Tegenwoordig worden we om de oren geslagen met termen als fijn stof, zuivere lucht,  broeikasgassen en vooral de impact van CO2 op het milieu.

Misschien nuttig om hier eens even bij stil te staan.

Uit een nieuw rapport van de Verendigde Naties blijkt immers dat de aarde met 3 graden zal opwarmen tegen het einde van de eeuw indien we geen stappen ondernemen tegen de uitstoot van CO2.

We moeten er natuurlijk geen tekening bijmaken dat onze auto, diesel of benzine, veel impact heeft op de opwarming van de aarde.

Wie zijn dan wel de vervuilers?

Die gegevens kunnen we halen bij het CDP. (Carbon Discloser Project) Dit is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde organisatie die bedrijven en steden ondersteunt bij het bekendmaken van de milieueffecten van grote bedrijven. Het doel is om milieurapportering en risicobeheer tot een bedrijfsnorm te maken en openbaarmaking, inzicht en actie voor een duurzame economie te stimuleren. Sinds 2002 hebben meer dan 6.000 bedrijven milieu-informatie openbaar gemaakt via CDP.

Onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de 100 meest vervuilende bedrijven verantwoordelijk zijn voor 71% van de wereldwijde CO2 uitstoot. Dit staat samengevat in het Carbon Major Report.

Wat eigenlijk opvalt in het rapport is dat de 4 meest vervuilende bedrijven staatsbedrijven zijn. 

Het meest vervuilende bedrijf is het Steenkool bedrijf van China (Coal) dat maar liefst verantwoordelijk is voor 14.32% van de wereldwijde uitstoot.

Op  de tweede plaats staat een bekende voor Lanxess namelijk Saudi Arabian Oil Company (ARAMCO) waarvan Arlanxeo NV deel uitmaakt. Zij zijn verantwoordelijk voor 4.5% van de wereldwijde uitstoot.

Laat ons hopen dat de wil bestaat bij deze bedrijven om te investeren in miieu om zo onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Lijst van de 100 meest vervuilende bedrijven.