Ondernemingsraad van 11 februari 2021

Kobe Nys / 16 januari 2021

Bespreking ontwerpverslag OR 169.

 • Bij alle aangemelde XFLO-dossiers werden de kosten uitbetaald. Om werknemers te helpen bij het indienen van onkosten via XFLO zullen de bedrijfssecretariaten ingeschakeld worden. Bewijsstukken dienen nog steeds per post opgestuurd te worden.
 • IT-support wordt nog steeds als ondermaats ervaren. De werkgever is zich hiervan bewust en houdt zo lang als nodig nog 2 plaatselijke IT-medewerkers aan op LANXESS nv. Op het intranet werd een snelkoppeling voorzien om een “xTicket” aan te maken.
 • Voor de 2 langdurig zieken op FTA worden zoals afgesproken 2 nieuwe werknemers aangeworven.
 • Naar aanleiding van de vele aanwervingen die dienen te gebeuren vragen we of er extra personeel kan voorzien worden op de dienst aanwervingen.
 • De schade die werd gemeld in het sociaal gebouw op rechteroever is hersteld.
 • De werkgever meldt dat het thema rond meldingen op het intranet over het overlijden van een medewerker in meerdere landen voor discussie zorgt. De OR stelt voor om met een neutrale zin op het intranet toch deze meldingen te maken.

 

Pensioenspaarplan

Het referentie plafondbedrag voor het pensioenplan 2021 is € 60 026,75.

 

Jobstudenten

Er zullen, als de corona-situatie het toelaat, opnieuw jobstudenten aangenomen worden dit jaar. We vragen of het mogelijk is om deze studenten, indien zinvol, ook aan te nemen voor enkele weken i.p.v. een volle maand. De werkgever zal bekijken of dit mogelijk is.

 

Economische informatie van januari.

FTA

 • - De productie ligt momenteel laag door productieproblemen van NaMBT. Hierdoor blijven de voorraden kritisch, maar door de lage vraag nog niet dramatisch.
 • - De energie- en anilineprijzen lagen in januari hoog.
 • - Het project rond de afvalwater-uitbreiding is lopende.
 • - Het project rond de consolidatie van DM werd goedgekeurd.

HPM

- Capro : De productie en de verkoop zijn gestegen naar een hoog niveau. De verwachting is dat dit zo zal blijven. Er is namelijk een grote vraag naar PA6 & Capro. De energieprijzen in januari waren hoog.

De nieuwe RTO op AZ werd officieel ingehuldigd. Met deze RTO wordt momenteel voldaan aan de milieunorm, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk. Een nieuw project voor verdere reductie van emissies is in onderzoek.

De herstelling van de afkoelketel en de oven op zwavelzuur werd goedgekeurd.

- Glasvezel : Beide ovens lopen goed. Grondstofprijzen blijven stabiel maar energieprijzen stijgen. Wij vragen om beter te communiceren over proeven die storingen kunnen veroorzaken waardoor de werklast verhoogd wordt. De werkgever zal hierover beter communiceren.

 

Europa Forum Werkgroepen

In het Europa Forum werden 2 overnames door LANXESS toegelicht.

Het gaat om INTACE (verpakkingen) & Theseo (hygiëne & desinfectie bij dieren).

 

Allerlei

 • Op 5 mei zal er een online personeelsmeeting worden georganiseerd met o.a. Stephanie Cossmann. (lid van de board)
 • Op US wordt een contractor ingezet om de dagploeg te vervolledigen. We melden dat dit niet de juiste manier van werken is en neigt naar terbeschikkingstelling. De werkgever meldt dat dit tijdelijk is en zal zich bevragen over welke taken deze persoon mag uitvoeren.

 

Volgende ondernemingsraad vindt plaats op donderdag 11 maart 2021 om 10:00u.  


Print   Email