Gesprek Dr van Roessel met de ondernemingsraad

Naar jaarlijkse gewoonte sprak Dr. Van Roessel werknemersafgevaardigde van de ondernemingsraad toe.

Op gebied van veiligheid heeft Lanxess een grote start gemaakt. Met een ongevallencijfer van 1.5 heeft Lanxess wereldwijd de laagste score sinds de start in 2005.

Dr. van Roessel wil alle medewerkers hiervoor bedanken.

Ook Lanxess Antwerpen kende een daling van het aantal ongevallen. Vooral het Vulcasit bedrijf scoorde met 0 ongevallen in de laatste 12 maanden zeer goed. Het zwakke broertje van ons bedrijf was het Glasvezel bedrijf dat ondermaats scoorde. Dit moet in 2019 zeker verbeteren!

Dr. Van Roessel zegt dat veilig werken de beste investering is voor de toekomst van een bedrijf en de beste garantie voor investeringen. Wanneer een bedrijf veilig werkt zal het automatisch ook economisch beter presteren. Hij benadrukt dat veiligheid steeds moet primeren op het sneller produceren bij storingen ed.

De verkoop van de resterende aandelen van ARLANXEO is sneller verlopen dan oorspronkelijk gepland. Saudi Aramco wilde investeren in Arlanxeo en vroeg Lanxess dit ook te doen. Vermits Lanxess gepland had haar resterende aandelen in de toekomst te verkopen zagen zij hier geen heil in. Investeren in Arlanxeo zou voor Lanxess geen meerwaarde op korte termijn hebben opgeleverd. Vandaar dat het bedrijf de beslissing nam haar aandelen sneller dan gepland te verkopen.

De 1.4 miljard opbrengst werd zoals afgesproken bij de verkoop op 31 december 2018 op de rekening overgeschreven. Het grote voordeel hiervan is dat Lanxess nu financieel een heel stuk sterker staat voor de toekomst. Lanxess verwacht een zwakkere conjunctuur voor de toekomst. De gevolgen van de Brexit zou hier voor een deel aansprakelijk kunnen zijn.

AXX heeft een moeilijke tijd gekend. Mede de agressieve verkooptechniek van China lag hier aan de basis. Momenteel is China geen agressieve speler meer. Dr. van Roessel begrijpt de ongerustheid die heerste bij de werknemers van AXX maar benadrukt dat dit nergens meer voor nodig is. Een mogelijke verkoop van de versnellers is totaal niet meer aan de orde. Nieuwe ideeën zullen uitgewerkt worden en het goede veiligheidsgevoel bij de medewerkers is een goede zaak voor het bedrijf. De bouw van de nieuwe controlekamer en nieuwe technieken is het bewijs dat Lanxess vertrouwen heeft in de toekomst van AXX.

Dr. van Roessel is zeer positief over de toekomst van Antwerpen. Het is de derde grootste en voorname site voor het bedrijf. De nieuw opgerichte PTSE groep is een belangrijke stap voor Antwerpen om ingenieurs en technieken voorop te stellen. Als de veiligheid goed blijft zal er zeker in Antwerpen geïnvesteerd blijven worden.

  • De werknemers vragen of er toekomstig nog nieuwe investeringen in Antwerpen komen?

Dr. van Roessel zegt dat er altijd al in Lanxess geïnvesteerd is geweest en dat zal ook zo blijven. Wel is het zo dat er geen Mega investeringen gepland zijn maar alle projecten samen vormen toch een aanzienlijke investering.

Er zitten nog projecten in de pipeline zoals nieuwe ovens voor Glasvezel, verhoging van de Caprolactam productie, e.a.. Nieuwe projecten worden positief onthaald en verder investeren in stilstanden is tevens een positief teken. Verder zijn er nog lopende projecten voor alle business Lines die nog verder moeten uitgewerkt worden.

  • De werknemers vragen of er geen gevaar bestaat overgenomen te worden door een investeerder nu Lanxess door de verkoop van Arlanxeo een stuk kleiner geworden is.

Dr. Van Roessel zegt daar voorlopig geen gevaar voor te zien maar erkend wel dat het gevaar daartoe de laatste maanden verhoogd is door de dalende beurzen. Hij benadrukt wel dat er natuurlijke meerdere bedrijven in waarde gedaald zijn door de dalende aandelenkoersen.

Hij ziet eerder zelf opportuniteit dat Lanxess een bedrijf zou kopen dan het gevoel te hebben overgenomen te kunnen worden.

  • De werknemers vragen hoe Lanxess zich voorbereid op de Brexit?

Dr. Van Roessel zegt dat Lanxess zich voorbereid op een scenario zonder akkoord. Maar zelfs dit roept vele vraagtekens op. Voornamelijk leveren van grondstoffen voor Lanxess Engeland baart zorgen maar ook certificatie, rechtspraak bij geschillen, import en export, e.a.

  • De werknemers vragen hoe Lanxess de vergrijzing gaat aanpakken. Geschikte profielen vinden voor operatoren vormt nu al een probleem.

Dr. Van Roessel zegt dat dat ook in een Duitsland een probleem is. In Duitsland hebben ze een systeem van dualleren. Werken en leren waar ze een reserve van 8% toekomstige werknemers opleiden. Het gaat om ongeveer 600 personen. Verder denkt hij dat het trachten van vrouwen aan te werven een oplossing kan zijn. Ook zouden technische scholen moeten werken aan een beter imago. Te veel mensen vinden technisch onderwijs minderwaardig en dat is een verkeerde conclusie.


Print   Email