Eindeloopbaan

eindeloopbaan

Pensioen

Na jarenlange noeste arbeid nadert je welverdiend pensioen. De leeftijd voor het rustpensioen is in principe 65 jaar, zowel voor mannen als voor vrouwen. Het pensioen vangt ten vroegste aan op de eerste dag van de maand waarin je de pensioenleeftijd bereikt. De regering heeft besloten om de pensioenleeftijd op te trekken naar 66 jaar vanaf 2025 en naar 67 vanaf 2030.

Voor verdere info kan u hier terecht

 

swt

SWT (brugpensioen)

Sinds 1 januari 2012 spreken we niet meer van brugpensioen, maar van 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag', kortweg SWT.

Voor verdere info kan u hier terecht

 


Print   Email