Ondernemingsraad van 5 december

Arbeidsreglement

Link op intranet is nagezien maar blijkt nog steeds niet te werken.

Ziektebriefje

Het ziektebriefje is eindelijk in orde maar er blijkt een probleem te zijn met de stempel “post betaald door bestemmeling”. Dit systeem werkt niet meer met de post. De omslagen moeten nu voorzien worden van een door de post aangeleverde barcode. Zodra dit in orde is worden de ziektebriefjes verdeeld. Verdere informatie wordt gegeven via een extra.

Overzicht Fortis pensioenspaarplan

De overzichten zijn eindelijk door Fortis afgeleverd en zullen eerstdaags worden verdeeld.

Economische situatie

  • Buiten het Vulkacit bedrijf zal nu ook het MT bedrijf voor een beperkte tijd worden stil gelegd.
  • Bij het Labo RUC is er nog geen geschikte kandidaat gevonden voor de openstaande betrekking. Een oplossing wordt gezocht.
  • In Duitsland zal Durethan bedrijf niet worden stilgelegd tijdens de kerstperiode. Bijgevolgen zijn er geen verdere gevolgen voor Capro.
  • Glasvezel loopt momenteel nog op vollast. Op 5 december zal er een vergadering plaatsvinden waarop men zal bekijken of een productieaanpassing noodzakelijk is.

Red: Deze heeft ondertussen plaatsgevonden en er is besloten om 2 armen in de spinnerij uit dienst te nemen. Voor de vaste werknemers zouden er geen gevolgen zijn.

Verzekering

De dienst verzekeringen blijkt niet optimaal te werken. Verzekeringspapieren blijven lange tijd liggen zonder behandeling. Volgens de directie zou de oorzaak dienen gezocht te worden in de afwezigheid wegens ziekte van een medewerker. De directie zal de zaak verder bekijken en zoeken naar een oplossing.

Toegangscontrole Kallo

Er blijken nog problemen te zijn met deze controle. Mensen met een andere nationaliteit hebben een ander paspoort en dat blijkt soms in boekvorm te zijn. Dit wordt verder bekeken.

Keukencommissie

  • Verslag wordt overlopen en besproken.
  • Betaalsysteem wordt in vraag gesteld en besproken.
  • Kerstmenu wordt goedgekeurd

Europa forum

Er zal een herstructurering gebeuren in de marketingafdeling van Lanxess.

Allerlei

De werknemersafgevaardigen vragen welke diensten er nog actief zijn op Lanxess.

  • De directie zal een oplijsting maken van de overgebleven al bestaande SLA´s
  • Uitlevering van mensen tussen bedrijven blijken geen diensten te zijn maar hebben enkel een interne verrekening tot gevolg

Volgende OR zal doorgaan op 8 januari 2009


Print   Email