Ondernemingsraad van 15 januari 2020

Tankpark AXX

De werkgever zegt dat iedereen tevreden is met de nieuwe uurregeling op het tankpark AXX.  Voor de vrije functie wordt er een medewerker gezocht.

De werknemers zeggen dat er wel een functie is geoutsourcet naar een externe vrachtwagenchauffeur die de verlading van bleekloog op zich neemt. Dit is tegen de gemaakte cao afspraken.

De werkgever zegt dat hij hiermee niet akkoord gaat. In het verleden is, door een langdurige ziekte,  bewezen dat het tankpark perfect met 5 man kan werken.

De werknemers zeggen dat er toen zeer veel overuren werden gepresteerd.

Meerjarenplan AXX

AXX wil competitief blijven in moeilijke economische omstandigheden.  Het ligt in de bedoeling om kosten te reduceren door volumegroei. Lanxess deed al belangrijke investeringen in AXX en wil verder blijven investeren om de doelstellingen te halen.

AXX wil nog effici├źnter en competitiever  worden. Hoe ze dit willen doen zal met de AXX medewerkers besproken worden.

Een belangrijke rol hierin zijn de medewerkers! AXX heeft iedereen nodig en een goede samenwerking is belangrijk.

Economische situatie

Capro: Vorig jaar lag de productie iets onder budget door een combinatie van storingen en een lagere interne vraag.

De verkoop lag iets onder budget door een lagere interne vraag. De verkoopprijs van AS lag sterk boven budget en de traditionele zomerdip bleef uit.

De grondstofprijzen stegen in december en zullen dit ook doen in januari. De Ammoniakprijs steeg verder in december en zal in januari stabiel blijven. De zwavelprijs daalde in december en zal verder stabiel blijven.

Er wordt een stabiele productie verwacht.

Glasvezel: In december was er een terugval in de productie. Vorig lag de productie iets lager door de stilstand van oven 1. 

Het verkoopvolume lag licht onder budget maar de verkoopprijs lag een stuk hoger als gevolg van een hogere kostenbasis.

De grondstofprijzen zullen licht stijgen. De energieprijzen stegen verder in december en zullen nu stabiel blijven.

Er wordt een stabiele productie verwacht.

AXX: Lagere productie in december door interne problemen.  

Het verkoopvolume lag lager dan budget wegens een lagere marktvraag. Stabiele voorraad.

De stoomprijs lag onder budget. Verwacht wordt dat de stoom- en aardgasprijs stabiel blijven.

Document classificatie

 Onlangs werd de classificatieregel ingevoerd. De classificatietittels staan allemaal in het Engels. Bovendien kunnen documenten die een classificatie secret kregen thuis gewoon zonder enige waarschuwing geopend worden. Wij begrijpen het nut hiervan dus niet.

De werkgever zegt dat die classificatieregel enkel een manier is om duidelijk te maken hoe je het document moet behandelen en waar en hoe je het mag opslagen.

De werknemers zeggen nogmaals dat Lanxess zich aan het taaldecreet moet houden en wijzen nogmaals naar de Engelse titels. Tevens geven we een verwijzing naar het nieuwe XHELP. Hoewel we, door de leden van de board, de belangrijkste site van Lanxess genoemd worden is een Nederlandse  versie in het Knowledge Portal ver te zoeken. Wel is er een Duitse-, Spaanse, Portugese, Engelse, Italiaanse en Franse versie.

Fietsenstallingen

Lillo: Deze week is er gepland om te bekijken welke noodzaken er zijn. Hoeveel standplaatsen en hoeveel extra stopcontacten. Daarna volgt de implementatie in het plan waarna de bouwvergunning aangevraagd kan worden.

De werknemers zeggen dat de bouwaanvraag minstens 6 maanden zal duren, tegen dan is het bouwverlof. De bouw zal dan pas tegen eind dit jaar kunnen gerealiseerd worden.

De werkgever zegt dat de budgetten goedgekeurd zijn maar wil zich niet vastpinnen op een datum.

Kallo: Er zullen extra stopcontacten geplaatst worden tegen de muur van de refter.

Parking Zuid

De werknemers vragen wanneer de verlichting en de omheining in orde zal zijn.

De werkgever zegt dat hij dacht dat de verlichting al in orde was. Hij zal zorgen dat dit zo snel mogelijk geregeld wordt. Voor de omheining moeten de nutsvoorzieningen achteraan de parking gecontroleerd worden.  Er komt een poort bij achteraan en de voorste blijft behouden. Het open en sluiten gebeurd door een smartphone van de wachtleider.

Parking Kallo

De werknemers zeggen dat ze veel klachten krijgen over de geparkeerde bestelwagens die vooraan op de parking staan. Ze zijn 5 a 6 meter lang en steken uit de parkeerplaats. Kunnen die niet achteraan de parking of op de steentjes parkeren?

De werkgever gaat hiermee akkoord.

MyHR

De werknemers melden dat de ICE nummers door de ploegleiders gezien kunnen worden. Dit kan niet voor ons. Een ICE nummer mag enkel zichtbaar zijn voor betrokken kaderleden en mag enkel gebruikt worden in geval van nood.

De werkgever zegt deze te zullen verbergen in myHR.

Melding overuren.

De werknemers vragen waarom er nog steeds geen overuren van ANON ontvangen worden.

De werkgever zal dit met de betrokken verantwoordelijke bespreken.

 


Print   Email