Opgelet met overuren in een tijdskrediet

De RVA aanvaardt dat een werknemer met tijdskrediet bijkomende uren of overuren presteert op voorwaarde dat ze

  • ofwel worden gecompenseerd of gerecupereerd voor het eind van het kwartaal.
  • ofwel bij wijze van uitzondering worden gepresteerd wegens overmacht of niet-systematische punctuele situaties.

Als systematisch bijkomende uren of overuren worden gepresteerd, die niet worden gecompenseerd, dan moet de werknemer zijn tijdskrediet voortijdig beëindigen Doet hij dat niet, dan zal hij alle ontvangen onderbrekingsvergoedingen moeten terugbetalen.

Hij zal dan immers worden beschouwd als iemand die het tijdskrediet combineert met een niet toegestane bezoldigde activiteit.

 


Afdrukken   E-mailadres