OR2020

Ondernemingsraad van 10 december 2020

 

Kobe Nys

Installatie van de nieuwe ondernemingsraad

Door de sociale verkiezingen van november 2020 zijn er enkele wijzigingen aan de samenstelling van de ondernemingsraad. Deze ziet er nu als volgt uit:

Werkgevers effectief:

Alain Cools, Patrick Graré, Ignace Hooftman, Steffen Kühling, Tom Martens, Kasim Süllu, Gunther Van Cauwenberge, Ellen Van Koeckhoven, Piet Van Loo, Kenny Wijckmans

Werkgevers plaatsvervangers:

Sigrid Dhondt, Johan Doms, Nicolas Grisolia, Philippe Larno, Claudia Mellado Sanchez, Wim Schelles, Robert van Mullekom, Philippe Van Wassenhove

Werknemers effectief:

Ludo Bocken, Gino Byl, Chris Callebaut, Peter De Cat, Gunther De Clercq, Kobe Nys, Dries Terneven, Van Hoof Stijn, Marc Vantongerloo, Rudi Verijke

Werknemers plaatsvervangers:

Jurgen Belmans, Walter Caluwé, Luc Groenendyk, Patrick Jacobs, Floren Lefebure, Luc Maes, Sofie Perremans , Benny Vercauteren, Paul Wielandt

Aanduiding voorzitter en plaatsvervangende voorzitter

De Voorzitter: Steffen Kühling

De plaatsvervangende voorzitter: Alain Cools

Voordracht en benoeming van secretaris en plaatsvervangende secretaris

De secretaris: Gino Byl

De plaatsvervangende secretaris: NN (benoeming werd uitgesteld tot volgende vergadering)

Bespreking ontwerpverslag or 167 van de vergadering van 12 november 2020.

 • LANXESS nv. heeft i.v.m. Corona sneltesten aangekocht. Deze worden momenteel niet officieel als betrouwbaar erkend en kunnen dus enkel indicatief gebruikt worden. Deze mogen dus niet gebruikt worden om quarantaine-maatregelen aan te passen. Als werknemersorganisatie vragen we om ook bij shift-personeel maximaal in te zetten op thuiswerk. De werkgever wil er momenteel niet op ingaan om shiftmedewerkers opnieuw ter beschikken thuis te laten.
 • Medewerkers zijn blij verrast met de Corona-bonus maar we vernemen tegelijkertijd dat er meer dan € 300 werd verwacht.
 • Op het capro-bedrijf is de force-majeure als gevolg van de bedrijfsstoring op het zwavelzuur-bedrijf nog steeds van kracht. Deze force-majeure is zinvol om bij klanten aan te tonen dat er niet voldoende kan geleverd worden. Bij leveranciers dient hierdoor niet voldaan te worden aan de minimumafname.
 • Het kerstpakket dat voorzien wordt voor de late- en nachtshift op 24 & 31 december is geen maaltijd maar een versnaperingenpakket. We vragen om dit te verduidelijken bij de medewerkers die op deze feest-momenten komen werken.
 • De RTO op AZ werd tijdelijk stilgelegd om de sturing aan te passen zodat er geen uitval meer wordt gegenereerd vanuit het zwavelzuur-bedrijf.
 • Tegen 2023 zal er een tertilox-installatie gebouwd worden om de uitstoot van lachgas verder te reduceren.

Periodieke informatie 3de kwartaal 2020.

In kwartaal 1,2 & 3 was er geen volledige capaciteitsbenutting op LANXESS nv. met een omzetdaling gedurende de eerste 9 maanden als gevolg

 

Economische informatie van november.

CAPRO

Als gevolg van de bedrijfsstoring op zwavelzuur 3 was er een productiedaling. De levering van oleum per schip heeft ervoor gezorgd dat er toch een productie mogelijk was en nog steeds is.

Een nieuwe afkoelketel en een nieuwe oven voor de zwavelzuur-installatie worden zo snel mogelijk voorzien. Om voorlopig tussentijdse herstellingen te kunnen uitvoeren, werden wisselstukken voorzien.

Voor het 1ste kwartaal van 2021 wordt een grote vraag aan capro voorspeld, waardoor de flaking kan verlaagd worden in productie.

GLASVEZEL

In november was er een lagere productie, maar deze werd gedeeltelijk gecompenseerd door een vlotte opstart van oven 2. Zowel oven 1 als oven 2 lopen momenteel erg stabiel.

De nieuwe CNG-installatie is nog niet volledig in dienst. Dit zal gebeuren na een opleidingsronde voor de medewerkers.

AXX

Het bedrijf werd afgesteld zonder incidenten voor mens of milieu. De opstart wordt voorzien vanaf week 50.

In de superstraat werd een 4de reactor voorzien. Hierdoor kunnen de lekken in een oude reactor zonder problemen hersteld worden.

 

Allerlei

 • We merken op dat een de firma “Shipit” plannen heeft om restwarmte uit de chemische bedrijven per schip wil vervoeren naar Antwerpen. (de zogenaamde stoomboot) LANXESS nv. blijkt niet op de hoogte te zijn van deze activiteiten.
 • Evonik & Covestro hebben plannen om een ontziltings-installatie te bouwen om zo dokwater om te zetten naar proceswater. Ze dienen hiervoor dus water op te pompen uit het kanaaldok. LANXESS nv. kreeg hierover nog geen vragen.
 • De vernieuwde IT-support vanuit India wordt niet als positief ervaren. Voorlopig zullen de plaatselijke medewerkers van IT-support aanwezig blijven op onze site.
 • Als voorbereiding voor het cpbw werd gevraagd om een type toetsenbordafdekking te testen. Deze werd in de ondernemingsraad aan de werknemersorganisatie overhandigd.
 • De werkgever merkt op dat er vanaf 18 december terug quarantaineverplichtingen gelden wanneer men terug komt uit een rode zone.

Volgende ondernemingsraad gaat door op donderdag 14 januari 2021 om 10:00u. 


Print   Email