Huidige stand van zaken SWT(brugpensioen)

Beste collega’s,

Het regeerakkoord roept bij een vele collega’s enkele terechte vragen op, in het bijzonder rond het aspect SWT (brugpensioen) en de eventuele impact op de inhoud van bestaande cao’s. Bij deze willen we jullie, onder alle voorbehoud, een eerste informatie geven op basis van de elementen die vandaag gekend zijn.

SWT 58 jaar (op basis van sectorale of bedrijfs-CAO) en SWT 60 jaar (CAO 17)

 • Stelsel SWT 58 jaar ophoudt te bestaan op 01/01/2015 (dit was vóór het Regeerakkoord al gekend)
 • Vanaf 01/01/2015: optrekken minimumleeftijd van 60 naar 62 jaar o Uitzondering: indien de opzeg al ingegaan is vóór 31/10/2014 (dwz opzegtermijn ingaan ten laatste op maandag 27/10/2014), dan kan het SWT nog ingaan op 58 jaar (op basis van sectorale of bedrijfs-cao) of 60 jaar (op basis van CAO 17)
 • Opgelet: we kunnen vandaag geen zekerheid geven dat deze stelsels onveranderd kunnen toegepast worden na 31/10/2014 !!!!! Wie de leeftijd van 58 jaar (op basis van sectorale of bedrijfs-cao) of 60 jaar (op basis van CAO 17) bereikt vóór 31/12/2014 laat voor alle zekerheid best zijn opzeg ingaan vóór 31/10/2014.

SWT 56 jaar met 33 jaar beroepsloopbaan

 • Het Regeerakkoord is niet duidelijk over de stelsels die geviseerd zijn door de wijzigingen.
 • Het stelsel 56 jaar met 40 jaar loopbaan is zeker geviseerd
 • Volgende stelsels zijn meer dan waarschijnlijk ook geviseerd (zonder dat we daarover momenteel de absolute zekerheid hebben):
 • SWT 56 jaar met 20 jaar nachtarbeid en 33 jaar beroepsloopbaan
 • SWT 58 jaar zware beroepen met 35 jaar beroepsloopbaan
 • SWT 56 jaar ongeschikten bouw met 33jaar beroepsloopbaan.
 • Vanaf 01/01/2015: optrekken van minimumleeftijd van 56 jaar naar 58 jaar
 • Vanaf 01/01/2017: verder optrekken van minimumleeftijd naar 60 jaar
 • Specifiek voor SWT 58 jaar zware beroepen met 35 jaar loopbaan: vanaf 01/01/2015 optrekken van de minimumleeftijd van 58 jaar naar 60 jaar
 • Uitzondering: indien de opzeg al ingegaan is vóór 31/10/2014 (dwz opzegtermijn ingaan ten laatste op maandag 27/10/2014), dan kan het SWT nog ingaan op 56 jaar (40 jaar loopbaan, 20 jaar nachtarbeid en ongeschikten bouw met 33 jaar loopbaan) of 58 jaar (zware beroepen met 35 jaar beroepsloopbaan)
 • Opgelet: we kunnen vandaag geen zekerheid geven dat deze stelsels onveranderd kunnen toegepast worden na 31/10/2014 !!!!! Wie de leeftijd van 56 jaar/58 jaar bereikt vóór 31/12/2014 laat voor alle zekerheid best zijn opzeg ingaan vóór 31/10/2014.

Hieronder vinden jullie de tekst van het Regeerakkoord.

Voor wat het “vastklikken” van de rechten SWT wordt er op basis van het Regeerakkoord ook mogelijks ingegrepen…Op dat vlak kan er dus ook geen absolute zekerheid meer gegeven worden.

Uittreksel uit het Federaal Regeerakkoord – punt 1.6 loopbaaneinde

Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsvoorwaarde voor alle nieuwe algemene CAO’s SWT en CAO 17 verhoogd van 60 naar 62 jaar voor de nieuwe instromers. Werknemers die reeds in opzeg geplaatst zijn uiterlijk op datum van (31/10/2014) kunnen nog een beroep doen op de huidige voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2017 wordt de leeftijdsvoorwaarde voor SWT in geval van ondernemingen in moeilijkheden/herstructurering verhoogd naar 60 jaar voor de nieuwe instromers. Werknemers van bedrijven die op basis van hun erkenning als onderneming in moeilijkheden/herstructurering afgeleverd op uiterlijk (31/12/2016) kunnen nog een beroep doen op de huidige voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsvoorwaarde voor SWT van de stelsels 33 jaar beroepsverleden (zware beroepen) en 40 jaar beroepsverleden (lange loopbaan) verhoogd naar 58 jaar voor de nieuwe instroom. Op 1 januari 2017 wordt de leeftijdsvoorwaarde verder verhoogd naar 60 jaar. Werknemers die reeds in opzeg geplaatst zijn uiterlijk op (30/10/2014) kunnen nog een beroep doen op de huidige voorwaarden.


Afdrukken   E-mailadres