OR2010

Ondernemingsraad van 2 december

 

Overuren

Er blijken nog een aantal onduidelijkheden betreffende het correct volgen van de wetgeving op overuren. De werkgever zal ter verduidelijking een voorontwerp van tekst opstellen en ter nazicht aan de afgevaardigde bezorgen.

Periodieke informatie 3de kwartaal

Er wordt een overzicht gegeven betreffende de resultaten van Q3. Er is een sterke verbetering van de resultaten. In vergelijk met dezelfde periode vorig jaar steeg de omzet met gemiddeld 58.9%.

CPL: Sterke stijging van de omzet tegenover 2009 .De toename wordt zowel door een volume- al een prijseffect veroorzaakt. Voor AS wordt de stijging alleen door een volume-effect veroorzaakt.

GVL: Hogere omzet tegenover 2009. De Europese markt heeft zich in grote mate hersteld na de crisis. Het omzetverlies veroorzaakt door de brand begin dit jaar is volledig weggewerkt.

RUC: Sterke omzetstijging tegenover 2009. Ook hier wordt het herstel van de economische crisis als belangrijkste punt aangehaald.

Bonus van 20 miljoen €

De werknemers zeggen dat Lanxess groots uitpakt in de pers met het uitkeren van een bonus voor het personeel.

De werkgever zegt dat die bonus bedoelt is voor personeel met een variabele verloning.

Volgens de werknemers is hier sprake van een eenmalige uitkering en is de variabele verloning een wederkerende verloning. Ze zeggen dat ook ons personeel ingeleverd heeft om de crisis het hoofd te bieden. Zo was er een variabele verloning goedgekeurd in de cao 2008. Door de crisis liepen we zo een bonus van 250€ mis. Tevens heeft een deel van het personeel loonverlies geleden door economische werkloosheid. Ze stellen dat de werkgever hier toch ook een inspanning kan doen. Het uitdelen van chocolade snoepjes en zonnecelletjes brengt hier geen soelaas.

De werkgever zegt dat de bonus enkel bedoeld is voor mensen met variabele verloning (STI bonus) en België hier geen gebruik van maakt en er bijgevolg geen recht op heeft. Wel zeggen ze bereidt te zijn om variabele verloning in te voeren bij de volgende CAO.

De werknemers zeggen dat 1 keer bedrogen worden genoeg was voor hen en deze formule niet meer verkocht zullen krijgen aan het personeel.

Economische situatie business Lines

RUC: De productie heeft een hoge uitlasting en voor het eerste kwartaal 2011 wordt er een volledige uitlasting verwacht. Er is een positief zicht op de markt mede veroorzaakt door de sluiting van Flexsys.

De trillingen bij MOZ zijn nog in onderzoek.

Er is nog steeds een probleem met de verlofplanning en de werkgever wil hier eerstdaags met de ploegleiding over praten. Deze problematiek is veroorzaakt door een sneller dan verwachte marktheropleving.

CPL: hoge uitlasting maar er zijn soms nog problemen met het leveren van grondstoffen. Er lopen technische besprekingen naar aanleiding van de geplande stilstanden.

GVL: De productie was zeer goed in november. De antidumpingmaatregel heeft voor hogere verkoopsprijzen gezorgd.

MIFI: Door de lage dollar koers heeft een Schotse klant gekozen voor een Amerikaanse producent. De extra werklast veroorzaakt door de MIFI zal geleidelijk aan een uitdoofscenario kennen.

Evaluatie I-BUS

De werknemers zeggen dat er in de ondernemingsraad was afgesproken dat het project na 1 jaar zou geëvalueerd worden en vragen hoe dit loopt.

De werkgever zegt hier nog geen overzicht van te hebben.

Krachtcentrale

De werknemers zeggen dat de mutatie van shiftmedewerkers niet loopt zoals afgesproken in ondernemingsraad 30. Tegen de afspraak in zullen er nu al 2 medewerkers verplaatst worden naar AZ en Anon. De afspraak was om eerst de automatisatie volledig af te werken voor deze mutaties zouden plaatsvinden.

De werkgever zegt dat er inderdaad een snellere mutatie loopt als gepland omdat er zich nu opportuniteiten voordoen om mensen te plaatsen. In 2015 loopt het energiecontract met Bayer af. De situatie na deze datum is nog onzeker maar waarschijnlijk zal er enkel nog energie voor Lanxess geproduceerd worden. Voor Kerstmis worden er nieuwe afspraken gemaakt met de syndicale delegatie.

Keukencommissie

  • Het wijnpakket dat aangeboden wordt voor de shiftmedewerkers die met kerst en Nieuwjaar nachtdienst hebben wordt vervangen door een geschenkbon.
  • Er zal ook gebakken worden in de keuken op RO om de kwaliteit te verhogen en het verschil met LO weg te werken
  • Aanpassingen aan de accommodatie worden besproken De opmerking wordt gemaakt dat er in de keukencommissie geen vooruitgang kan geboekt worden in de samenwerking wegens het ontbreken van bevoegdheden.

Roken

De werknemers vragen of de werkgever de bedrijfsleiders willen verwittigen dat roken voor shiftmedewerkers tijdens de afgesproken pauzes is toegestaan. Er zijn nog steeds bedrijven die deze regel niet toelaten en hardnekkig 1 kwartier verlof aanrekenen voor een rookpauze. Blijkbaar hebben deze leidinggevende het besluit van de ondernemingsraad 36 niet goed gelezen.

De werkgever zegt dat roken tijdens deze pauzes is toegestaan maar stelt het recht op controle van de arbeidstijd te hebben. Hij zegt enkele kwade mails ontvangen te hebben van bedrijfsleiders, die we gerust mogen inzien na het verwijderen van de namen van de opstellers. De werknemers zeggen te weten wie de opstellers zijn en vinden het ronduit belachelijk dat diezelfde mensen tegen de afgevaardigden een ander verhaal vertellen. Eens de rug gedraaid blijken deze mensen een draai van 180 graden te maken. De werkgever heeft recht op controle van de arbeidstijd die kan gecontroleerd worden aan de poorten van het bedrijf. De ploegleider geeft toestemming om te roken en zal misbruik tegengaan.

De werkgever zegt de tijdcontrole verder te willen bespreken


Print   Email