Ondernemingsraad van 3 oktober

Steigers hoofdtankpark.

Vermits er nog geen duidelijkheid is betreffende een mogelijke overdracht van onze mensen naar Bayer is dit thema verschoven naar de opvolglijst.

De organisatorische ploegbezetting van AZ wordt in de loop van de volgende dagen verder bekeken.

Takenpakket

brandweer De nieuwe korpschef is gekend en zal zijn taak kortelings opnemen. Het behoord tot zijn taak om het takenpakket van de brandweer verder te bekijken.

IP’ers glasvezel

De invulling van de IP’ers in de ploegen van glasvezel zal door de nieuwe korpschef verder bekeken worden.

FORTIS pensioenspaarplan

De jaarlijkse uittreksels van het pensioensparen zullen tegen half oktober beschikbaar zijn en bedeeld worden.

Omdat er een grote bezorgdheid heerst van onze mensen aangaande de huidige problemen bij Fortis en de gevolgen hiervan voor ons pensioenspaarplan gaf de directie een toelichting aangaande deze problematiek. De directie drukt er op dat de bank Fortis en FORTIS INSURANCE BELGIUM twee aparte ondernemingen zijn. FORTIS INSURANCE BELGIUM werkt volledig onafhankelijk van de bankactiviteiten van FORTIS. De directie toonde hierbij een verklarend schrijven van FORTIS INSURANCE BELGIUM. Hierin wordt duidelijk vermeld dat de solvabiliteit van de onderneming ruim voldoende is om onze pensioenspaarplannen te dekken. Tevens moet deze firma wettelijk bepaalde reserves opbouwen die zeer streng gecontroleerd worden. Dit zou bereikt worden door verspreid te beleggen in weinig risicovolle beleggingen. Tevens zal er een “eXtra” uitgegeven worden die deze materie verder zal verklaren.

Red: Mensen die op zoek zijn naar extra informatie aangaande deze materie kunnen eens naar de speciale pagina van Budget- net kijken

Financiële crisis en veiligheid van uw bezittingen

Arbeidsreglement

Het pas verdeelde arbeidsreglement dateert van april waardoor de naamlijsten in de bijlagen niet meer kloppen. Dit is echter de stand van zaken op het moment van goedkeuring van het reglement. Er zal een update volgen zodra deze informatie beschikbaar is.

Overname Biologie west door RUC

Er werd een overzicht gegeven over de huidige toestand aangaande opleidingen en takenpakket voor shift en dag.

Overzicht HR verslag 2007

Pagina 55 dient vervangen te worden wegens enkele kleine foutieve gegevens .

Collectieve ADV dagen 2009

Volgende data werden voorgesteld als collectieve dagen.

2 jan – 22 mei – 20 juli – 24 en 31 december

De directie zou dit bekijken en een antwoord geven op eerstvolgende OR.

Keuken

De uitbater ARAMARK zal maaltijden leveren gelijkaardig aan het huidige concept.

Het restaurant zal geopend zijn tussen 11.45u en 13.30u. Het is mogelijk dat hierin op termijn nog een aanpassing komt.

De prijzen zullen jaarlijks op 1 november worden aangepast aan de index. Daardoor zullen dit jaar de prijzen van restaurant en automaten met 4% worden verhoogd. Tevens zijn er kleine prijswijzigingen mogelijk door verschuivingen in het aangeboden voedselgamma.

De betalingen zullen niet meer gebeuren door rechtstreekse afhouding op het loon. Betalingen zullen gebeuren aan een cashless desk. Dit betekent dat alle medewerkers een extra batch zullen krijgen die men kan opladen aan speciale terminals die 24/24 zullen geopend zijn. In deze automaten zal men contant geld moeten steken waardoor het saldo op de nieuwe betaalkaart zal geplaatst worden. Deze kaart zal enkel geldig zijn bij Lanxess. De verdeling van deze kaarten zal starten vanaf de 2de helft van oktober. Contractors kunnen een kaart krijgen via een carddispencer. Voor overwerkers zullen er kaarten beschikbaar zijn die verkrijgbaar zijn via leidinggevende en ploegleider van het betreffende bedrijf.

Allerlei

Naar aanleiding van de CAO (BONUS) werden er productiegegevens gegeven door de desbetreffende afdelingsleiders. Tot op heden lopen alle bedrijven op schema om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Volgende ondernemingsraad: 5 november 2008


Print   Email