Ondernemingsraad van 4 april

Overzicht kostenstructuur RUC

De werkgever toont een presentatie waarin de kostenstructuur van RUC verduidelijkt wordt. Er wordt gevraagd om deze informatie niet te verspreiden.

De werknemers vragen hoe het komt dat de personeelskost nu 57 % van de totale onkosten bedraagt, in ondernemingsraad 69 bedroeg deze kost maximaal 35%.

De werkgever zegt dat toen enkel de kost van het productiepersoneel werd meegedeeld en nu de volledige loonkosten van al het personeel.

De werknemers vragen of de werkgever officiëel wil bevestigen dat zijn planning voor het shiftlabo op hold staat zoals hij in zijn toespraak in de controlekamer heeft gezegd.

De werkgever bevestigt dit.

Demografische gegevens van het personeel.

De werknemers vragen om een meer gespecialiseerde informatie betreffende deze gegevens te krijgen.

De werkgever zegt dat hij hier geen toegevoegde waarden in ziet.

De werknemers zeggen dat ze daar gebruik van kunnen maken voor de diversiteitsproblematiek of cao 104.

De werkgever zegt dat er binnenkort een rapport gegeven wordt door RESOC ( diversiteit) waarin een groot deel van de gevraagde informatie verwerkt zit.

MIFI op glasvezel

De werknemers zeggen dat de MIFI meer draait als voorgesteld op de ondernemingsraad en dat dit voor moeilijkheden zorgt voor de verlofplanning en ploegbezetting.

De werkgever zegt dat de installatie zoveel mogelijk draait maar de verlofplanning van de medewerkers krijgt voorrang. In geval van nood kunnen er overuren voor gepresteerd worden. Indien er een personeelstekort zou ontstaan door ziekte kan er 1 van de functies wegvallen en niet bezet worden. Indien er duidelijke signalen komen die een structurele verandering noodzakelijk maken dan is de werkgever hiertoe bereid Maar deze situatie moet ook teruggedraaid kunnen worden indien noodzakelijk. Dit vergt ook de flexibiliteit van de werknemersafgevaardigde.

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers (cao 104)

Zoals cao 104 voorziet hebben de werknemers 2 maanden de tijd om opmerkingen te maken op het door de werkgever voorgestelde plan voor oudere werknemers.

De werknemers geven een presentatie waarin alle aspecten voor oudere werknemers aan bod komen.

Het plan voorziet in:

 • Selectie en indienstneming nieuwe medewerkers
 • Aanpassing van de arbeidstijd en arbeidsomstandigheden
 • Gezondheid van de werknemers
 • Loopbaanontwikkeling en begeleiding

De werkgever wenst hierop voorlopig niet te reageren maar zegt wel geen enkele verwijzing naar de eigen verantwoordelijkheid te zien en vraagt zich ook af wie deze ambitieuze doelstellingen zal betalen.

Economische situatie business Lines

Capro: Geen noemenswaardige verandering tegenover vorige ondernemingsraad. Door nieuwe producenten in China zijn er wel enkele structurele problemen gekomen waar in de toekomst rekening mee gehouden dient te worden.

Glasvezel: Productie verliep zeer goed in maart. Er is een verhoogde vraag naar glasvezel vanuit Uerdingen. Dit is goed nieuws omdat dit kostenbesparend werkt. De externe markt zal hierdoor minder bevoorraad worden.

RUC: Verkoop van de versnellers is met 5% gedaald.

Keukencommissie

De vergadering vond plaats op 4 maart en dhr Plompen is tot voorzitter van de commissie aangesteld.

Een aantal prijsverhogingen worden voorgesteld.

 • Light schotel, huisgemaakt nagerecht, fruitsla, yoghurt, plat- en bruiswater, sandwich-baguette, granenbisc-cereals en granenrepen worden 5 cent duurder.
 • Stokbrood wit en grof worden 15 cent duurder. 

De werknemers vragen hoe het komt dat het stokbrood bijna in prijs verdubbeld.

De werkgever zegt dat de prijs in de automaten nu gelijkgeschakeld is met de keukenprijs.

De werknemers zeggen dat het broodje in de automaat dan ook moet aangepast worden aan het broodje in de keuken. In de automaat zijn de broodjes kleiner.

De werkgever zal dit bekijken.

Loopbaantraject energiemedewerkers

De werkgever geeft een presentatie over de huidige en toekomstige stand in de Energieafdeling.

Samenvatting:

 • 4 En-shiftmedewerkers kunnen naar ZN-Zuid in 2014
 • Stroomkennis blijft in de overgang eind 2013 naar 2015 aanwezig in de shift maar wordt niet gezien als volcontinu noodzakelijk
 • Invulling stroom bij P&E dient nog verder verduidelijkt te worden
 • Resterende operationele verantwoordelijkheid van stoom en shift resttaken gaan hiërarchisch over naar AZ in 2015. Gedurende de opstartperiode van de nieuwe stoomketels zullen er tijdelijk 5 shiftoperatoren van Energie in de ploegen van AZ worden ingezet.
 • Resterende operationele verantwoordelijkheid van de biologie gaat hiërarchisch naar Anon in 2015. 1 functie of 10 shiftmedewerkers zullen overgedragen worden naar Anon.

Jobstudenten

In de vakantie maanden zullen er ongeveer een 20 tal jobstudenten aan de slag kunnen. Verdere info tegen volgende ondernemingsraad.


Print   Email