OR2015

Ondernemingsraad van 3 december

 

Sociale verkiezingen

De werknemers en werkgever delen hun lijstje met namen voor deelname aan de werkgroep Sociale verkiezingen.

Vergader data ondernemingsraad

Vanaf 2016 zal de ondernemingsraad steeds op de 2de donderdag van de maand plaats vinden i.p.v. de 1ste.

Periodieke informatie 3de kwartaal

 • De omzet steeg YTD 09/2015 met 7%
 • De omzet lag YTD 09/2015 2.9% Boven het plan
 • De totale capaciteit lag op 89%
 • De totale bedrijfskosten daalde met 11%

Nieuwe tarieven pensioenspaarplan

De nieuwe wet is momenteel slechts een advies maar zal in de nabije toekomst omgevormd worden tot wet. Tot het einde van 2015 blijven de oude tarieven geldig.

 • 3.25% op de bijdrage die de werkgever stort
 • 3.75% op de bijdrage die de werknemer stort.

Indien de intresten lager liggen dan bovenstaande procenten dient de werkgever een bij passing te betalen tot het minimum.

De reeds behaalde rendementen tot 31/12/2015 blijven behouden. Vanaf 1 januari 2016 worden de tarieven aangepast. Nieuwe stortingen zullen nog maar minimum 1.75% bedragen met een bovengrens van 3.25%.

Economische situatie

Capro: C6 grondstofprijzen zijn ligt gestegen maar de Ammoniakprijs blijft stabiel. Het verkoopvolume lag 2%onder het budget. Er worden dalende verkoopprijzen verwacht voor het 4de kwartaal. De productie voor december zal iets hoger liggen als gebudgetteerd.

As verkoopvolumes liggen 6% onder het budget maar de verkoopprijs licht 24% boven het budget.

Glasvezel: Stabiele grondstofprijzen. De verkoopvolumes liggen 3.3% hoger als gebudgetteerd. De verkoopprijs ligt 6.8% onder het budget maar de omzet lag 3% hoger. Door de hogere verkoopvolumes is de stock gedaald. Deze zal in december terug aangevuld worden.

AXX: Er is een relatief hoog ongevallencijfer dat omlaag moet. Er toont zich een lichte verbetering van de marktomstandigheden maar van een heropflakering kan niet gesproken worden. De verkoopprijzen kennen een dalend verloop en volgen de dalende grondstofprijzen. Er wordt gewerkt aan een stabiele DM productie met de nieuwe droger. Er is een veiligheidsstudie uitgevoerd voor een nieuw herwerkingsprocede voor DZ en de NaMBT productie is gestabiliseerd.

Aanpak onderbezetting AXX

Er zullen 4 nieuwe medewerkers aangeworven worden om de tekorten door langdurige zieken en tijdkredieten in de ploegen aan te vullen. In het MT bedrijf komt er een herindeling van functies zodat de productie van MOA in combinatie met Claus mogelijk is. Op die manier zal de productie van Moa een gans jaar mogelijk zijn.

De steunploeg wordt uit de productie weggenomen en zal uitgevoerd worden door de Afvulling. Hiervoor zijn nieuwe opleidingen voor de nieuwe steunploegmedewerkers nodig.

Tussentijdse resultaten van de gesprekken met oudere werknemers.

Een medewerkster van Ascento toont een presentatie van het onderzoek. 88 medewerkers, ouder dan 55 jaar, werden hiervoor uitgenodigd en 44 personen gingen op de uitnodiging in.

Volgende vragen werden gesteld:

 • Heb je het gevoel je huidige job nog goed aan te kunnen?
 • Hoe ervaar je lichamelijke en mentale werkbelasting?
 • Zie je mogelijke toekomstige knelpunten of risico´s?
 • Wat wil je nog bereiken op professioneel vlak?
 • Zijn er onderwerpen, thema´s of opleidingsnoden die je wenst te bespreken?

Belangrijkste antwoorden:

 • 64.7% geeft aan de huidige job aan te kunnen tot pensionering
 • 29.9% Meent dit enkel te kunnen doen indien het werk wordt aangepast.
 • 5.4% acht dit niet mogelijk

Verdere info in het verslag van de ondernemingsraad.


Print   Email