Overschrijding spilindex

De afgevlakte index voor de maand februari bedraagt 106.38. De spilindex die vastlag op 106.36 is hiermee overschreden.

Onze lonen zullen dus vanaf 1 maart met 2% stijgen.

Consumptieprijzen

Tabel spilindex