info

Syndicaal bureel Lillo  tel: 03 / 212.76.52     Syndicaal bureel Kallo  tel: 03 / 212.70.19

Ondernemingsraad van 11 februari 2021

Kobe Nys / 16 januari 2021

Bespreking ontwerpverslag OR 169.

 • Bij alle aangemelde XFLO-dossiers werden de kosten uitbetaald. Om werknemers te helpen bij het indienen van onkosten via XFLO zullen de bedrijfssecretariaten ingeschakeld worden. Bewijsstukken dienen nog steeds per post opgestuurd te worden.
 • IT-support wordt nog steeds als ondermaats ervaren. De werkgever is zich hiervan bewust en houdt zo lang als nodig nog 2 plaatselijke IT-medewerkers aan op LANXESS nv. Op het intranet werd een snelkoppeling voorzien om een “xTicket” aan te maken.
 • Voor de 2 langdurig zieken op FTA worden zoals afgesproken 2 nieuwe werknemers aangeworven.
 • Naar aanleiding van de vele aanwervingen die dienen te gebeuren vragen we of er extra personeel kan voorzien worden op de dienst aanwervingen.
 • De schade die werd gemeld in het sociaal gebouw op rechteroever is hersteld.
 • De werkgever meldt dat het thema rond meldingen op het intranet over het overlijden van een medewerker in meerdere landen voor discussie zorgt. De OR stelt voor om met een neutrale zin op het intranet toch deze meldingen te maken.

 

Pensioenspaarplan

Het referentie plafondbedrag voor het pensioenplan 2021 is € 60 026,75.

 

Jobstudenten

Er zullen, als de corona-situatie het toelaat, opnieuw jobstudenten aangenomen worden dit jaar. We vragen of het mogelijk is om deze studenten, indien zinvol, ook aan te nemen voor enkele weken i.p.v. een volle maand. De werkgever zal bekijken of dit mogelijk is.

 

Economische informatie van januari.

FTA

 • - De productie ligt momenteel laag door productieproblemen van NaMBT. Hierdoor blijven de voorraden kritisch, maar door de lage vraag nog niet dramatisch.
 • - De energie- en anilineprijzen lagen in januari hoog.
 • - Het project rond de afvalwater-uitbreiding is lopende.
 • - Het project rond de consolidatie van DM werd goedgekeurd.

HPM

- Capro : De productie en de verkoop zijn gestegen naar een hoog niveau. De verwachting is dat dit zo zal blijven. Er is namelijk een grote vraag naar PA6 & Capro. De energieprijzen in januari waren hoog.

De nieuwe RTO op AZ werd officieel ingehuldigd. Met deze RTO wordt momenteel voldaan aan de milieunorm, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk. Een nieuw project voor verdere reductie van emissies is in onderzoek.

De herstelling van de afkoelketel en de oven op zwavelzuur werd goedgekeurd.

- Glasvezel : Beide ovens lopen goed. Grondstofprijzen blijven stabiel maar energieprijzen stijgen. Wij vragen om beter te communiceren over proeven die storingen kunnen veroorzaken waardoor de werklast verhoogd wordt. De werkgever zal hierover beter communiceren.

 

Europa Forum Werkgroepen

In het Europa Forum werden 2 overnames door LANXESS toegelicht.

Het gaat om INTACE (verpakkingen) & Theseo (hygiëne & desinfectie bij dieren).

 

Allerlei

 • Op 5 mei zal er een online personeelsmeeting worden georganiseerd met o.a. Stephanie Cossmann. (lid van de board)
 • Op US wordt een contractor ingezet om de dagploeg te vervolledigen. We melden dat dit niet de juiste manier van werken is en neigt naar terbeschikkingstelling. De werkgever meldt dat dit tijdelijk is en zal zich bevragen over welke taken deze persoon mag uitvoeren.

 

Volgende ondernemingsraad vindt plaats op donderdag 11 maart 2021 om 10:00u.  

Ondernemingsraad van 14 januari 2021

Kobe Nys

Bespreking ontwerpverslag or 167 van de vergadering van 12 november 2020.

 • Chris Callebaut wordt voorgedragen als vervangend secretaris van de ondernemingsraad.
 • Vorige OR vroegen we welke besparingen werden gerealiseerd door de tijdelijke werkloosheid. De werkgever geeft daarvan de resultaten.

De werkgever meldt dat hij steeds getracht heeft om zo veel mogelijk medewerkers aan het werk te houden. Hij vindt deze besparing toch de moeite en benadrukt dat de tijdelijke werkloosheid ook een zinvol signaal is naar Duitsland.

 • De terugbetaling van onkosten dient te gebeuren via XFLO. Dit systeem blijkt erg omslachtig, maar de werkgever ontving nog maar één klacht en vraagt om alle problemen hieromtrent te communiceren.
 • De werkgever bevestigt nogmaals dat de medewerkers van IT-support fysiek aanwezig zullen blijven bij LANXESS nv tot voldoende problemen zijn opgelost.
 • De licentie van Adobe Flash blijkt vervallen. Als gevolg werken verschillende toepassingen niet meer, waaronder e-learning.

Economische informatie van december.

 CAPRO

De productie van capro lag in december licht onder de planning. De oleumvoorraad is momenteel voldoende hoog om een maximale productie te voorzien. Voor het eerste kwartaal van 2021 wordt ook een maximale productie en verkoop verwacht.

GLASVEZEL

Ook hier lag de productie licht onder de planning voor december. Ondertussen heeft men in oven 1 voor een recordproductie gezorgd. Evenals hier verwacht men een sterke verbetering van de markt voor het eerste kwartaal van 2021.

FTA (voordien AXX)

Na de stilstand werden de bedrijven met 2 weken vertraging door een lek terug veilig en zonder incidenten opgestart.

Momenteel is er geen productie door een bedrijfsstoring. Het is onzeker of klanten voldoende bevoorraad kunnen worden.

 

Europa Forum

 Er vond een digitaal Europa Forum plaats voor de werknemers. Hier kwamen thema’s aan bod zoals het afstoten van lederdivisie van LANXESS, de digitalisering en de einde-loopbaan-cao bij ons.

 

Personeelskengetallen

 • We merken op dat bij FTA 2 werknemers in shift momenteel langer dan 6 maanden ziek zijn. Zoals afgesproken dienen deze vervangen te worden. De werkgever meldt dat er bij FTA 3 aanwervingen zullen gebeuren.
 • Als werknemersorganisatie doen we nogmaals een warme oproep om de 7 demografieplaatsen voor de shift die werden afgesproken in de vorige cao maximaal in te vullen. Met de nieuwe einde-loopbaan-cao zullen deze bijkomende werkkrachten zeer nuttig zijn.
 • De werkgever vraagt werknemers om zo snel mogelijk aan te geven wanneer deze in de einde-loopbaan-cao willen stappen zodat zo snel mogelijk kan geanticipeerd worden met nieuwe aanwervingen.

 

Allerlei.

 • We vragen de werkgever om uit te werken hoe er in de toekomst zal gecommuniceerd worden bij het overlijden van een collega.
 • De werkgever meldt dat ze betreuren dat in het sociaal gebouw zuid onderdelen van het sanitair zonder respect behandeld worden, afgebroken worden en soms zelfs verdwijnen. Als werknemersorganisatie ondersteunen we dat de infrastructuur met respect dient behandeld te worden. We vragen wel een praktische manier om schade te melden. Liefst ter plaatse op papier.

 

Volgende ondernemingsraad vindt plaats op donderdag 11 februari 2021 om 10:00u.