mogelijk kan zijn maar zal het nog eens nakijken voor alle zekerheid.

Elektronische postbus myHR

De werknemers zeggen dat iedereen wel een link kreeg om een postbus te activeren maar begrijpen de doelstelling hiervan niet.

De werkgever zegt dat betreffende mail niet van hen kwam maar van de IT-afdeling in Duitsland. Ze zijn zelf ook gepakt in snelheid. Niemand is verplicht om de postbus te activeren. Voorlopig zijn er geen plannen om de postbus te gebruiken. Loonbrieven ed. blijven via de bestaande kanalen verdeeld worden.

Meldingen overuren

De meldingen van overuren worden nog steeds niet correct doorgegeven aan de syndicale delegatie. De werknemers hebben de arbeidsinspectie hiervan op de hoogte gebracht en als er tegen het jaareinde geen verbetering komt zal er een controle van de inspectie volgen.

Moduleleiders PA6

Tegen 1 januari 2020 zal elke moduleleider een bediendestatuut krijgen.

De werknemers vragen om eventueel een nabetaling te doen, in de vorm van een premie, wegens deze laattijdige aanpassing.

De werkgever stelt voor om dit verder syndicaal te bespreken en in de toekomst gebruik blijven maken van een proefperiode.

Terbeschikkingstelling

De werkgever zal tegen volgende ondernemingsraad de wettelijke voorziene documenten bezorgen.

AXX tankpark

De werkgever zegt dat de bleekloog verlading sterk geautomatiseerd is en de verlading gebeurt door de vrachtwagen bestuurder. Vermits het gaat over 992 verladingen/jaar worden er ongeveer 1000 manuren bespaart. De MEX-studie heeft bepaald dat er werk is voor 5 man en niet langer voor 6.

De werknemers stellen dat er werk geoutsourcet wordt en dat tegen de bestaande cao-afspraken ingaat.

De werkgever gaat hiermee niet akkoord. Volgens hem zou dit enkel het geval zijn dat er iemand zijn job zou verliezen of ontslagen worden wat niet het geval is.

Er wordt afgesproken dat werknemers en werkgever dit thema verder met de betrokkenen zullen bespreken.

Vergaderdata ondernemingsraad.

Zoals gebruikelijk zal de ondernemingsraad in 2020 de 2de donderdag van de maand gehouden worden. In juni zal er beslist worden of een ondernemingsraad in juli, augustus zal plaatsvinden.

Economische situatie

Capro: In oktober was er een hogere interne vraag. YTD was er wel een kleine productiedaling door verscheidene productiestoringen en een lagere interne vraag.

De C6 grondstofprijzen daalden in oktober en in november wordt er een sterke daling verwacht. De Ammoniakprijs steeg licht en ook voor november wordt er een stijging verwacht. De zwavelprijs daalde in oktober maar blijft nu op hetzelfde niveau.

Het verkoopvolume lag voor CPL en AS ligt onder het budget maar de AS verkoopprijs lag sterk boven het budget. De zomerdip voor AS bleef uit.

De geplande productie zal in november in lijn liggen met het budget. De AS verkoopprijs zal verder dalen. De energieprijzen zullen verder stijgen.

Er komen nog steeds signalen van een verder dalende wereldwijde automarkt.

Glasvezel: De productie lag een stuk hoger door de vroegere opstart van oven 1. Door de geplande stilstand en stoppen van armen 1&3, lag de productie YTD iets lager.

De grondstofprijzen blijven stabiel. De energieprijzen zijn stijgende maar dit is seizoensgebonden.

Het verkoopvolume licht nog steeds boven budget en hetzelfde voor de verkoopprijs.

Door een snellere opstart van oven 1 en sneller opvoeren van de productie zal deze hoger liggen als budget.

AXX : De septemberstilstand en opstart zijn vlot verlopen. Zowel NaMBT als MOA lopen goed.

Sulfenamde kende een goede DZ campagne. Daarna zal er DZ geproduceerd worden. DM kende een stabiele uitlasting.

Het verkoopvolume lag licht onder budget door de stilstand. De voorraad vaste stoffen is licht gedaald.

Er is een duidelijke verbetering van de emissiewaarden na implementatie van maatregelen tijdens de stilstand. Na de test met Nambt extractie is de zuiverheid gestegen. De AN/CS2 pomp wordt omgebouwd.

De prijs voor aardgas en elektriciteit liggen onder budget wegens lagere marktprijs. Hierdoor daalde ook de stoomprijs.

Storing na stilstand Anon

De werknemers vragen naar verdere info over de lekkende kolom op Anon.

De werkgever zegt dat er na het lek in de betreffende kolom besloten is om het product op te vangen in tankwagens. Deze tankwagens zijn allemaal gestockeerd. Vermits er veel spoelwater in het product zit en water een zeer lage calorische verbrandingswaarde heeft is verbranding een vrij dure zaak. Daarom zal Lanxess proberen om het water te scheiden van het product zodat het product terug kan gebruikt worden. Er is geen zekerheid of deze scheiding zal lukken.

Keukencommissie

Lees hier het verslag

Mail XDIRECT – XLEARN – PROMOTE

De werknemers zeggen klachten te krijgen over de overvloedige mails die ontvangen worden van xdirect, xlearn en promote. Bovendien staan mails van xdirect en xlearn steeds in het Engels en dit is tegen de wetgeving rond het taaldecreet. Niet iedereen heeft direct toegang tot een PC of tijd om die opleidingen te volgen. Zolang de opleiding niet gevolgd wordt worden die mails herhaald. Het kan eigenlijk aanschouwd worden als spam. En als je dan een opleiding gevolgd hebt dan krijg je overvloedige mails om feedback te geven over de opleiding.

De werkgever zegt dat iedereen toch die mails kan verstaan omdat de meeste vloeiend Engels praten. Bovendien is het belangrijk dat de aangeboden opleidingen gevold worden en wordt er veel aandacht besteed aan de feedback over de opleiding.

De werknemers blijven erbij dat de werkgever zich aan de wet moet houden en communicatie in het Nederlands dient te gebeuren. Ze twijfelen niet aan het belang van opleiding maar twijfelen over de noodzaak van de overvloedige mailberichten.

Fietsenstalling

In Kallo komt er een duidelijke afbakening voor gewone – en elektrische fietsen. Er worden extra stopcontacten voorzien.

Er zal op beide oevers een reglement geplaatst worden over het gebruik van de fietsenstalling.

De planning voor de fietsenstalling in Lillo is lopende.

Steunploeg AXX

De steunploeg van AXX wordt vanaf 1 januari 2020 gestopt. Deze taak wordt overgedragen aan Securitas.

Parking Zuid Lillo

Parking zuid zal nog dit jaar terug omheind worden. De ingangspoort zal hierdoor wel verplaatsen naar de achterkant van de parking.


Print   Email