Bijzondere Ondernemingsraad van 5 augustus 2020

Economische werkloosheid voor medewerkers bij Glasvezel

De werkgever kondigt aan dat oven 2 van het glasvezelbedrijf niet meteen na de stilstand terug zal opgestart worden.

Door de impact van de coronacrisis is de autoverkoop sterk gedaald. Hierdoor is ook de verkoop sterk gereduceerd. Door de crisis werd oven 2 al vroeger stilgelegd dan gepland. Omdat de moeilijke situatie echter blijft aanhouden, is er beslist om de opstart van oven 2 uit te stellen. Oven 1 blijft intussen wel in dienst.

Voor de medewerkers van Glasvezel zal tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd.

Handhaving coronamaatregelen

De werkgever zegt dat LANXESS sinds maandag 3 augustus beroep doet op een bewakingsagent om het belang van de coronamaatregelen bij medewerkers aan te scherpen. Deze bewakingsagent sensibiliseert en spreekt de LANXESS collega's en contractoren op de sites in Kallo en Lillo aan om de veiligheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het juist dragen van een mondmasker, te volgen.

De Securitas medewerker kent alle veiligheidsregels en de geldende coronamaatregelen. Inbreuken worden in Xforce geregistreerd en streng opgevolgd. Bij herhaaldelijk (moedwillig) negeren van de maatregelen kunnen de in het arbeidsreglement beschreven sancties opgelegd worden.

Shiftbezetting bij noodscenario COVID-19

De werkgever heeft een alternatief 12-uren shiftsysteem voorgelegd dat in uiterste nood zou gebruikt kunnen worden als de shiftbezettting ten gevolge van de coronapandemie niet meer gegarandeerd kan worden. De werknemersafgevaardigden nemen hiervan akte en zullen dit bekijken.


Print   Email