Kort verslag cpbw van 27 september 2018.

Kobe Nys / 4 oktober 2018

Bespreking ontwerpverslag nr.18/06 van de vergadering van 27 juni 2018

 

 • De interventiedienst bestudeert de best mogelijke oplossing voor het afsperren van open mangaten. Verschillende modellen werden op anon getest.
 • Liften AXX : De tijdelijke lift is in dienst als personenlift. De oude lift wordt gereviseerd en is tijdelijk enkel voor goederen.
 • Om de kwaliteit van het geleverde werk van Cleaning Masters op RO te garanderen wordt er per gebouw een verantwoordelijke aangeduid.
 • Het capro-bedrijf zal fungeren als testbedrijf voor de nieuwe arbeidskledij en niet het anon-bedrijf zoals eerst aangekondigd. Dit omdat op capro voldoende plaats is om de logistiek met persoonlijke lockers voor propere was te testen.
 • De onthaalruimte op AS wordt dit jaar nog ingericht.
 • De nodige renovatie van de keuken op AZ wordt onderzocht.
 • De organisatie van de fietsbus werd door Lanxess aangesproken over het rijgedrag van sommige chauffeurs.
 • Op de parking van LO & RO zullen PMD-vuilbakken worden voorzien.
 • Voor vrachtwagenchauffeurs zal een specifiek CVO worden ontwikkeld. (centraal veiligheidsonderricht)
 • Op glasvezel loopt een test met nieuwe Gore-Tex veiligheidsschoenen.
 • Voor de verlading op capro werden ergonomische aanpassingen gedaan. Het onderhoud van de verladingsarmen zal frequenter verlopen.
 • Rond het onderwerp fietsveiligheid werd in de laatste Xact-nieuwsbrief aandacht geschonken aan nieuwe verkeersregels voor speed-pedelecs. De interventiedienst onderzoekt een mogelijke opleiding in samenwerking met VSV. (Vlaamse stichting verkeerskunde)

Arbeidsongevallen van augustus

 

 • GF: Bij reinigingswerken aan vloeropening in de spinnerij kreeg een medewerker een glassplinter in de hand. De persoon gebruikte hierbij de hand i.p.v. gereedschap.
 • GF: Vuil afkomstig van koelvin achter veiligheidsbril in het oog gekregen. Er loopt een onderzoek naar betere veiligheidsbrillen. We merken op dat er ook structurele aanpassingen moeten gebeuren. Op sommige plaatsen in de spinnerij is het bijna onmogelijk om nog iets te zien door de bril vanwege de felle waternevel.
 • AXX: Medewerker ademt product in na H2S-uitstoot op het MT-bedrijf. De procedure werd onder de aandacht gebracht om deze uitstoot in de toekomst te voorkomen.

 

Incidenten van augustus

 

 • AXX: Solventuitbraak in afgas. Er volgen structurele aanpassingen zodat dit in de toekomst niet meer kan voorvallen.
 • PA6: Op de verlading (Katoennatie) was een brandstoftank van een vrachtwagen lek geslagen. Door het vullen van de vrachtwagen zakte deze en duwde een wielkeg de brandstoftank stuk.

 

Milieuthema’s

 • De biologie op LO kan verbeterd worden door de opgedane expertise op RO.
 • Op AZ was er een verhoogde ammoniakuitstoot. Structurele aanpassingen zullen dit in de toekomst moeten verminderen.
 • Op LO werden de vergunningen voor een anilinetank en een bleekloogwatertank goedgekeurd.
 • Op RO werd de vergunning voor het sneller lossen van cyclohexaanschepen goedgekeurd.

 

Allerlei

 

 • We merken op dat nieuwe medewerkers op MT niet snel de opleiding gasmaskerdracht krijgen. Deze personen mogen tijdelijk dan geen taken uitvoeren waarbij gasmaskerdracht verplicht is.
 • Na het dodelijk ongeval op Indaver vragen we te onderzoeken of de situatie zich op Lanxess ook kan voordoen.
 • We vragen om alle plaatsen waar bureauwerk is, indien nodig ergonomisch aan te passen. Aanpasbare stoelen en verstelbare bureaus zijn hierbij een mogelijke oplossing. Wanneer medewerkers vinden dat de inzet van de ergonoom aangewezen is, dienen zij hun leidinggevende aan te spreken.
 • We merken een badgesysteem op voor het gebruik van vorkliften op GF. Dit blijkt te fungeren als controle van de juiste opleiding en als sleutel van de vorklift.
 • Via Xact worden veiligheidsthema’s besproken zonder het cpbw hierover tijdig in te lichten. We vragen om in de toekomst correct te handelen.

 

 Volgend cpbw vindt plaats op donderdag 25 oktober 2018 om 10u.