Ondernemingsraad van 12 mei

Glasvezel MIFI

De werkgever heeft een nieuw concept gemaakt en wil dit verder bespreken met global marketing. Tot einde juni is er nog veel werk voor de Mifi . Een grote Schotse klant heeft aangekondigd dat hij voor de rest van het jaar geen MIFI afname meer wil.

De werknemers zeggen dat het niet de eerste keer is dat ze te horen kregen dat een klant geen afname meer wil maar desondanks blijft de MIFI toch continu lopen met de gekende personeelsproblemen tot gevolg.

Keuken maaltijdcheque

Wegens het te hoge kostenplaatje is het niet mogelijk om de voedingsautomaten maaltijdcheques te laten aanvaarden. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheid om de cheques te laten transfereren via de geldautomaten naar de maaltijdbadge.

De werkgever geeft toestemming om ook op oudejaarsnacht een maaltijd te voorzien.

Aanduiding voorzitter en vervanger voor de ondernemingsraad

Voor de werkgever zal Alain Cools voorzitter en Ignace Hooftman als vervanger aangeduid.

Voor de werknemers wordt Gino Byl als secretaris en Dries Terneven als vervanger aangeduid.

Resultaten MEX

De werknemers overhandigen een brief, ondertekend door alle ploegleiders en vervangers van het AZ bedrijf, waarin ze stellen geen verantwoordelijkheid meer te kunnen nemen over het Tankpark of bij een afbouw van de shift.

Voor zowel ploegverantwoordelijke als operatoren is de grens van flexibiliteit en now how hiermee overschreden.

Er volgde een discussie met de werkgever.

Werknemers vragen:

 • een workmapping betreffende de werkbelasting van de ganse Caproketen.
 • Een duidelijk overzicht van de kostenbesparing door de investering en wat het aandeel van de personeel afbouw hiervan is.
 • Een andere oplossing voor beheer tankpark

Werkgelegenheidsplan oudere werknemers ( cao 104)

De werknemers hebben het voorstel van de werkgever bekeken en hadden graag volgende toevoegingen opgenomen gezien:

 • Aanpassing van de glijtijd -
 • Uitbreiding betaald anciĆ«nniteitsverlof
 • Mogelijkheid om vanaf 55+ deeltijds te kunnen werken met behoud van loon.

De werkgever zegt hiervan nota te nemen en zal op volgende OR antwoord geven.

Economische situatie

AXX: De vraag naar AXX producten is groter dan het aanbod. Zeer goed eerste kwartaal gelopen. De nieuwe droger heeft proefgedraaid in april en na enkele technische aanpassingen is de tweede testrun gepland op 23 mei.

Capro: Hoge productie die 5% boven budget lag. Voor Q2 wordt er een lichte stijging van C6 grondstofprijs verwacht. De Ammoniakprijs zal de komende maanden onder het niveau van 2015 liggen. De verkoop ligt in de lijn met het budget. Door de lage Ammoniakprijs ligt ook de verkoopprijs van AS lager. Voor de maanden mei en juni is er een volle uitlasting gepland.

Glasvezel: De productie lag in april 4% hoger dan het budget. De grondstofprijzen blijven stabiel. Het verkoopvolume ligt 3.5% boven het budget. Omdat de verkoopprijs berekend wordt volgens het cost plus principe ligt de verkoopprijs 6% onder het budget.

Terbeschikkingstelling

In het kader van de wetgeving rond terbeschikkingstelling heeft de werkgever besloten om 8 nieuwe vacatures uit te schrijven. -

 • 2 mekaniekers voor Capro
 • 1 EP man voor AZ
 • 1 EP man voor Anon
 • 1 EP man voor hoogspanning
 • 1 EP man voor glasvezel ( deze was eerder al goedgekeurd )
 • 1 EP man voor SCIP
 • 2 EP man voor AXX

Afdrukken   E-mailadres