Thematische verloven

Ouderschapverlof

Wat is ouderschapsverlof? Hoelang kan ik ouderschapsverlof nemen? Hoe kan ik een aanvraag indienen? Het ACV informeert je.

Alle verdere info kan u hier vinden

 

Ernstig ziek familielid

Als werknemer heb je recht op verlof om een zwaar ziek gezins- of familielid te verzorgen. Een 'gezinslid' is iedere persoon die met de werknemer samenwoont (onder hetzelfde dak leeft). Een 'familielid' is een (bloed)verwant tot de tweede graad. Onder 'zwaar ziek' verstaat men iedere ziekte die door de behandelend arts als dusdanig wordt beschouwd.

Alle verdere info kan u hier vinden.

 

Palliatief verlof

De werknemer heeft het recht om verlof te nemen om een persoon bij te staan die palliatieve zorgen nodig heeft. Hij heeft hiervoor geen voorafgaande toestemming van de werkgever nodig. Onder palliatieve zorgen wordt elke vorm van medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand verstaan, alsook de verzorging van een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte in terminale fase. De persoon die bijstand nodig heeft, hoeft niet per se een familielid te zijn van de werknemer.

De werknemer moet zijn aanvraag steeds staven met een getuigschrift van de dokter van de persoon die palliatieve zorgen nodig heeft. De dokter verklaart dat de werknemer bereid is deze zorgen toe te dienen

Alle verdere info kan u hier vinden

Pleegverlof

De werknemer die door de rechtbank of een dienst voor jeugdbescherming is aangesteld als pleegouder heeft het recht om afwezig te zijn op het werk om plichten of taken te vervullen die te maken hebben met de pleegzorgsituatie.

Alle verdere info kan u hier vinden.

 

Hospitalisatie minderjarige

Sinds 1 november 2012 kunnen de ouders van een minderjarig kind dat in het ziekenhuis wordt opgenomen een week zorgverlof vragen, dat één keer verlengd kan worden. Het recht geldt enkel bij ziekenhuisopname, maar het kind hoeft niet noodzakelijk de hele duur van het verlof opgenomen blijven. De werknemer kan het verlof ook gebruiken om thuis op zijn kind te passen.

Alle verdere info kan u hier vinden.


Afdrukken   E-mailadres