Ondernemingsraad van 13 februari

Meerjarenplan AXX

De werknemers vragen naar de reacties die de werkgever heeft gekregen op dit plan van de AXX medewerkers.

De werkgever zegt dat hij na het tonen van de presentatie eigenlijk heel weinig reacties heeft gekregen. Wel heeft hij op voorhand een begeleidende mail naar de medewerkers getuurd omdat er teveel speculaties ontstonden.

De werknemers vragen waarom Katoennatie een 3 tal keer een bezoek bracht aan de afvulling.

De werkgever zegt dat hij de afvulling wil optimaliseren voor de toekomst. Katoennatie is gevraagd om als ervaringsdeskundige op te treden. Zij hebben ervaring en een betere kennis in deze materie.

De werknemers vragen of het normaal is dat een bedrijf hun kennis zomaar ten grabbel gooit.

De werkgever zegt dat Lanxess geen concurrent is voor Katoennatie en deze laatste al logistiek voor Lanxess verzorgt.

Overuren tankpark AXX

In de vorige ondernemingsraad was transparantie beloofd betreffende overuren in het tankpark. Tot op heden ontvingen ze nog steeds niet.

De werkgever toont een mail waarin melding van de uren staan maar komt tot de conclusie dat het systeem van inbrengen voor de overuren niet door iedereen gekend is en zal dit communiceren naar betrokkenen.

Personeelskerngetallen

De werknemers vragen hoe het komt dat er zowel op het intranet als internet geen vacatures staan hoewel er open vacatures zijn.

De werkgever zegt dat dat inderdaad een vergetelheid van hen is en maakt dit zo snel mogelijk in orde. Lanxess is wel degelijk op zoek naar goede medewerkers.

Bescherming tegen cyberaanvallen

De werknemers merken op dat de controlekamers extern met bedrijfslaptops kunnen benaderd worden. Wat met de veiligheid bij een eventuele externe aanval?

De werkgever zegt dat bediening enkel mogelijk is voor testdoeleinden. De bedrijven gaan automatisch naar een veilige toestand, zelfs bij uitvallen van de spanning. Bovendien zijn er zowel intern als extern firewalls geïnstalleerd. Maar ze merkt op dat er zelfs in het Pentagon ingebroken is. Helemaal uitsluiten is volgens hen dus ook onmogelijk!

Parking Kallo

De werkgever heeft gesprekken gevoerd met contractoren en hen duidelijk gemaakt dat lange voertuigen niet meer vooraan op de parking mogen staan maar achteraan. Deze regel telt ook voor eigen personeel die met lange wagens of bestelwagens rijden. Overtreders zullen worden aangesproken.

Sociale verkiezingen 2020

De kieslijsten mogen niet langer uitgehangen worden aan de refters wegens de GDPR richtlijn. Dit verbod komt er omdat ook externe firma´s op deze manier inzage hebben op de lijsten. De lijsten zullen geraadpleegd kunnen worden via het intranet en op de HR dienst.

Vanaf dit jaar zal er enkel elektronisch gestemd kunnen worden op het bedrijf. Langdurige zieke of verlofgangers zullen eventueel wel per brief kunnen stemmen.

Referentie plafondbedrag pensioenspaarplan voor 2020

Het nieuwe plafond voor het pensioenspaarplan 

  • S1 is voor 2019, €58446.94
  • S2 ligt 1,5 keer hoger dan S1 of €86670.41
  • S3 ligt 3 keer hoger dan S1 of €175340.82

Jobstudenten

Er zullen ook dit jaar jobstudenten worden aangeworven. De juiste aantallen en beschikbare plaatsen moeten nog bekeken worden.

Economische situatie

Capro: Ondanks een storing in AZ lag productie in lijn met budget. Hoge productie in 2de helft van de maand. De verkoop van Capro ligt iets boven budget. De verkoop van AS lag onder budget door verschuiving van een scheepslading naar februari. De AS verkoopprijs lag onder budget door een dalende markttrend.

De C6 grondstofprijzen stegen in januari. Voor februari wordt een echter een daling verwacht. Er was een lichte daling voor de Ammoniakprijs maar deze zal verder dalen in februari. De zwavelprijs daalde ligt maar zal verder stabiel blijven.

De productie zal in februari in lijn met het budget liggen. Er worden geen veranderingen in de verkoop van AS verwacht. De energieprijzen daalde in Januari en zullen verder dalen in februari.

Glasvezel: In januari was er een hoge productie. Het verkoopvolume lag iets lager dan het budget ondanks extra volumes naar Lanxess entiteiten buiten de EU. De verkoopprijs ligt in lijn met het budget.

Er was een lichte stijging van de grondstofprijzen merkbaar in januari. De energieprijzen daalden in januari en zullen verder dalen in februari. De productie ligt in lijn met het budget.

AXX: Stabiele productie. Vulkacit kende een 3 daagse stilstand door een lek aan de harsreactor.

Het verkoopvolume lag ligt onder het budget en de prijzen lagen onder druk.

Een stabiele voorraad van vaste stoffen. De voorraad van de vloeistoffen is aan de lage kant door een lange productiestoring.

De werkroep betreffende het meerjarenplan AXX is gestart.

AXX heeft gedurende 2 jaar geen arbeidsongevallen met werkverlet gekend.

De aardgasprijzen lagen onder budget waardoor ook de stoomprijzen daalde.

I-bus

Het verslag van de I-bus was blijkbaar al klaar in december maar niet aan de secretaris bezorgt waardoor dit niet verdeeld kon worden.

Op 28 februari is er een workshop georganiseerd in het havenhuis betreffende het collectieve havenvervoer.

Werkgroep werkbaar werk

De werkgroep is samen geweest. Er werd voornamelijk over het Peter-/meterschap en POP gespreken gesproken.

Europa forum

Het Europa forum gaat door op 23 en 24 maart.

Personeelskengetallen.

De werknemers merken op dat de gemiddelde actuele ploegbezetting voor Anon (9.9) en AXX (11.84) tekorten vertoond.

De werkgever is hiervan op de hoogte. Dit is een gevolg van interne mutaties.

Pensioenspaarplan

Eerder deze week verscheen er een artikel betreffende de solvabiliteit van pensioenspaarfondsen. 217 pensioenregelingen werden onderzocht door de FSMA beheerd door 14 verzekeringen. Hieruit bleek dat op basis van een scenario waarbij het verwachte rendement 0% bedraagt, er in 2017 – 67.3% van de overeenkomsten niet aan de betalingsverplichtingen kon voldoen.

De werknemers vragen of ze zich zorgen moeten maken bij onze regeling.

De werkgever zegt geen weet te hebben van problemen bij AG maar zal dit navragen. Bovendien is de inrichter verantwoordelijk voor mogelijke achterstanden.

De wetelijke rendementsgarantie

Aanvullende pensioenen in een notendop

Elektronische toepassingen

In vorige ondernemingsraden kwam de overvloed aan mails betreffende opleidingen reeds aan bod. Vele medewerkers openen die mails al niet meer en verwijzen hem direct naar de prullenbak.

In controlekamers die aangemeld zijn met een groepsuser id werkt het internet niet en kan ook geen opleiding gevolgd worden. Bovendien zijn er een hele resem paswoorden nodig. Medewerkers zien soms door het bos de bomen niet meer. Tevens vragen we naar de mogelijkheid om hiervoor singel sign on te kunnen gebruiken.

De werkgever zal bekijken of er in controlekamers hiervoor extra computers nodig zijn. Ook de paswoorden problematiek zal met IT besproken worden.

Rapport aanwerving

De werknemers vragen een rapport betreffende de aanwervingen. Graag zouden ze een overzicht hebben betreffende:

  • de geleverde inspanningen van Lanxess
  • Welke procedures lopen er
  • Hoeveel kandidaten hebben zich aangeboden
  • Waarom niet weerhouden

Fietsenstalling Lillo

De plannen voor de nieuwe fietsenstalling zijn af en worden besproken. Er is plaats voorzien voor 62 elektrische fietsen + stopcontacten, 26 plaatsen voor racefietsen/gewone plaatsen en 24 plaatsen voor gewone fietsen.

De ingang blijft op dezelfde plaats en er komt een nooddeur aan een uitgang.

De werknemers vragen om de nooddeur te gebruiken als ingang naar het bedrijf zodat men niet eerst terug moet buiten batchen om het bedrijf te betreden.

De werkgever zal een batchlezer voorzien en van de nooddeur de toegang tot het bedrijf.

De plannen worden goedgekeurd en de bouwaanvraag zal ingediend worden. De oplevering is voor dit jaar voorzien. De budgetten zijn al goedgekeurd.

Parking Lillo

De omheining zal terug geplaatst worden. Er zal een nieuwe ingangspoort komen achteraan de parking en de bestaande poort vooraan blijft behouden. De poorten worden geopend en gesloten met een gsm signaal.

MyHR

De werknemers zeggen dat ploegleiders nog steeds ICE nummers kunnen zien. We vragen nogmaals dit te verbergen. Deze nummers mogen enkel gebruikt worden als noodnummer en niet om mensen op te roepen voor overuren ed.


Print   Email