Ondernemingsraad van 4 juni

Manufactoring Excellence

Manfred Daun heeft vanaf 1 mei de leiding over het team.

Vanaf augustus – september zal het team de Capro keten onder de loep nemen.

November – december is het de beurt aan Glasvezel.

Om praktische redenen kan er misschien nog wel gewisseld worden.

Voor AXX is er nog geen datum gekend.

Periodieke informatie 1 ste kwartaal.

  • Tegenover Q1 2014 steeg de omzet met 4.1 % tot 181.9 milj. Euro
  • Tegenover het budget lag de omzet 3.5% of 6.1 milj. Euro hoger
  • Tegenover Q1 2014 daalde de onkosten met 2.8 %
  • De totale capaciteitsbenutting lag op 95.6 ´%

Economische situatie Operations Intermediates

Capro: Het verkoopvolume ligt licht 2% boven budget. Het Ammoniumsulfaat verkoopvolume ligt 4% onder het budget maar de verkoopprijs ligt 22% hoger dan het budget. De AS prijs is sterk seizoengebonden. De dagproductie lag in lijn met de vorige maanden. Er worden constante verkoopvolumes verwacht.

De werknemers vragen vanwaar de problemen met de stoomdruk komen bij uitval van de zwavelzuurbedrijven.

De werkgever zegt dat deze veroorzaakt worden door slechte zuurstofmetingen bij de nieuwe stoomketels. In de loop van volgende week worden deze vervangen door een ander type meting waarna de problemen opgelost zullen zijn.

Glasvezel: Het verkoopvolume ligt 3% boven het budget maar de verkoopprijs ligt 4% lager dan het budget. Door een hogere verkoop en lagere productie dalen de voorraden.

Voor de komende maanden zal de productie in lijn met het budget liggen en worden stabiele grondstofprijzen en productie verwacht.

AXX: Door technische problemen bij NaMBT ligt de productie onder het budget. De bedrijven hebben een goede uitlasting en omzet. De vooruitzichten zijn positief.

De site manager Martin Riegels zal in oktober opgevolgd worden door Bart Van den Driesche.

De problemen met de nieuwe sproeidroger zijn nog steeds niet opgelost.

Organisatie PA6

De beide polymeer fabrieken van Uerdingen en Antwerpen worden gegroepeerd en vervolgens geïntegreerd in Operations Intermediates. Hiermee komt de verantwoordelijkheid voor beide bedrijven in Antwerpen te liggen en versterkt hiermee de positie van Antwerpen.

Dhr. Thomas Hellmich neemt hiervoor de leiding over de beide bedrijven en zal rapporteren aan Dr. Stephan Deutsch. Dhr. Kreis zal de leiding over Antwerpen op zich nemen.

Opleiding steunploeg Utility

De werknemers zeggen, dat in tegenstelling tot wat afgesproken in OR98, de opleiding enkel buiten de arbeidstijd wordt aangeboden.

De werkgever zal dit navragen maar benadrukt dat opleiding buiten de arbeidstijd enkel op vrijwillige basis kan gebeuren.

Centralisatie logistiek HPM

Er wordt een nieuwe centrale logistieke organisatie opgericht. Deze zal aangestuurd worden door CSC ( Controlling, Strategie, Coördinatie ). Hieronder valt de nieuwe groep SCM ( Supply Chain Management, Logistiek & IT ) dat uit 2 blokken bestaat.

Een administratief  en een operationeel gedeelte.

Onder de nieuwe centralisatie van de administratie resulteren 2 medewerkers van Glasvezel, 1 medewerker van de wareningang, 5 medewerkers uit Capro, Anorganisch Zuid en PA6 en 1 medewerker van Anon die 20% van zijn tijd voor SCM zal werken maar onder Anon zal blijven resulteren.

De operationele dienst bestaat uit 2 stukken:

  • Support groep AZ: Zij zullen alle niet –logistieke activiteiten uitvoeren. Deze groep zal bestaan uit 6 V/L en 5 dag medewerkers.
  • Scm operations: Zij zullen alle logistieke taken uitvoeren gaande van lossen en laden van schepen en vrachtwagens, Flaking en onderhoud van AS – kaai. Deze groep zal bestaan uit 9 V/L, 9 V/L/N en 4 dag medewerkers. 12 medewerkers komen uit het AZ bedrijf en 10 medewerkers komen uit het Caprolactam bedrijf. Voor enkele medewerkers zijn beperkte wijzigingen in het arbeidsregime mogelijk.

Er worden gepaste opleidingen voorzien tussen de maanden juni en december 2015.


Print   Email