Ondernemingsraad van 6 juni

Werkgelegenheidsplan (cao 104)

Gezien Lanxess nogal hoog oploopt met Xcare waar wel rekening gehouden wordt met oudere werknemers lezen de werknemers een statement voor als reactie op de zeer minimale invulling van CAO 104 door de werkgever. De werkgever neemt nota van het statement en zegt informatie te hebben ingewonnen in Duitsland betreffende de invulling van Xcare. Hieruit blijkt dat de uitvoering van Xcare landelijk moet ingevuld worden.

Overzicht terbeschikkingstellings contracten.

In de vorige ondernemingsraad vroegen de werknemers een kopie van dat deel van het contract waar de instructies vermeld staan die Lanxess medewerkers aan contractoren mogen geven. Volgens een KB uitgeven in januari 2013 hebben ze daar recht op.

De werkgever zegt informatie te hebben ingewonnen en voor hem is het verschenen KB geen wet zolang het KB niet in het staatsblad is verschenen. Bovendien is er ook geen sprake van terugwerkende kracht zodat bij een verschijnen van het KB in het staatsblad de werknemers enkel recht hebben op inzage in nieuwe contracten.

De werknemers zeggen dat de ze een advies van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid en Sociaal overleg hebben waarin duidelijk staat dat de wet op 10 januari 2013 volledig in werking is getreden. Bovendien is terbeschikkingstelling altijd al verboden geweest. Als de werkgever blijft weigeren om inzage te geven in het instructierecht ze de FOD Waasland zullen inschakelen.

De werkgever heeft hier geen probleem mee. Als het Kb hem daartoe zou dwingen zal hij de contracten aanpassen. Volgens de raadsheren van Lanxess is er op dit ogenblik geen afdwingbaarheid mogelijk.

IT support

De werkgever erkent het taalprobleem bij IT. Hij heeft navraag gedaan en de Nederlands talige medewerker is voor een lange periode ziek. Op dit ogenblik is hiervoor geen oplossing maar er wordt aan gewerkt. Nederlandse mail gericht aan IT support vormt geen probleem en kan vertaald worden.

Verslagen ondernemingsraad op intranet documentum

Op dit moment is er nog geen oplossing voor de bereikbaarheid van het documentum zonder login. Op termijn zal er een nieuw systeem, EMAX, geïmplementeerd worden. EMAX is documenten beheersysteem wat al bij Lanxess in het buitenland gebruikt wordt.

Loopbaantraject energiemedewerkers

Voor P&E is nog niet juist geweten hoeveel medewerkers er nog nodig zullen zijn. Tegen volgende ondernemingsraad zal de werkgever met een plan komen. Wel is er geweten dat sperren en ontsperen niet meer zal gebeuren buiten de normale daguren. Er hebben groepsgesprekken plaatsgehad maar er blijven nog steeds enkele onduidelijkheden.

Periodieke informatie Q1 2013

In Q1 bedroeg de omzet 188.1 miljoen Euro, een daling van 3.7% tegonover Q1 2012. De omzet lag wel 4.8% hoger dan gebudgetteerd.

Caprolactam: Men verwacht een hogere verkoop in Q2 omdat de grondstofprijzen zullen kunnen worden doorverrekend.

Glasvezel:Men verwacht een hogere verkoop in Q2 omdat enkele klanten die in Q1 wegvielen terug zullen afnemen.

RUC: Men verwacht een dalende verkoop in Q2 door de economische situatie.

Economische situatie van de business Lines

Glasvezel: Geen noemenswaardige veranderingen tegenover mei. De testen met de robot naderen de finale faze.

Caprolactam: De volumes en verkoop liggen hoog maar de prijzen blijven laag. De prijs van AS is dalende en een dieptepunt wordt verwacht tegen eind augustus.

RUC: De eerste 200 ton C-kwaliteit is verkocht aan een Chinese klant en de volgende 200 ton wordt voorbereid.

Allerlei

De werkgever zegt een goedkeuring te hebben voor het energieproject zuid. Er zullen 2 nieuwe back-up ketels gebouwd worden. De bouw zal starten in september Vermits dit zeer recent nieuws is zal de presentatie tegen de volgende ondernemingsraad voorbereid worden.

 


Print   Email