Tijdkrediet

Tijdkrediet

Als werknemer kan je tijdskrediet opnemen om je beroepsloopbaan te onderbreken of om je arbeidsprestaties tijdelijk te verminderen. Je hebt dan recht op een uitkering, tenminste als je tijdskrediet opneemt met motief. Doel van het stelsel is een betere combinatie werk en gezin.
De spelregels rond tijdskrediet zijn veranderd. Daarom is er een nieuwe editie van de ACV-brochure ‘Tijdskrediet en landingsbanen in de privésector’. Het tijdskrediet bestaat enkel nog uit het tijdskrediet met motief en de landingsbanen. De nieuwe regels even in een notendop…

Voor verdere info en brochures kan u hier terecht.

 

Landingsbanen

Oudere werknemers hebben het recht om over te schakelen op een halftijds arbeidsstelsel of hun arbeidsprestaties met 1/5 te verminderen volgens dezelfde modaliteiten als in het kader van het gewone tijdkrediet, maar zonder maximumduur; deze formule kan dus lopen tot aan het pensioen van de werknemer. Daarentegen geldt wel dezelfde minimumduur (3 maanden voor halftijds, 6 maanden voor 1/5).

Om van dit recht te kunnen genieten, moet de werknemer:

een anciënniteit van 24 maanden bij de werkgever hebben;
een beroepsloopbaan als loontrekkende hebben van in principe 25 jaar.
Voor deze begrippen verwijzen we naar de uitleg met betrekking tot het gewone tijdkrediet.

De minimumleeftijd voor een landingsbaan bedraagt in principe 60 jaar. In sommige gevallen kan deze leeftijd worden verlaagd naar 55 jaar. Hieronder lees je daar meer over.

Voor verdere info en brochures kan u hier terecht.


Afdrukken   E-mailadres