Wat te doen bij een arbeidsongeval

Je moet elk arbeidsongeval aan je werkgever aangeven. Elke werkgever is verplicht een ongeval binnen de 8 dagen aan te geven bij zijn verzekering. Het is de verzekeraar en niet de werkgever die zal uitmaken of het ongeval een arbeidsongeval is.

De verzekeraar moet je meedelen wat je moet doen om je medische kosten vergoed te krijgen. Als de verzekeraar weigert om het arbeidsongeval te erkennen, moet het de weigering schriftelijk laten weten aan het slachtoffer en aan het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Let op: er zijn grote verschillen tussen verzekeringen inzake praktijk. Sommige verzekeraars pogen ongevallen zonder getuigen af te wimpelen of laten je een verklaring tekenen dat je al voor je ongeval last had van die blessure. Na klacht of steekproef bereikte het Fonds voor Arbeidsongevallen dat 13% van allee onderzochten weigeringen werd gecorrigeerd. In 42% van de dossiers waarvoor ze tussenkwamen werd het ongeval aanvaard na hun tussenkomst.

Als Slachtoffer moet je 3 elementen kunnen bewijzen:

  • dat het ongeval een plotse gebeurtenis is
  • dat het gebeurde tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op weg van en naar het werk
  • dat er schade of een letsel is

Je staat daarom erg sterk als je bij de aangifte ook al enkele bewijselementen hebt: namen van getuigen van het ongeval, of onrechtstreekse getuigen die het ongeval niet hebben gezien maar je net daarna hebben gezien of met wie je erover gesproken hebt, attesten van een geneesheer of een verzorgende. Zorg van meet af aan voor een correcte, preciese en samenhangende beschrijving van het ongeval. Als men je vraagt om een verklaring te ondertekenen , controleer dan of de van de feiten wel de correcte versie is.

De aangifteperiode van 8 dagen van de werkgever is geen vervaltermijn die het recht op uitkering doet vervallen. De enige termijn die echt telt is een verjaringstermijn van 3 jaar.

Bij een arbeidsongeval heb je recht op een doorbetaling van een begrens loon tijdens je arbeidongeschiktheid. Ook alle medische kosten zijn in regel ten laste van de verzekeraar.

Wat misschien aanvankelijk slechts een onschuldig ongeval lijkt met slechts een lichte blessure of korte pijn, kan nadien lang aanslepen of erger worden en leiden tot langdurige ongeschiktheid of grotere medische kosten. Vandaar dat je best ook kleine ongevallen aangeeft. Arbeidsongevallen verzwijgen om met je collega´s een veiligheidswedstrijd te winnen of een bonus op te strijken is géén goed idee.

Loopt het mis bij de aangifte van een arbeidsongeval? Een gouden raad: Neem contact met ons op. Via je afgevaardigde op het werk of via een ACV dienstencentrum in je buurt. 
Wij kunnen je helpen bij tussenkomst met de werkgever of verzekeraar of bij de betrokken overheidsdienst en het Fonds voor Arbeidsongevallen. Voor ACV-leden stappen we zo nodig op onze kosten naar de arbeidsrechtbank om je gelijk te halen.

Verloning, onkosten, medische kosten enz.

 


Afdrukken   E-mailadres