Bijzondere ondernemingsraad van 14

Deze morgen was er een bijzondere OR waarop de directie de mededeling deed dat de vooruitzichten voor RUC zo verslechterd zijn dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Als oorzaak hiervoor gaf men de huidige economische situatie op.

Vanaf half december zal de productie van Thiazolen en Sulfenamiden volledig stil gelegd worden. De productie van het MOA bedrijf blijft gewoon verder lopen en bij NaMBT zal men de productie een deel terugschroeven.  Aan de betrokken medewerkers wordt gevraagd zoveel mogelijk verlof op te nemen. Voor de resterende tijd wordt er syndicaal een oplossing gezocht.
Voor de medewerkers van het MT bedrijf zal er geen aanpassing zijn aan de, op het bedrijf, geplande ploegbezettingen voor deze periode.

De opstart van de bedrijven is voorzien voor begin januari maar De situatie zal van dag tot dag opgevolgd worden om desnoods bij te sturen
 


Print   Email