info

Syndicaal bureel Lillo  tel: 03 / 212.76.52     Syndicaal bureel Kallo  tel: 03 / 212.70.19

OR2020

Ondernemingsraad van 10 december 2020

 

Kobe Nys

Installatie van de nieuwe ondernemingsraad

Door de sociale verkiezingen van november 2020 zijn er enkele wijzigingen aan de samenstelling van de ondernemingsraad. Deze ziet er nu als volgt uit:

Werkgevers effectief:

Alain Cools, Patrick Graré, Ignace Hooftman, Steffen Kühling, Tom Martens, Kasim Süllu, Gunther Van Cauwenberge, Ellen Van Koeckhoven, Piet Van Loo, Kenny Wijckmans

Werkgevers plaatsvervangers:

Sigrid Dhondt, Johan Doms, Nicolas Grisolia, Philippe Larno, Claudia Mellado Sanchez, Wim Schelles, Robert van Mullekom, Philippe Van Wassenhove

Werknemers effectief:

Ludo Bocken, Gino Byl, Chris Callebaut, Peter De Cat, Gunther De Clercq, Kobe Nys, Dries Terneven, Van Hoof Stijn, Marc Vantongerloo, Rudi Verijke

Werknemers plaatsvervangers:

Jurgen Belmans, Walter Caluwé, Luc Groenendyk, Patrick Jacobs, Floren Lefebure, Luc Maes, Sofie Perremans , Benny Vercauteren, Paul Wielandt

Aanduiding voorzitter en plaatsvervangende voorzitter

De Voorzitter: Steffen Kühling

De plaatsvervangende voorzitter: Alain Cools

Voordracht en benoeming van secretaris en plaatsvervangende secretaris

De secretaris: Gino Byl

De plaatsvervangende secretaris: NN (benoeming werd uitgesteld tot volgende vergadering)

Bespreking ontwerpverslag or 167 van de vergadering van 12 november 2020.

 • LANXESS nv. heeft i.v.m. Corona sneltesten aangekocht. Deze worden momenteel niet officieel als betrouwbaar erkend en kunnen dus enkel indicatief gebruikt worden. Deze mogen dus niet gebruikt worden om quarantaine-maatregelen aan te passen. Als werknemersorganisatie vragen we om ook bij shift-personeel maximaal in te zetten op thuiswerk. De werkgever wil er momenteel niet op ingaan om shiftmedewerkers opnieuw ter beschikken thuis te laten.
 • Medewerkers zijn blij verrast met de Corona-bonus maar we vernemen tegelijkertijd dat er meer dan € 300 werd verwacht.
 • Op het capro-bedrijf is de force-majeure als gevolg van de bedrijfsstoring op het zwavelzuur-bedrijf nog steeds van kracht. Deze force-majeure is zinvol om bij klanten aan te tonen dat er niet voldoende kan geleverd worden. Bij leveranciers dient hierdoor niet voldaan te worden aan de minimumafname.
 • Het kerstpakket dat voorzien wordt voor de late- en nachtshift op 24 & 31 december is geen maaltijd maar een versnaperingenpakket. We vragen om dit te verduidelijken bij de medewerkers die op deze feest-momenten komen werken.
 • De RTO op AZ werd tijdelijk stilgelegd om de sturing aan te passen zodat er geen uitval meer wordt gegenereerd vanuit het zwavelzuur-bedrijf.
 • Tegen 2023 zal er een tertilox-installatie gebouwd worden om de uitstoot van lachgas verder te reduceren.

Periodieke informatie 3de kwartaal 2020.

In kwartaal 1,2 & 3 was er geen volledige capaciteitsbenutting op LANXESS nv. met een omzetdaling gedurende de eerste 9 maanden als gevolg

 

Economische informatie van november.

CAPRO

Als gevolg van de bedrijfsstoring op zwavelzuur 3 was er een productiedaling. De levering van oleum per schip heeft ervoor gezorgd dat er toch een productie mogelijk was en nog steeds is.

Een nieuwe afkoelketel en een nieuwe oven voor de zwavelzuur-installatie worden zo snel mogelijk voorzien. Om voorlopig tussentijdse herstellingen te kunnen uitvoeren, werden wisselstukken voorzien.

Voor het 1ste kwartaal van 2021 wordt een grote vraag aan capro voorspeld, waardoor de flaking kan verlaagd worden in productie.

GLASVEZEL

In november was er een lagere productie, maar deze werd gedeeltelijk gecompenseerd door een vlotte opstart van oven 2. Zowel oven 1 als oven 2 lopen momenteel erg stabiel.

De nieuwe CNG-installatie is nog niet volledig in dienst. Dit zal gebeuren na een opleidingsronde voor de medewerkers.

AXX

Het bedrijf werd afgesteld zonder incidenten voor mens of milieu. De opstart wordt voorzien vanaf week 50.

In de superstraat werd een 4de reactor voorzien. Hierdoor kunnen de lekken in een oude reactor zonder problemen hersteld worden.

 

Allerlei

 • We merken op dat een de firma “Shipit” plannen heeft om restwarmte uit de chemische bedrijven per schip wil vervoeren naar Antwerpen. (de zogenaamde stoomboot) LANXESS nv. blijkt niet op de hoogte te zijn van deze activiteiten.
 • Evonik & Covestro hebben plannen om een ontziltings-installatie te bouwen om zo dokwater om te zetten naar proceswater. Ze dienen hiervoor dus water op te pompen uit het kanaaldok. LANXESS nv. kreeg hierover nog geen vragen.
 • De vernieuwde IT-support vanuit India wordt niet als positief ervaren. Voorlopig zullen de plaatselijke medewerkers van IT-support aanwezig blijven op onze site.
 • Als voorbereiding voor het cpbw werd gevraagd om een type toetsenbordafdekking te testen. Deze werd in de ondernemingsraad aan de werknemersorganisatie overhandigd.
 • De werkgever merkt op dat er vanaf 18 december terug quarantaineverplichtingen gelden wanneer men terug komt uit een rode zone.

Volgende ondernemingsraad gaat door op donderdag 14 januari 2021 om 10:00u. 

Ondernemingsraad van 10 december 2020

Kobe Nys

Installatie van de nieuwe ondernemingsraad

Door de sociale verkiezingen van november 2020 zijn er enkele wijzigingen aan de samenstelling van de ondernemingsraad. Deze ziet er nu als volgt uit:

Werkgevers effectief:

Alain Cools, Patrick Graré, Ignace Hooftman, Steffen Kühling, Tom Martens, Kasim Süllu, Gunther Van Cauwenberge, Ellen Van Koeckhoven, Piet Van Loo, Kenny Wijckmans

Werkgevers plaatsvervangers:

Sigrid Dhondt, Johan Doms, Nicolas Grisolia, Philippe Larno, Claudia Mellado Sanchez, Wim Schelles, Robert van Mullekom, Philippe Van Wassenhove

Werknemers effectief:

Ludo Bocken, Gino Byl, Chris Callebaut, Peter De Cat, Gunther De Clercq, Kobe Nys, Dries Terneven, Van Hoof Stijn, Marc Vantongerloo, Rudi Verijke

Werknemers plaatsvervangers:

Jurgen Belmans, Walter Caluwé, Luc Groenendyk, Patrick Jacobs, Floren Lefebure, Luc Maes, Sofie Perremans , Benny Vercauteren, Paul Wielandt

 

Aanduiding voorzitter en plaatsvervangende voorzitter

De Voorzitter: Steffen Kühling

De plaatsvervangende voorzitter: Alain Cools

 

Voordracht en benoeming van secretaris en plaatsvervangende secretaris

De secretaris: Gino Byl

De plaatsvervangende secretaris: NN (benoeming werd uitgesteld tot volgende vergadering)

 

Bespreking ontwerpverslag or 167 van de vergadering van 12 november 2020.

 • LANXESS nv. heeft i.v.m. Corona sneltesten aangekocht. Deze worden momenteel niet officieel als betrouwbaar erkend en kunnen dus enkel indicatief gebruikt worden. Deze mogen dus niet gebruikt worden om quarantaine-maatregelen aan te passen. Als werknemersorganisatie vragen we om ook bij shift-personeel maximaal in te zetten op thuiswerk. De werkgever wil er momenteel niet op ingaan om shiftmedewerkers opnieuw ter beschikken thuis te laten.
 • Medewerkers zijn blij verrast met de Corona-bonus maar we vernemen tegelijkertijd dat er meer dan € 300 werd verwacht.
 • Op het capro-bedrijf is de force-majeure als gevolg van de bedrijfsstoring op het zwavelzuur-bedrijf nog steeds van kracht. Deze force-majeure is zinvol om bij klanten aan te tonen dat er niet voldoende kan geleverd worden. Bij leveranciers dient hierdoor niet voldaan te worden aan de minimumafname.
 • Het kerstpakket dat voorzien wordt voor de late- en nachtshift op 24 & 31 december is geen maaltijd maar een versnaperingenpakket. We vragen om dit te verduidelijken bij de medewerkers die op deze feest-momenten komen werken.
 • De RTO op AZ werd tijdelijk stilgelegd om de sturing aan te passen zodat er geen uitval meer wordt gegenereerd vanuit het zwavelzuur-bedrijf.
 • Tegen 2023 zal er een tertilox-installatie gebouwd worden om de uitstoot van lachgas verder te reduceren.

 

Periodieke informatie 3de kwartaal 2020.

In kwartaal 1,2 & 3 was er geen volledige capaciteitsbenutting op LANXESS nv. met een omzetdaling gedurende de eerste 9 maanden als gevolg

 

Economische informatie van november.

CAPRO

Als gevolg van de bedrijfsstoring op zwavelzuur 3 was er een productiedaling. De levering van oleum per schip heeft ervoor gezorgd dat er toch een productie mogelijk was en nog steeds is.

Een nieuwe afkoelketel en een nieuwe oven voor de zwavelzuur-installatie worden zo snel mogelijk voorzien. Om voorlopig tussentijdse herstellingen te kunnen uitvoeren, werden wisselstukken voorzien.

Voor het 1ste kwartaal van 2021 wordt een grote vraag aan capro voorspeld, waardoor de flaking kan verlaagd worden in productie.

GLASVEZEL

In november was er een lagere productie, maar deze werd gedeeltelijk gecompenseerd door een vlotte opstart van oven 2. Zowel oven 1 als oven 2 lopen momenteel erg stabiel.

De nieuwe CNG-installatie is nog niet volledig in dienst. Dit zal gebeuren na een opleidingsronde voor de medewerkers.

AXX

Het bedrijf werd afgesteld zonder incidenten voor mens of milieu. De opstart wordt voorzien vanaf week 50.

In de superstraat werd een 4de reactor voorzien. Hierdoor kunnen de lekken in een oude reactor zonder problemen hersteld worden.

 

Allerlei

 • We merken op dat een de firma “Shipit” plannen heeft om restwarmte uit de chemische bedrijven per schip wil vervoeren naar Antwerpen. (de zogenaamde stoomboot) LANXESS nv. blijkt niet op de hoogte te zijn van deze activiteiten.
 • Evonik & Covestro hebben plannen om een ontziltings-installatie te bouwen om zo dokwater om te zetten naar proceswater. Ze dienen hiervoor dus water op te pompen uit het kanaaldok. LANXESS nv. kreeg hierover nog geen vragen.
 • De vernieuwde IT-support vanuit India wordt niet als positief ervaren. Voorlopig zullen de plaatselijke medewerkers van IT-support aanwezig blijven op onze site.
 • Als voorbereiding voor het cpbw werd gevraagd om een type toetsenbordafdekking te testen. Deze werd in de ondernemingsraad aan de werknemersorganisatie overhandigd.
 • De werkgever merkt op dat er vanaf 18 december terug quarantaineverplichtingen gelden wanneer men terug komt uit een rode zone.

Volgende ondernemingsraad gaat door op donderdag 14 januari 2021 om 10:00u.  

 

Ondernemingsraad van 12 november

Bezetting Brandweer

Er zal de nodige tijd gegeven worden tot integratie van de langdurige zieken die terug starten in een beperkt regime.

Ter ondersteuning zal iemand van Glasvezel tijdelijk toegewezen worden aan de brandweer.

Flacking en glasvezel

Door de heropstart van Glasvezel zijn een aantal vacatures terug vrijgekomen in de Flacking. Hierdoor zijn 4 van de 5 medewerkers met een contract van bepaalde duur, terug aangeworven.

Fietspad Ketenislaan Kallo

De werkgever zegt hier nog geen actie te hebben ondernomen betreffende het probleem van stalen pinnetjes van de kuisborstels.

De werknemers zeggen dat ze zelf klachten hebben neergelegd bij de dienst Wegen en verkeer, de gemeente Beveren en het Havenbedrijf. Buiten een bevestiging van de klacht hebben ze nog geen verder nieuws vernomen.

Vergadering Ondernemingsraad 2021

De vergaderingen zullen blijven doorgaan op de 2de donderdag van de maand. Alleen vallen 13 mei en 11 november op een feestdag. De werknemers stellen voor om de ondernemingsraad te verschuiven naar dinsdag 11 mei en 9 november.

De werkgever zal bekijken of dat voor hen mogelijk is.

Coronabonus

De werkgever zegt door deze melding net zo verrast te zijn als de werknemers. De beslissing hiervoor is genomen in Duitsland maar LANXESS nv heeft hier geen budget voor voorzien. Er lopen besprekingen met Duitsland en die gaan de goede richting uit. Het ligt wel in de verwachting dat de uitbetaling, net zoals in Duitsland, zal gebeuren in december.

Verder nieuws hierover zal gegeven worden in de 2de helft van november.

Meerjarenplan AXX

Er zal geen productie meer zijn van Thiazolen van zaterdagmorgen 6u tot maandagmorgen 6u om de 2 weken.

Voorgestelde planning:

 • Productie op 3 – 17 en 31 januari
 • Geen productie op 10 – 24 januari en 7 februari

Iedereen (doel 55 FTE) blijft in het 5 ploegensysteem

 • Vereiste bezetting 8 man / ploeg met uitzondering van weekends zonder productie. Dan bedraagt de bezetting 6 man / ploeg.

Vanaf oktober waarschijnlijk geen productie meer van Thiazolen tijdens weekends.

De verlofplanning wordt einde 2020 ingevroren met uitzondering van losse dagen.

De werknemers vragen of er eventueel verschoven kan worden met de uren en bijvoorbeeld zondagavond opgestart en vrijdagavond afgesteld kan worden. Dan kan er vrijdagnacht eventueel al met 6 man gestart worden en zondagavond met 8 of met 6 man tot 22u

Wordt verder bekeken.

 

Economische situatie

AXX: Voor alle producten was er een stabiele productie. DM kende een recordproductie in oktober. Er zijn geen plannen met straat 3 tot het einde van het jaar.

De technische werkzaamheden voor de stilstand zijn gestart en lopen volgens planning zonder noemenswaardige problemen.

Aardgas- en stroomprijs liggen sterk onder budget. Stoomprijs onder budget door lagere aankoopprijs bij Ecluse en door een lagere aardgasprijs voor eigen productie.

De Aniline prijs ligt 40% onder budget door lage benzeenprijs.

Capro: In oktober was er productieverlies door een langzamere opstart en lek in zwavelzuur 3. Verschillende incidenten op hydramine zorgde voor een YTD daling.

In 2020 ligt het verkoopvolume van CPL onder het budget door incidenten Hydramine en Zwavelzuur enerzijds en een lagere interne vraag door Corona anderzijds.

Door de lagere productie was er ook minder AS voorhanden waardoor ook hier het verkoopvolume onder budget ligt. Door de lagere grondstofprijzen was er ook een daling in de verkoopprijzen van AS.

De C6 grondstofprijzen daalden in oktober en zullen verder dalen in november. De Ammoniakprijs is licht stijgend. De Zwavelprijs blijft stabiel.

De stilstand in Lillo werd half oktober afgerond maar de productie zal in Q4 onder budget liggen door de tragere opstart en lek Zwavelzuur.

De AS verkoopprijs zal in Q4 in lijn liggen met Q3.

De energieprijzen zijn stijgende maar blijven ook de komende maanden onder budget.

De werkgever wil al het personeel bedanken voor de geleverde inspanningen tijdens de stilstanden.

Sociale verkiezingen

Het is de bedoeling om maximaal in te zetten op elektronisch stemmen. Er is een informatiebrief naar alle medewerkers verzonden die per mail herhaald zal worden.

De ondernemingsraad geeft zijn goedkeuring over thuisstemmen.

Keukencommissie

Wegens Corona is er geen vergadering geweest.

De werknemers vragen of er een kerstmaaltijd voorzien wordt.

De werkgever zegt dat het de bedoeling is om dit te laten doorgaan maar liefst geporganiseerd in 2 shiften. Ook de dienstdoende nachtshift kan op de feestdagen rekenen op een feestpakket.

De werkgever zegt dat Eurest gevraagd heeft of het mogelijk zou zijn om de kantines te sluiten tussen Kerst en Nieuwjaar. Dit omdat er traditioneel veel minder medewerkers op LANXESS zijn. De werknemers vragen of binnenkort dan ook de vraag komt om alle vakantieperiode te sluiten wegens lagere opkomst. Ze willen dit even in beraad nemen.

Europaforum

De werknemers melden dat er op 9 december een online Europa Forum gepland staat.

Coronamaatregelen

De werknemers zeggen dat de contractoren op AXX zich tijdens de stilstand niet altijd aan de regels houden. Ook aan de poort is er een probleem met afstand houden met rokers.

De werkgever zegt dat hij strenger zal proberen toe te zien maar dat het niet altijd makkelijk is correcte naleving te controleren.

Busvervoer

De werkgever zegt dat er tijdens de laatste vergadering met Linkerscheldeoever is besloten om alle bestaande systemen naast elkaar te leggen.

Taxistop, I-bus, belbus, e.d. Ook een nieuwe HUB op linkeroever is mogelijkheid

Rode melding Corona app (Coronalert)

Wat te doen bij een rode melding ( verhoogd risico ) op de Corona app

Screenshot 20201028 232316 Coronalert1 Screenshot 20201028 232412 Coronalert1 
 • Bij een rode melding wordt er verwacht dat je 10 dagen in quarantaine gaat zoals de app vermeld.
 • Verwittig de werkgever hiervan.
 • Neem contact op met het contactcenter op het nummer 02 214 19 19
 • Vraag een getuigschrift van quarantaine. De startdatum is steeds de datum van blootstelling. In het voorbeeld 21 oktober dus.
 • Mail het getuigschrift naar HR payroll
 • Mogelijk vraagt de werkgever een screenshot van de app als bewijs.
 • Het loon wordt tijdens de quarantaine doorbetaald.

 

Tijdelijke werkloosheid als school of crèche sluit

Het corona-ouderschapsverlof liep af op 30 september.  Sluit de school of crèche van je kinderen omwille van het coronavirus? Moet je met je kinderen in quarantaine? Dan kan je vanaf nu toch nog gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid.  Deze maatregel gaat van kracht op 1 oktober 2020 en loopt voorlopig tot 31 december 2020.

Voor wie?

Je krijgt vanaf nu als werknemer het recht om van het werk afwezig te zijn:

 • wanneer je minderjarig kind thuis moet blijven omdat het kinderverblijf, de klas of de school gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te beperken
 • wanneer je gehandicapt kind, ongeacht de leeftijd, niet naar het centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan omdat dit om voormelde reden gesloten wordt. 

Dit is ook van toepassing voor wie aan telewerk doet en in deze situatie terecht komt. 

Nu de herfstvakantie in Vlaanderen uitgebreid wordt, zal je voor 9 en 10 november beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid.  

Je kan van het werk afwezig blijven en tijdelijke werkloosheid opnemen zolang je kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen terug kan gaan.

Werkgever op hoogte brengen

Breng in dat geval meteen je werkgever op de hoogte en bezorg hem het attest van kinderdagverblijf, school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen.  Je vindt het attest sluiting corona op de website van de RVA. 

Dit attest bevestigt dat de sluiting een gevolg is van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en vermeldt de termijn van de sluiting.

Er zijn geen specifieke termijnen of formaliteiten voorzien.  Het volstaat een e-mail, scan of foto van het attest aan je werkgever te bezorgen.

Tijdelijke werkloosheid

Heb je dit in orde gebracht, dan heb je voor de periode van sluiting recht op tijdelijke werkloosheid. Voor de dagen dat je afwezig bent van het werk ontvang je in plaats van je loon een werkloosheidsuitkering

Je werkgever moet wel de aanvraag tijdelijke werkloosheid indienen. Doet hij dit niet, dan kan hiervoor schadevergoeding geëist worden of kan de RVA-inspectie optreden.

Alle info over tijdelijke werkloosheid en hoe je dit kan aanvragen vind je op www.hetacv.be/tijdelijkewerkloosheid.  

Wat met vakantie?

Je periode van tijdelijke werkloosheid wordt gelijkgesteld en tellen mee voor je jaarlijkse vakantie.

Wel dit:  voor openstaande dagen jaarlijkse vakantie wordt in de regel geen uitkering tijdelijke werkloosheid betaald. Word je in december geconfronteerd met een sluiting van klas, crèche of instelling, dan moet je eerst je vakantiedagen opnemen.