OR2011

Ondernemingsraad van 1 december

Verhuis shiftlabo op RUC

De werkgever toont een presentatie waarin gesteld wordt dat wegens een verhoogde MOA productie en bijhorende personeelstekorten zullen opgevuld worden door 10 labomedewerkers. Het is de bedoeling om deze mensen in te zetten voor operationele productie taken. Na een opleiding zullen ze integreren in de MT ploegen.

Investeringen in enkele online analyse metingen in het bedrijf zouden de laboranten moeten ontlasten in hun labo taken.

Een project team zal worden opgestart om het shift labo te optimaliseren.

De werknemers stellen dat laboranten niet zomaar de taak van shiftoperatoren kunnen vervullen en stellen enkele vragen betreffende:

  • Labo 4/5 medewerkers -Fysieke mogelijkheden van sommige labo medewerkers
  • Online metingen zijn jaren geleden al eens voorgesteld

Ze zeggen dat er weer een heleboel verschuivingen gepland zijn zonder eerst de nodige investeringen en praktische testen te hebben uitgevoerd.

De werkgever zegt dat er met de betrokken medewerkers gepraat zal worden om mogelijke problemen op te lossen. Het verdere overleg zal op een later tijdstip gebeuren.

Presentatie cijfers Q3

Het derde kwartaal was net als de vorige2 uitstekend. Er is voor alle bedrijven een hogere productie en verkoop merkbaar tegenover het, ook al sterke, jaar 2010. Wel zijn er hogere onkosten door stijgende grondstof – en energie prijzen. Men verwacht voor Q4 een normaal verloop.

Hospitalisatie

Vanaf januari zal onze bestaande hospitalisatiepolis overgenomen worden door KBC. Van Breda zal alle administratieve taken voor zich nemen. Gepensioneerde werknemers zullen mee opgenomen worden in de polis en kunnen kiezen uit 2 verlaagde tarieven:

  • 3 keer de huidige premie voor actieve medewerkers voor de volledige dekking
  • 1 keer de huidige premie voor actieve medewerkers voor een light versie

Er komt een infosessie voor alle medewerkers.

Economische situatie van BL

GVL: Er zijn voorlopig 4 armen uit dienst genomen om stockopbouw tegen het jaareinde te voorkomen. Men verwacht tegen januari terug een normale productie. In deze periode zullen enkele technische werken uitgevoerd worden aan oven 2. Marketing blijft traditioneel weer laat met bestellingen door te geven waardoor er nog geen duidelijk productievoorspelling voor 2012 kan gegeven worden.

CPL: Nog steeds een hoge productie maar men verwacht een dalende vraag. Voor AS is er een duidelijk vertraging merkbaar met dalende prijzen en verkoop als gevolg. De grondstofprijzen zijn nog steeds volantiel.

RUC: Dalende vraag en productie. Men verwacht tegen januari terug een verhoogde productie.

Keuken

De huidige tarieven dekken de voedselprijzen niet meer en dienen te worden aangepast.

De werkgever toont de nieuwe prijslijst waarop sommige producten (niet allemaal dus) verhoogd zijn in prijs. De verhogingen zijn afgerond naar 0.05€

Op 20 september wordt er terug een kerstmenu aangeboden tegen de prijs van een suggestie schotel.

Organisatie Anorganisch Zuid

De werkgever zegt dat de opleidingsperiode zoals voorgesteld in OR 49 zal worden ingekort. Hij zegt de opleidingstermijn eind maart te kunnen afronden.

De werknemers zeggen dat men wel vanaf 1 januari start met de afbouw van de shift. Men kan niet verwachten dat er hetzelfde werk kan verricht worden met 1 man minder. Ze stellen dat de shift geen permanentie aan de steigers meer kunnen doen. Wel zijn ze bereid om:

  • Assistentie te verlenen bij aan en afkoppelen van schepen
  • Te helpen bij de administratie van de verlading
  • Opleiding te geven

De werkgever verschuift dit thema naar volgende OR


Print   Email