Bijzondere ondernemingsraad van 30 maart 2020

Deze bijzondere vergadering stond volledig in het teken van de corona maatregelen die ingevoerd werden op LANXESS nv.

Eerst werd er over de bezettingen in de bedrijven gepraat en werden de termen minimumbezetting, veiligheidsbezetting en minimale bezetting verduidelijkt:

-Minimumbezetting:       is het aantal functies die per ploeg nodig zijn om in normale omstandigheden het bedrijf te laten lopen.

-Veiligheidsbezetting:     is gelijk aan het aantal noodkaarten per bedrijf. 

-Minimale bezetting:       in sommige bedrijven kunnen er delen van het bedrijf apart worden stilgelegd (AXX) of extra taken worden afgebouwd; op deze momenten kan er met minder personeel gelopen worden, zolang de veiligheidsbezetting maar gegarandeerd wordt.

De werkgever zegt dat de bezetting van dag tot dag, bedrijf per bedrijf wordt opgevolgd. Indien een ploeg onder de minimumbezetting dreigt te vallen zal er bekeken worden hoe dit wordt opgevangen. Elk bedrijf heeft noodscenario’s geschreven over wat er moet gebeuren wanneer er nog meer medewerkers ziek zouden worden. Deze scenario’s gaan van het binnenroepen van medewerkers die gezond thuis zitten over het aanpassen van het shiftsysteem (bv: 4-ploegen of een 12u systeem invoeren) tot het volledig afstellen van de bedrijven. De werkgever zegt dat hij, indien er naar andere werkregimes gegaan wordt, terug een bijzondere ondernemingsraad zal bijeenroepen. Bij HPM is voorlopig de minimumbezetting nog overal gegarandeerd. Bij AXX werd dit weekend, uit vrees dat er te weinig personeel zou zijn, 1 lijn tijdelijk stilgelegd. Nog bij AXX werd, door de gevolgen van de coronamaatregelen,  de stilstand naar een nog te bepalen datum verschoven. Het is de bedoeling om de productie gewoon verder te laten lopen in de periode waarin de stilstand gepland stond.  Voorlopig kan de productie op heel LANXESS nv blijven lopen.

Het volgende punt ging over de verplichte verlofplanning die de werkgever aan iedereen oplegt. Wij begrijpen de drijfveer van de werkgever, maar willen deze regeling wat genuanceerder zien en de communicatie hierrond laten aanpassen. Momenteel heerst er nog al wat verwarring over het juiste aantal en de aard van de dagen die tegen eind april moeten worden genomen. Om alles nog eens duidelijk te stellen volgt hier de juiste afspraak.

Wat shiftmedewerkers betreft, volstaat het dat zij vanaf 1 januari tot en met 30 april 2020 in totaal 4 vrije dagen hebben opgenomen, dit kunnen wettelijk verlof en/of verlet feestdagen zijn (anciënniteitsdagen vallen hier niet onder omdat zij onbeperkt overdraagbaar zijn naar de volgende jaren. Ook shiftcompensatiedagen tellen niet mee omdat deze ook overdraagbaar en/of uitbetaalbaar zijn) . Dus de shiftmedewerkers die dit jaar al 4 dagen wettelijk verlof en/of verlet feestdagen hebben genomen, hoeven geen bijkomende dagen meer te nemen.

Wat voltijdse dag-medewerkers (arbeiders en baremieke bedienden) betreft, wordt gevraagd om in totaal 4 dagen wettelijk verlof en/of adv en daarbij 4 vaste adv-dagen op te nemen tussen 1 januari en 30 april 2020. Ook hier geldt dat wie al 4 dagen wettelijk verlof en/of adv heeft genomen en in april nog 1 vaste adv‑dag neemt, geen bijkomend dagen meer moet opnemen. Dag-medewerkers die halftijds werken kunnen maar om de 2 maanden een vaste adv-dag opnemen en moeten dus maar 2 vaste adv-dagen en 4 dagen wettelijk verlof en/of adv hebben genomen tegen 30 april. Wij hebben nog geprobeerd om voor de deeltijdsen een pro rata regeling af te spreken, maar daar wou de werkgever niet op ingaan. Hij wil wel eventuele problemen met verlof die voortvloeien uit deze verplichting, geval per geval, pragmatisch bekijken. Wie zich in zulke situatie bevindt kan ons best contacteren zodat wij u hierin kunnen begeleiden.

Als compensatie voor deze verplichte verlofplanning is de werkgever bereid om, voor wie hier expliciet om vraagt, het verlof, dat ingepland staat voor de maand april, te annuleren en vrij te geven om op een later tijdstip te nemen. De verlofplanningen voor de rest van het jaar blijven behouden.


Print   Email