Ondernemingsraad van 9 januari

Voorstelling nieuwe Business Line manager CPL

De heer Stephan Deutsch stelde zichzelf kort voor als nieuwe Business Line manager voor CPL.

Werkgroep Diversiteit

In januari zal de werkgroep diversiteit samenkomen.

Overlijdensdekking

Wat betreft de wijziging van de overlijdensdekking binnen de groepsverzekering zegt de werkgever dat hij hierover tegenstrijdige informatie heeft ontvangen waardoor hij nog wacht op enkele verduidelijkingen. Hij geeft wel mee dat het de taak van de verzekeraar is om de verzekerden hierover aan te schrijven.

Bezetting Glasvezel

De werknemers en de werkgever hebben een andere mening wat betreft het aantal functies in de maandelijkse reportage voor het Glasvezelbedrijf. De werkgever zegt dat er door de robotisering enkele aanpassingen kunnen gebeuren. De werknemers antwoorden dat men wijzigingen die men wil doorvoeren wat betreft de ploegenbezettingen steeds moet melden in de ondernemingsraad. De werkgever zegt dat de werknemers gelijk hebben en dat men dit in detail zal verder bespreken in een vergadering buiten de ondernemingsraad.

Verslagen OR op intranet

De werkgever gaat akkoord om de verslagen van de ondernemingsraad op het Intranet te plaatsen en zal de opdracht doorgeven aan de IT-afdeling.

Stress op Capro

De werknemers wijzen er op dat er nog steeds een extra belasting is binnen deze ploegen gezien het PA 6 project en de daarmee gepaard gaande opleidingen. Tevens blijft er in de weekends nog extra werk met de Flaking en het verladen van vrachtwagens. Oorspronkelijk waren dit bijtaken maar ondertussen zijn dit vaste taken geworden waardoor het wel heel krap wordt voor de medewerkers om deze taken tot een goed einde te brengen. De werkgever antwoordt dat men maandag a.s. met de bedrijfsleiding zal samenzitten en dat men hierop zal terugkomen.

Sociaal plan RUC

De werkgever toont dia’s met daarop de huidige stand van het aantal medewerkers dat heeft ingetekend voor het sociaal plan en het aantal vacatures die later dit jaar of volgend jaar zullen ontstaan. De werknemers wijzen er op dat er bij het vrijkomen van posities binnen de shiftploegen, 6 maand van tevoren dient aangeworven te worden conform het Sociaal Memento.

Economische situatie Business Lines

Glasvezel: In december heeft men de tweede maand op rij een productierecord gevestigd. Dit is het resultaat van 15 miljoen EURO investeringen de voorbije 2 jaar. De stock bevindt zich op een meer dan behoorlijk niveau. De interne verkoop is goed maar de externe verkoop is zwak en moeilijk te voorspellen gezien de zenuwachtigheid op de markt.

Capro: Over het ganse jaar heeft men een recordproductie gedraaid maar als men dit relateert aan het pover financieel resultaat is dit helaas ook een record. Voor 2014 heeft men een grote stilstand voorzien vanaf de laatste week van september tot de 2de/3de week van oktober. De As prijzen zijn nog steeds laag.

RUC: December was qua resultaat een goede maand maar over het ganse jaar bekeken was het een slecht jaar. In januari zal men volledig uitgelast zijn maar daarna zal men CZ en MOZ definitief stilleggen. Voor 2014 verwacht men dezelfde hoeveelheid eindproduct als vorig jaar. Sinds november is het geautomatiseerd shiftlabo geïntegreerd. Wegens kleine kinderziekten moet er nog hier en daar wat bijgesteld worden. Voor Europa verwacht men in 2014 een herstel van de automobielbranche maar het is niet zeker of dit tot meer bestellingen bij RUC zal leiden.

Keukencommissie

Er wordt gekeken naar langer houdbare producten in de voedingsautomaten. Het geurprobleem in cafetaria Zuid dient nagekeken te worden. Gezien er tot op heden nog geen negatieve reacties zijn opgevangen zou de kerstmenu voor de shiften zonder problemen zijn verlopen. Verder zal er nog onderzocht worden naar een andere vorm van opladen voor de badges. Wat betreft het aanpassen van de voedingsprijzen aan de index zegt de werkgever dat men hiervoor de voedingsprijsindex volgt. Het is de bedoeling om telkens op het einde van het jaar na te gaan of de eigen bijdrage van de werknemers nog volstaat om de voedingskostprijs te dekken. Indien de eigen bijdrage nog zou volstaan, dient er geen prijsaanpassing te volgen.

Expenseflo

De werknemers melden dat het sinds het invoeren van Expenseflo omslachtig is om terugbetaling te bekomen na het organiseren van een feestje voor bijvoorbeeld 25 jaar dienst en dat er een lijst van genodigden moet bijgevoegd worden. De werkgever zegt dat de firma die de onkostennota’s verwerkt, werkt volgens strikte regels. Hij zal er volgende ondernemingsraad op terug komen.

Contract Fabricom / Baudoin

De werknemers hebben te horen gekregen dat de contracten met Fabricom en Baudoin zouden heronderhandeld zijn waardoor de enkele medewerkers van LANXESS, die nog voor hen werken, zouden verplaatst worden. De werkgever antwoordt dat deze contracten inderdaad zijn heronderhandeld maar dat dit enkel gaat over het anders verrekenen van de prestaties. Deze mensen blijven tot nader order hun taken op dezelfde plaats verder uitvoeren.

Nieuwe regeling statuut arbeiders / bedienden

De werknemers vragen om van alle statuten een foto te nemen op 31-12-2013 zodat deze een correct overzicht kunnen hebben wat betreft hun opzegtermijnen zowel in de oude als in de nieuwe regeling. De werkgever zal dit eens bekijken.

Opmerkingen n.a.v. personeelskengetallen

  • Bij de inzet van uitzendkrachten is men blijkbaar iemand vergeten. De werkgever zal dit rechtzetten
  • De werknemers tonen aan dat er in 2013 weer een sterke stijging was van de overuren. De werkgever benadrukt dat overuren “dure” uren zijn en dat de bedrijfsleiding moet toezien op een correct gebruik hiervan zodat deze niet structureel worden.

Print   Email