Ondernemingsraad van 10 maart

Manufacturing Exellence

Er zal een vergadering plaatsvinden met het MEX Steering Committee op 8 april. Eventuele beslissingen van de Board zullen toegelicht worden op de ondernemingsraad van 14 april.

Periodieke info 4de kwartaal 2015

  • De omzet steeg in 2015 met 7.5%
  • De omzet lag 1.4% boven het plan
  • De totale capaciteitsbenutting in Q4 lag op 94%
  • De totale bedrijfskosten dalen met 7%

Verlenging mandaat bedrijfsrevisor

De werkgever vraagt de ondernemingsraad om het mandaat van bedrijfsrevisor van PWC met 1 jaar te verlengen. In 2017 zal Lanxess een nieuwe Europese aanbesteding uitschrijven voor bedrijfsrevisoren. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat Lanxess NV een bedrijfsrevisor van een andere firma zal moeten aanstellen.

Sociale verkiezingen

De werkgever zegt dat de termijn voor het binnenbrengen van de kieslijsten op 16 maart vervalt en hij nog maar van 1 kieslijst in het bezit is.

De werknemers zullen hun kieslijsten tijdig binnenbrengen.

Organisatie ploegendienst logistieke cel

De werknemers zeggen dat de logistieke cel met aanspreekpunten en ploegverantwoordelijke werkt. Deze functies zijn niet beschreven in het arbeidsreglement en dienen op zijn minst bediende functies te zijn.

De werkgever zegt dat bij afwezigheid van de dagploegleider de ploegleiders van Capro en AZ verantwoordelijk zijn.

De werknemers vragen of de bedrijven daarvan op de hoogte zijn.

De werkgever zal hierover met de betrokkenen communiceren.

Statuut laboranten labo zuid

De werknemers vragen waar het verschil zit in het takenpakket. Momenteel voeren arbeiders en bedienden dezelfde taken uit. Ze vragen naar een opwaardering van het arbeiderstatuut.

De werkgever zal een oplijsting maken van het takenpallet en de verschillende functies en hierover rapporteren.

Tijdelijke contracten

De werknemers zeggen dat er een aantal medewerkers met een vorm van tijdelijk contract al meer dan 4 jaar worden tewerkgesteld in Lillo. Ze vragen hier een definitieve oplossing voor.

De werkgever zal de klacht onderzoeken en eventueel maatregelen nemen.

Economische situatie

Capro: Productie en verkoop in lijn met budget. De lagere grondstofprijzen zetten zich wel door in de verkoopsprijzen. Volle uitlasting gepland voor de komende maand.

Glasvezel: Productie en verkoop iets hoger dan budget. Stabiele grondstofprijzen. Productie op hetzelfde niveau als vorige maanden.

AXX: Stabiele uitlasting en verkoop. Er was gepland om 4 vacatures op te vullen. Hiervan is er momenteel 1 opgevuld.

Dagploeg glasvezel

Hier staan nog 2 vacatures open maar voor de werknemers volstaat dit niet om het opgelegde takenpallet uit te voeren onder het wettelijk kader van werken bij hoge temperaturen.

De werkgever zal dit evalueren en terugkoppelen op volgende ondernemingsraad.


Afdrukken   E-mailadres