Hervorming van index: stap vooruit, maar nog grote hiaten

Vanaf januari 2014 worden op advies van de Indexcommissie een aantal hervormingen doorgevoerd in de berekening van de inflatie:

Invoering van ”ketting”index

Het gewicht van producten in de indexkorf kan sneller worden gewijzigd door het invoeren van een kettingindex. Een sneller evoluerende korf geeft een betere weerspiegeling van de consumptie.

Het gewicht van huismerken verhoogt

De huismerken waren al opgenomen in de indexkorf. Hun prijsevolutie had evenwel minder invloed omdat deze producten minder duur zijn en over het algemeen minder wegen in de gemiddelde prijzen. Bij sterkere prijsstijging van de huismerken was dit vooral nadelig voor de lagere inkomens die in grotere mate deze producten kopen. Voortaan wegen de verschillende productgamma’s even zwaar door bij de berekening van de gemiddelde inflatie.
Toch zijn er nog hiaten. Zo moet het oude indexcijfer van 2013 nog gekoppeld worden aan de nieuwe meetmethode. Om te vermijden dat er een kunstmatige knik zou komen in de inflatiecurve. Zoals bij de doorrekening van de solden in januari 2013. Bovendien wordt de inflatie in België nog steeds fundamenteel onderschat.

  • Zo houdt de indexkorf geen rekening met brandstofprijzen terwijl die zeer veel koopkracht wegzuigen.
  • Zo wordt de inflatie van huurprijzen zwaar onderschat. Omdat men enkel de jaarlijkse indexering van lopende huurcontracten meet. En men dus geen rekening houdt met prijsstijgingen bij verandering van huurder. Nochtans zorgen juist deze prijsstijgingen voor inflatie van huurprijzen.
  • De inflatieberekening gaat er ook van uit dat Belgische gezinnen minder dan 1 % van hun budget besteden aan het verblijf in een rusthuis. Terwijl dit in werkelijkheid meer dan het dubbele is.

Dergelijke hiaten verhinderen een correcte indexaanpassing van de inkomens. Het ACV zal deze punten blijven opnemen in de Indexcommissie. Want het is belangrijk dat inflatie wordt berekend op basis van de evolutie van alle prijzen.


Afdrukken   E-mailadres