OR2013

Ondernemingsraad van 5 december

Aanstellen bedrijfsrevisor

Pwc stelt een nieuwe bedrijfsrevisor, Peter D´hondt voor wegens pensioenstelling van Dhr. Opsomer in de loop van 2015.

Pwc is de firma die de boekhouding van Lanxess controleert en het jaarverslag voor de ondernemingsraad, aandeelhouders en de Nationale Bank opstelt.

De werknemers gaan akkoord met aanstelling van Dhr. Peter D´hondt als commissaris.

Werkgroep diversiteit

De werkgroep diversiteit wordt als volgt samengesteld.

Voor de werkgever: 

 • Eric Vandyck
 • Alain Cools
 • Marjan Muyshondt

Voor de werknemers:

 • Guido Verheyden
 • Rudi Verijke
 • Frank Mertens 
 • Robby Van Stappen

Collectieve ADV dagen

De werknemers vragen of het niet beter zou zijn om de medewerkers een vrije keuze te laten maken of ze de feestdag van 1 november op vrijdag of maandag zouden willen nemen in tegenstelling om dit, op vraag van de werkgever, te verplichten op vrijdag 31 oktober.

De werkgever wenst hier niet op in te gaan en zegt zich dan te houden aan de wetgeving en de dag te verschuiven naar de eerst volgende werkdag.

Collectieve ADV dagen 2014

 • 2 en 30 mei
 • 10 november
 • 26 december

Cijfers 3 de kwartaal

In vergelijk met dezelfde periode vorig jaar daalde de omzet van Lanxess met 4%

Caprolactam: ondanks de stijgende verkoopvolumes daalde de omzet door lagere verkoopprijzen. Voor AS daalde de omzet door lagere marktprijzen.

Glasvezel: De omzet steeg door een hogere interne verkoop. Door lagere verkoopprijzen werd een deel hiervan teniet gedaan.

RUC: De omzet lag lager dan in de zelfde periode vorige jaar. Slechte marktomstandige zijn hiervan de oorzaak. Door hogere verkoopvolumes was het derde kwartaal iets beter.

Ondanks alles lag de gebudgetteerde omzet van Lanxess toch nog 1.7% hoger.

De bedrijfskosten lagen hoger als vorig jaar en de toename van grond- en hulpstoffen is te wijten aan een hogere afzet. De energiekost en onderhoudskost lag iets lager.

De afschrijvingen lagen hoger door nieuwe investeringen.

In het 4 de kwartaal verwacht Lanxess een hoger omzet van Caprolactam omdat dan de grondstofprijzen kunnen doorgerekend worden aan de klanten.

Voor AS wordt het omgekeerde verwacht omdat de verkoopprijs de grondstofprijzen niet zal dekken.

Glasvezel verwacht een stabiele verkoop in het 4 de kwartaal. Het is gebruikelijk dat in december de omzet lager zal liggen doordat klanten hun voorraden opgebruiken.

RUC verwacht slechte marktomstandigheden voor het 4 de kwartaal waardoor het bedrijf zich op kostenbeheersing zal moeten focussen.

Glijdende arbeidstijd

De werkgever stelt voor om de tekst uit de Cao 2013 – 2014 integraal overnemen te nemen en toevoegen aan het arbeidsreglement zodat de glijtijd vanaf 1 januari 2014 van start kan gaan.

De werknemers stellen voor om de werkgroep arbeidsreglement hiervoor samen te roepen.

De werkgever gaat hiermee akkoord mits er zeer veel wijzigingen dienen te gebeuren aangaande het nieuwe eenheidsstatuut.

Uitzendarbeid

De werknemers zeggen dat er sinds september een nieuwe CAO 108 in voegen is getreden betreffende uitzendarbeid en de ondernemingsraad 2 keer per jaar moet ingelicht worden over het aantal aanwezige uitzendcontracten op het bedrijf.

De werkgever zegt dat hij vanaf heden de uitzendarbeid zal opnemen in de maandelijkse personeelskengetallen. Verder geeft hij een overzicht over de wettelijke toegestane termijnen van uitzendarbeid.

Economische situatie Business Lines

Glasvezel: De interne verkoop is zeer goed maar de externe verkoop blijft zwak. Het rendement van beide ovens is zeer goed. De robot loopt goed. Verder loopt er vragen bij de Europese Commissie:

 • Vraag om de beslissing tot antidumpingtax te herzien ( nu 13.8 %)
 • Vraag om een subsididossier te starten tegen Chinese producenten

De Chinezen produceren nu ook buiten China namelijk in Egypte en Brazilië om de antidumping te omzeilen.

Capro: november was een zeer goede maand. Als het zo verder loopt zal het jaar worden afgesloten met een recordproductie. De verkoopprijzen blijven echter wel aan de lage kant.

RUC: november was een zeer slechte maand voor RUC. Dit was vooral te wijten aan een slechte uitlasting van het MT bedrijf en een zwavelzuur lek aan een tank. Een Chinese concurrent heeft zijn productie tijdelijk moeten stilleggen wegens milieuproblemen.

Keukencommissie

De werkgever zegt dat het gebruikelijk is dat Aramark rond deze tijd van het jaar een index aanpassing doorvoert. Juiste prijzen zijn nog niet gekend maar zullen in de komende weken worden voorgesteld aan de ondernemingsraad.

De werknemers vragen welke index Aramark eigenlijk volgt en of werkgever dit zomaar moet aanvaarden. Ter controle zouden wij graag de juiste index kennen die Aramark volgt.

De werkgever zal dit volgende ondernemingsraad meedelen.

Europaforum

Er was een vergadering van het uitvoerende comité ter voorbereiding van de volgende Europese ondernemingsraad. Volgende vergadering zal Xact en het Advanceprogramma besproken worden

Bezoek Dr. Rainier van Roessel

De werkgever zegt dat Dr van Roessel, naar jaarlijkse traditie, de leden van de ondernemingsraad te woord wil staan op 17 januari te 11.00u

Wijziging organigram glasvezel

De werkgever zegt dat Hugo Plompen van 1 januari voltijds voor ScCip zal gaan werken. Om deze reden zal Bert Nijs de volledige taak van bedrijfsleider op zich nemen. 

Overlijdensverzekering

De werknemers zeggen dat er vanaf 5 maart 2014 een nieuwe wet van kracht is waardoor de partner niet langer automatisch de begunstigde van het overlijdenskapitaal zal zijn. Vanaf die datum zal het erfrecht niet langer van tel zijn maar zal het kapitaal onder de nalatenschap vallen. Op deze manieren zal er rekening gehouden worden met eventueel opgestelde testamenten. Alles hangt af van de manier waarop de begunstigden zijn aangeduid in het contract van de levensverzekering. Wij vragen of de werkgever dit aan het personeel per brief wil verduidelijken en ook voor iedereen uitdrukkelijk de begunstigden wil vermelden in dit schrijven.

De werkgever gaat hiermee akkoord.

Loopbaantraject energiemedewerkers

Het vooropgestelde plan voor 6kv blijkt niet te volstaan. Diensten die deze afdeling aanbieden zijn nog steeds noodzakelijk maar er is onvoldoende personeel aanwezig om ze uit te voeren.

De werkgever heeft in samenspraak met de betrokken medewerkers enkele mogelijke oplossingen gevonden die worden bezien. Verdere info volgende ondernemingsraad

Personeelskengetallen

De werknemers zeggen dat er op het MT- en Anonbedrijf nog steeds een tekort aan het vereiste aantal VTE´s is en vragen of de werkgever dit wil aanvullen zoals afgesproken in vorige CAO.

De werkgever heeft hier notie van en werkt eraan.


Afdrukken   E-mailadres