Persmededeling Staking Lanxess Rubber

zijdig de beslissingen uit het verleden stopze

 

Na maandenlange onderhandelingen over de cao 2013-2014 zijn de arbeiders de halsstarrige houding van de werkgever meer dan beu en leggen vanaf 6 maart 2014 het werk neer.

Er werden reeds twee voorstellen weggestemd door meer dan twee derde van de arbeiders. Toch blijft de werkgever overtuigd dat zijn voorstel ruimschoots voldoende is.

Vorige week beslisten de werknemers om het bedrijf op een veilige manier te stoppen.

Werknemers eisen dat het voorstel van de directie wordt bijgestuurd!

Er is geen oor naar kwalitatieve eisen zoals verbetering van de arbeidsorganisatie om een beter evenwicht tussen werk en privé te krijgen.

De werknemers zijn het moe dat de directie éént.

Het bedrijfsklimaat is de laatste jaren toegespitst op bestraffing in plaats van beloning.

De vorige herstructurering van 2008 met een daling van 20% personeel zindert nog na en in het najaar 2013 werd er opnieuw een reductie aangekondigd van het personeel maar wel een capaciteitsstijging van ongeveer 15%.

De flexibiliteit en werkdruk hebben hierdoor hun hoogtepunt bereikt en werknemers vinden dat ook de veiligheid in het gedrang komt.

De elastiek van de werknemers staat op springen!
 

Nu vrijdag 14 maart organiseert het vakbondsfront van Lanxess Rubber na 9 dagen staken een solidariteitsbijeenkomst.
Alle militanten worden uitgenodigd om vanaf 14u deel te nemen aan een solidariteits-BBQ


Afdrukken   E-mailadres