Sollicitatieverlof SWT (brugpensioen)

In het kader van het eenheidsstatuut hebben werknemers die in opzeg staan voor SWT (brugpensioen) steeds recht op sollicitatieverlof.

Dit wil zeggen dat men de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn recht heeft om afwezig te zijn gedurende een dag of 2 halve dagen per week.

 

Tijdens de andere periode van de opzegtermijn (dus voor de 26 weken) heeft de werknemer het recht om een halve dag per week afwezig te zijn.

 

Werknemers die in shiftregime (vol-continu) werken mogen deze uren zowel in week als in weekend opnemen.

 

Voor deeltijdse werknemers geldt de pro rata regeling.

 

<p

Voor bedienden die sinds 2012 in opzeg staan, geldt dit niet.

Ingevolge de nieuwe opzegtermijnen voor zowel arbeiders als bedienden die in dienst waren voor 1 januari, willen wij er nogmaals op wijzen dat de opzegtermijnen aanzienlijk langer zijn geworden.

Wij denken daarbij vooral aan de werknemers die binnen enkele jaren de leeftijd bereiken om in SWT te gaan !Zie ACVT´JE nieuwe opzegtermijnen


Iedereen kan bij de lokale HR diensten de door hem of haar opgebouwde opzegtermijn opvragen (stand op 31 december 2013).
 


Afdrukken   E-mailadres