Kort verslag cpbw van 23 augustus 2018

Bespreking ontwerpverslag nr.18/06 van de vergadering van 28 juni 2018. 

 • Er werden verschillende versperringen voor open mangaten getest. De resultaten hiervan moeten nog besproken worden.
 • Criteria om werken die met 2 personen dienen uitgevoerd te worden, zullen in september verder besproken worden.
 • Op AXX werd een tijdelijke lift geïnstalleerd. Deze is zowel te gebruiken voor personen als voor goederen.
 • Om de verkeerssituatie aan de wareningang Lillo & Kallo te verbeteren, vragen we te onderzoeken wat nog mogelijk is.
 • Verschillende problemen met Cleaning Masters moeten nog opgelost worden. Er wordt niet overal gekuist volgens de gemaakte afspraken.
 • De commissie “vuil werk” had na de laatste bijeenkomst geen resultaten wegens lage opkomst van de betrokkenen. Bij deze een oproep om op volgende uitnodiging in te gaan.
 • Op RO zijn reeds veel aanvragen voor kantoorplanten.
 • De wachtruimte van AS zal na goedkeuring van het budget dit jaar nog ingericht worden.
 • Op AZ merken we dat in de refter enkele nieuwe toestellen werden geplaatst. Hier zijn echter dringend meer structurele aanpassingen nodig.
 • We vragen opvolging en uitwerking rond veiligheidsafspraken over SMO’s (schakelaar mechanisch onderhoud) en sperringen.
 • Er loopt onderzoek naar betere veiligheidsschoenen voor medewerkers van GF. De huidige schoenen zijn niet voldoende bestand tegen water.
 • De veiligheid van en de communicatie met vrachtwagenchauffeurs blijft problematisch. Er moeten oplossingen gevonden worden.
 • Op MT zal er geen ademluchtnet voorzien worden aan het zwavelpompenlokaal. Werken zullen hier uitgevoerd worden met ademluchtflessen op de rug. Als deze hinderlijk zijn, zullen er ademluchtflessen type PL67 voorzien worden. Tijdens werken in deze ruimte zullen de deuren met gevarenlinten gesperd worden omdat de zwaailampen niet voldoende blijken.
 • Op de verlading van Capro blijft de ergonomie een aandachtspunt. 

Maandverslag van juni & juli 

Een opvallende toelichting op het maandverslag was dat er een brainstorm is gehouden over camerabewaking bij de verlading van schepen op AXX. We merken op dat er steeds rechtstreeks contact met de schipper moet zijn. 

Arbeidsongevallen van juni & juli 

GF

 • Voet omgeslagen in spinnerij 2. Persoon laat zich verzorgen bij de medische dienst en bij eigen dokter.
 • Huidirritatie aan polsen door opening tussen het pak en de polsen bij werken in het menghuis. We merken op dat de gedragen “samoerai” handschoenen niet waterdicht zijn.
 • In de werkplaats scherf van een spiegel in de hand gekregen. De spiegel was niet vast gemonteerd.
 • Glassplinter in de hand gekregen.
 • Pijnscheut in been na afdalen van een ladder.

AZ

 • Stofzout in het oog gekregen bij controlerondgang. Persoon werd op medische dienst en extern verzorgd. 

AXX

 • Vloeibare zwavel in het aangezicht gekregen bij het vrijmaken van een verstopte ontluchting met schroevendraaier. De technische situatie wordt aangepast en er zal een werkvoorschrift worden opgemaakt.
 • Tijdens sleutelwerken pijn in de rug gekregen.
 • Bij het uitbouwen van pH element product in het gezicht gekregen. Er werden geen correcte PBM’s gedragen en de werkprocedure werd niet toegepast.
 • Na het slecht afsluiten van een filter natronloog in het aangezicht gekregen. Er zal een werkprocedure uitgewerkt worden.

CAPRO

 • Deur tegen schouder gekregen. Deurveren op het bedrijf zullen gecontroleerd worden.

LANXESS

 • Persoon valt met het gezicht op het stuur van de bedrijfsfiets en verliest hierbij 2 tanden.

Incidenten van juni & juli 

Na het incident op Anon met de brandweerwagen die zelf begon te rijden, is er nog onderzoek gelopen. Er werden verschillende fouten ontdekt aan de brandweerwagen. Deze zullen worden weggewerkt.

Werkgroep kledij 

 • Kurken inlegzolen voor medewerkers van GF werden goedgekeurd.
 • De nieuwe arbeidskledij zal in het najaar voorzien worden voor de medewerkers van Anon. Hier zal een periode de logistiek met een nieuwe wasserij getest worden.
 • Veiligheids/zonnebrillen zullen worden opgenomen in het PBM handboek.
 • Hals bescherming (Buff) zal worden aangekocht. 

Allerlei 

 • Door het grote succes van het fietsleaseplan zien we een grote nood aan verkeersopleiding. Er zijn namelijk nieuwe verkeersregels voor speed pedelecs. Deze zijn interessant voor alle weggebruikers. We vragen om in de opleiding ook aandacht te hebben voor veiligheid en hoffelijkheid.
 • Na meerdere meldingen van het vinden van sigarettenpeuken in de bedrijven vragen we een advies aan de preventiedienst. Is het rookbeleid van Lanxess nv. nog toereikend ?
 • We vragen om de haaientanden op de parking van LO te herschilderen.
 • We merken op dat er na een brand in de haven onlangs SO2 werd gemeten op RO. Dit werd niet voldoende gecommuniceerd.
 • We vragen om de omroepinstallatie op GF terdege te controleren. Deze is niet overal in het bedrijf hoorbaar.
 • Bij een defect van de airco op GF werd er tijdens het weekend niet gereageerd. Dit zorgde voor onwerkbare situaties. We vragen om deze problemen ook in het weekend correct op te volgen en snel te herstellen.
 • Na de lange warme zomerperiode valt het op dat er aan de airco’s in het algemeen op Lanxess nv. nog veel verbetering mogelijk is.
 • Werknemers hebben een positieve indruk van de ronde tafelgesprekken op GF, maar vragen om verslagen van deze gesprekken te maken.

 

Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 27 september 2018 om 10u.