Samenvattend verslag 1 ste O.R. Lanxess 01

-Voorstelling van de werkgevers-en werknemersafvaardiging
-Aanduiding voorzitter: Hugo De Bie
-Aanduiding plaatsvervangende voorzitter: Piet Baetens
-Aanduiding secretaris: Gino Byl
-Aanduiding plaatsvervangende secretaris: Marc Vantongerloo
-Werkgever doet voorstel nieuw huishoudelijk reglement. Dit wordt tegen de volgende keer bekeken.
-Periodieke informatie 1ste kwartaal 2008

Allerlei

  • Uitdrukkelijke vermelding in het verslag dat alle voorgaande ondernemingsraden Bayer/lanxess geldig blijven voor Lanxess.
  • Stand van zaken I-bus: Er zou nog 1 vergadering gehouden moeten worden tussen de deelnemers. Daarna zou er verder gecommuniceerd worden.
  • Stand van zaken provider: Langs Lanxess zijde zal FABRICOM als provider optreden. Eventuele loon- en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de directie nog niet aan de orde.
  • Ondernemingsraad zal dit jaar ook tijdens de zomermaanden gehouden worden
  • Melding kinderbijslag fonds Cepa wordt ge├»ntegreerd in Encare.Buiten een naamsverandering heeft dit voor de werknemers geen gevolgen.
  • Naar aanleiding van een rondgestuurde mail betreffende mogelijke investeringen op ANZ werd er de aandacht op gevestigd dat dergelijke info eerst op de ondernemingsraad moet gemeld worden. Stand van zaken werd toegelicht.
  • Stand van zaken hoofdtankpark AZ: geen verder nieuws maar er lopen gespreken met LBC
  • Takenpalet brandweer: dit is volgens de directie uitvoerig gecommuniceerd met de betrokken partijen.


Print   Email