OR2014

Ondernemingsraad van 4 december

Vergaderdata ondernemingsraad

Op 8 januari wordt er een workshop georganiseerd waarop alle leidinggevenden aanwezig moeten zijn. Om deze reden zal de ondernemingsraad die dan gepland was verschoven naar 6 januari 2015.

Organisatie interventiedienst.

Naar aanleiding van de argumentatie die de werknemers op vorige ondernemingsplan gaven is het plan zoals aangekondigd herzien.

Daarom is er besloten: •

  • om 5 IP functie te leveren uit het glasvezelbedrijf in plaats van 4. 
  • De steunploeg zal geleverd worden door het MT bedrijf

De werknemers stellen nogmaals voor om de interventiedienst aan te vullen met 1 extra medewerker zodat er terug 3 volwaardige ploegen zijn.

De werkgever wenst hier niet op in te gaan.

Lijst contractoren

In Kallo zullen de contractorlijsten opgemaakt worden door de registratie aan de ingangspoort.

Voor Lillo wordt er nog een oplossing gezocht om een duidelijk onderscheid te maken tussen Bayer en Lanxess contractoren.

Labo Zuid

Het labo is nieuw en heeft nog kinderziektes. Bovendien waren er na de stilstand veel extra stalen waardoor zowel shift- als dag personeel extra belast werden.

Er zal een evaluatie volgen zodra het labo volledig op punt staat en alle kinderziektes er uit zijn.

Periodieke informatie

Overzicht ten opzichte van 2013:

  • Omzet daalde met 7.5% of 40.6 milj. € Voornaamste reden hiervoor is de stilstand bij Capro
  • De omzet lag 0.5% of 2.3 milj. € boven het opgestelde budget
  • De capaciteit lag op 81% tevens lager de stilstand op Capro
  • Onkosten lagen 10% lager door lagere volumes en stilstand Capro

Economische situatie Business Lines

Glasvezel: Op 26 november was er een stemming betreffende de antidumping en anti subsidiering in Europa. Deze werden goedgekeurd waardoor er voor glasvezelimport een extra invoer tax moet betaald worden die ligt tussen de 25 en 29%. Deze maatregelen blijven 5 jaar van kracht.

Capro: Momenteel is er een moeilijke situatie door overproductie van Capro op de wereldmarkt met dalende prijzen tot gevolg. De grondstofprijzen zijn sterk gedaald alleen de Ammoniak prijzen zijn problematisch hoog.

RUC: MT besdrijf is na technische stilstand opstart met NaMBT, MOA en MB productie. DM, ZMB2 en DZ productie waarvan DZ loopt over de NZ droger.

MB installatie loopt met test waarvan de bdedoeling deze af te ronden voor einde van 2014. Productie van DM, ZMB2 en DZ blijft lopen over het jaareinden.

In de stilstand half januari zullen er aanpssingen gedaan worden aan de nieuwe droger .

Europa forum

  • Xact is ondergebracht in PTSE (Production, Technology, Safety & Environment). Wat betreft de uitvoering en opvolging van de Xact regels wijst men erop dat de verantwoordelijkheid hiervoor vooral bij de plaatselijke directies ligt.
  • Lanxess nv: heeft reeds een afbouwplan lopen onder Advance waaronder de herstructurering van RUC, de robotisering van glasvezel en de afbouw van de EN afdeling begrepen zijn. het gaat hierbij over een 75 tal arbeidsplaatsen. 
  • Men wil een overeenkomst sluiten met de wereldvakbond IndustriALL zodat men de gekende Europese sociale dialoog verder buiten Europa kan ontwikkelen. Hiermee hoopt men problemen, die in Zuid Amerika of bijvoorbeeld in Zuid Afrika ontstaan, mee te kunnen oplossen. Het is een aanbod voor het uitwisselen van informatie en men hoopt tevens verschillende zaken te institutioneren zoals bijv. bij een Global Compact. Men heeft reeds ontwerpen van andere ondernemingen bekeken zoals bijv. Henkel, VW , Bayer en BASF. De WN verduidelijken dat LANXESS niet enkel uit Europa bestaat maar ook in o.a. Brazilië actief is. Deze mensen hebben reeds enkele malen contact met de WN van het Europa Forum gezocht. Men denkt begeleiding te vinden via de Friedrich Ebertstichting. Het is de bedoeling om de samenwerking met IndusrtiALL te bespreken tijdens het WN forum in maart zodat men er in het volgende Comité in juni kan over praten

Print   Email