Ondernemingsraad van 10 november

Dag van de prestatiecultuur

De gegeven feedback van die dag is verzamelt en besproken door het management. Via intranet zal hierover verder gecommuniceerd worden. Er zal een diverse groep van vrijwilligers (op alle niveaus en statuten) worden samengesteld die toekomstige feedback zullen bespreken en behandelen.

Langdurige zieke AXX

De personeelsproblemen in de ploegen ontstaan door langdurige zieken zal zich op korte termijn zelf oplossen. In december en januari zullen een drietal langdurige zieken immers het werk terug hervatten.

Terbeschikkingstelling

Zoals op vorige ondernemingsraad afgesproken geven de werknemers een lijstje van functies die uitbesteed worden en een mogelijke inbreuk in de wetgeving inhouden. De werkgever zal dit bekijken.

Centralisatie logistieke cel.

De werknemers zeggen dat er in oktober op 3 zaterdagen is verladen in overwerk. Hierover is er weer geen melding via de geijkte kanalen gebeurt.

De werkgever zegt dat de gesprekken met de transporteurs nog lopende zijn en er op toe te zullen zien dat de overwerkmeldingen gegeven zullen worden.

Stand van zaken suggestie- en innovatievoorstellen.

Een overzicht van de stand van zaken op HPM wordt getoond.

De werknemers merken op dat er nog veel suggesties openstaan van voor 2013.

  • Voor glasvezel 180 opstaande suggesties
  • Voor Anon 28 opstaande suggesties
  • Voor AZ 48 opstaande suggesties

De werkgever zegt dat het hier om suggesties gaat die naar alle waarschijnlijkheid zullen blijven openstaan omdat er voor 2013 geen eenduidige richtlijnen waren hoe suggesties af te handelen waar onenigheid over bestaat tussen indiener en werkgever.

Verkoopstrategie AS

De verkoop van AS wordt nu gedaan door de firma OCI-Nitrogen

Zoals al eerder aangekondigd heeft Lanxess het contract met OCI beëindigt en zal vanaf 1/1/2017 de verkoop van AS volledig in eigen beheer doen door de afdeling M&S.

De wereldwijde verkoop zal onderverdeeld worden tussen industriële gebruikers, Trade partners en Spot.

De volledige presentatie kan u vinden op het intranet -> ondernemingsraad -> OR 119

Economische situatie.

Glasvezel: Stabiele grondstofprijzen in lijn met het budget. De energieprijzen zijn voor november en december in stijgende lijn, maar nog steeds onder budget.

Het verkoopvolume lag in september iets boven budget. Omdat de verkoopprijzen berekend worden met het cost plus principe, liggen de verkoopsprijzen iets onder het budget naar aanleiding van lagere conversiekosten (voornamelijk energie).

Het ligt in de lijn van de verwachting dat de jaarproductie iets hoger zal liggen als 2015.

Capro: De grondstofprijzen voor Cyclohexaan, KaOlie, Anon daalden in oktober en voor november wordt een stabiele prijs verwacht. De ammoniakprijs daalde in oktober en een verdere daling wordt voor november verwacht.

Het verkoopvolume CPL in oktober ligt iets boven budget maar voor AS liggen deze iets onder budget. AS verkoopprijs 21,7% onder budget (vooral omwille van lagere ammoniakprijs)

Stabiele productie en verkoop verwacht.

AXX: Verkoop ligt in lijn met voorgaande maanden. Oktober was een zeer goede productiemaand met verschillende records. Stabiele productie verwacht

Keukencommissie

  • Er zijn 6 firma´s aangesproken voor een offerte keukenuitbating. 5 hiervan zijn er op de site geweest. Er is ook nadrukkelijk op gevraagd om de mensen van de ploegen extra aandacht te geven om gelijkwaardige maaltijden en services te garanderen. Dit alles om de prijs-kwaliteit die er dezer dagen aanwezig is te behouden en liefst nog te verbeteren.
  • Er zijn veel opmerkingen over het functioneren van de vendingautomaten. Deze zullen moeten vervangen worden.
  • In de toekomst zal ook de shift zijn badge met maaltijdcheques moeten kunnen opladen.
  • 10% van de omzet uit de vendingautomaten moet worden weggegooid wegens vervallen.
  • In beide keukens zijn er enkele technische en veiligheidshalve tekortkomingen. Hier zal een oplijsting van gemaakt worden.

Aangekondigde verschuivingen van bedrijfsleiders.

De werknemers vragen achter de toegevoegde waarde voor de productiebedrijven wanneer bedrijfsleiders na een korte periode op een bedrijf worden verschoven zoals deze week aangekondigd.

De werkgever zegt dat deze verschuivingen ook opportuniteiten kan inhouden. Voor hem gebeuren deze verschuivingen zelfs nog niet snel genoeg.

De werknemers hebben daar hun twijfels bij.


Afdrukken   E-mailadres