Ondernemingsraad van 9 juli

Voorstelling economische situatie HPM

Tijdens de voorstelling van de economische situatie en technische werkloosheid PA6 in de bedrijven was er sprake van een besparingsplan. De werknemers zeggen dat de ondernemingsraad hierover niet was ingelicht. De diavoorstelling was niet dezelfde als getoond in de ondernemingsraad van juni.

De werkgever zegt dat er geen besparingsplan komt maar wel een masterplan. Het masterplan heeft zeker niet tot doel personeel af te bouwen.

Het gaat wel over:

  • Verloren productie door de Coronamaatregelen terug te winnen door nieuwe markten te onderzoeken
  • AS Solution verkopen ipv te verbanden
  • Ook de technische werkloosheid maakt hier deel van uit

Belangrijk om weten is dat de Business unit HPM er sterk voorstaat door zijn globale opstelling.

RTO installatie in AZ

De installatie heeft gelopen en de trillingen van de ventilator zijn momenteel onder controle. Er was een recuperatie van 90% van lachgas en NOX.

Momenteel ligt de installatie stil wegens een verstopping. Er zal een camera inspectie gebeuren om het probleem te lokaliseren.

Nieuwe aanpak corporate compliance

Er is een nieuwe integrity line: SpeakUp in samenwerking met People Intouch. Dit is een nieuw systeem om klachten over te maken aan coporate compliance.

Wanneer u op de link op uw taal klikt komt er een toegangscode die moet ingetikt worden. Klik daarna op volgende en u kan uw boodschap schriftelijk melden. Voor een telefonische melding vol dan de instructie op het rechterscherm.

Economische situatie

AXX: De werkgever toont een dia met de dramatische situatie in de autoproductie.

De terugval in de autoproductie bedraagt:

  • Spanje -54%
  • Engeland -51%
  • Italie -50%
  • Duitsland -35%
  • USA -23%
  • China -27%

Voor NaMBT was er een stabiele productie. MOA liep op verlaagde last. Vulkacit is heropgestart in de 2de helft van juni.

De MOA zal op halve last lopen tot half juli en daarna tot september worden stilgelegd. Er is zijn crisisscenario s in voorbereiding waar de werkgever momenteel geen info kan over geven.

De verkoop ligt zoals geweten door de crisis zwaar onder het budget.

De aardgas- en stoomprijs liggen sterk onder het budget. Hetzelfde voor de stoomprijs. De Anilineprijs ligt sterk onder het budget door een lage benzeenprijs.

Capro: De productie in juni lag sterk onder het budget. Het incident op AZ en een lagere verkoop compounds zijn de reden hiervoor. Het verkoopvolume van Capro ligt onder het budget door een lagere verkoop en een lagere interne vraag. Het aandeel van flakes is hoog. Het verkoopvolume van AS ligt lager door een lagere productie. De verkoopprijs van AS ligt tevens onder budget.

De grondstofprijzen voor C6 zijn verder licht gestegen. De Ammoniakprijs is licht dalen en de Zwavelprijs blijft laag en stabiel.

De productie zal in Q3 duidelijk onder het budget liggen tgv incident en Coronacrisis. De PA installatie is, zoals geweten vervroegd stilgelegd. De voorbereiding voor de geplande stilstanden lopen volgens plan.

De energieprijzen zullen in de komende maanden onder het budget liggen.

Glasvezel: In juni zijn er 2 armen afgezet wegens een lagere vraag. Het verkoopvolume lag in juni lager dan het budget ten gevolge van een sterke afgenomen interne vraag.

De grondstofprijzen zijn stabiel en blijven waarschijnlijk zo voor de rest van het jaar. De energieprijzen blijven laag en zullen duidelijk onder het budget blijven de komende maanden.

In Q3 zal de productie onder het budget liggen door het afzetten van armen en een lagere vraag door de coronacrisis. Mogelijk is er een verdere verlaging van de productie mogelijk in de komende maanden.

De werknemers vragen of er een verlenging van de technische werkloosheid zal gebeuren voor de bedrijven.

De werkgever kan hier niet met zekerheid op antwoorden maar kan het ook niet uitsluiten.

I-bus

De werknemers zeggen dat met het opnieuw inschakelen van de kleine busjes ook de klachten weer terugkomen. Veel nachtlampjes werken niet, sommige zetels zijn verwijderd omdat de leuning is afgebroken en tevens wordt er geklaagd over het algemeen comfort op de busjes.

De werkgever neemt dit mee maar zegt dat de mensen ook best zelf een schriftelijke klacht kunnen indienen.

Meer jarenplan AXX

De werknemers willen nog even reageren op het statement van de werkgever in de ondernemingsraad van juni.

Wij vinden het statement beneden alle peil en het getuigt van weinig respect naar de werknemers toe die, ook tijdens corona, het beste van zichzelf hebben geven voor het bedrijf.

Als vakbonden werken wij niet graag met statements. Wij hebben steeds een open overlegcultuur gehad op het bedrijf.

Wij vinden het ook belangrijk dat bedrijven geoptimaliseerd worden maar kunnen niet langer aanvaarden dat er steeds bespaard wordt op de rug van onze medewerkers.

 


Print   Email